Використання творів В.Сухомлинського в роботі вихователя групи продовженого дня

Автори статті пропонують вихователям груп продовженого дня практичні рекомендації щодо планування заходів, присвячених ювілейній даті видатного педагога, та наводять приклад конспектів виховних заходів за творами В.Сухомлинського «Сьома дочка», та «Покинуте кошеня».

На сучасному етапі розвитку суспільства пріоритетним напрямом виховного процесу є формування у дітей та учнівської молоді загальнолюдських моральних цінностей. З огляду на це такою актуальною сьогодні є творча спадщина В.Сухомлинського, який одним із перших у сучасній педагогіці підняв питання про важливість вироблення у школярів внутрішніх моральних цінностей, які є джерелом мотивації вчинків людини. Читання оповідань В.Сухомлинського сприяє, пробудженню совісті, людяності, особистісної відповідальності школярів, спонукає їх до морального саморозвитку. (більше…)

Реалії та перспективи творчої лабораторії керівників опорних шкіл із впровадження ідей В.О. Сухомлинського

Реалії та перспективи творчої лабораторії керівників опорних шкіл із впровадження ідей В.О. Сухомлинського

В умовах розвитку сучасної національної освіти педагогічна спадщина Василя Олександровича Сухомлинського стає особливо актуальною, а його думки, ідеї, практичні напрацювання і традиції Павлиської школи продовжують своє життя у творчих знахідках і надбаннях навчальних закладів області. (більше…)

Розвиток творчості вчителя у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського

polРозвиток творчості вчителя у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського

Зробити творчу думку і творчу працю могутнім засобом формування нової людини – в цьому полягає суть педагогічної майстерності

В.О. Сухомлинський

Центральною фігурою у модернізації освітнього процесу є учитель нової формації – вчитель-дослідник, творча особистість, професіонал, для якого характерними ознаками є сучасне науково-педагогічне мислення, висока духовність, інтелегентність, оптимізм, постійна готовність до самоосвіти, саморозвитку. (більше…)