Home » Віртуальний Інтернет клуб » Використання творів В.Сухомлинського в роботі вихователя групи продовженого дня

Використання творів В.Сухомлинського в роботі вихователя групи продовженого дня

Автори статті пропонують вихователям груп продовженого дня практичні рекомендації щодо планування заходів, присвячених ювілейній даті видатного педагога, та наводять приклад конспектів виховних заходів за творами В.Сухомлинського «Сьома дочка», та «Покинуте кошеня».

На сучасному етапі розвитку суспільства пріоритетним напрямом виховного процесу є формування у дітей та учнівської молоді загальнолюдських моральних цінностей. З огляду на це такою актуальною сьогодні є творча спадщина В.Сухомлинського, який одним із перших у сучасній педагогіці підняв питання про важливість вироблення у школярів внутрішніх моральних цінностей, які є джерелом мотивації вчинків людини. Читання оповідань В.Сухомлинського сприяє, пробудженню совісті, людяності, особистісної відповідальності школярів, спонукає їх до морального саморозвитку.

У вересні 2013 року освітяни України відзначатимуть 95-ту річницю з дня народження видатного співвітчизника, педагога, письменника та громадського діяча В.О.Сухомлинського.

З метою допомогти вихователям груп продовженого дня в розробці плану заходів, присвячених ювілейній даті, пропонуємо їх орієнтовний перелік:

а) для вихованців групи продовженого дня (ГПД)

 • облаштування в класних кімнатах куточків, присвячених творчості В.Сухомлинського;
 • організація читання, обговорення та інсценізацій творів письменника школярами;
 • проведення уроків мислення в природі, присвячених написанню творів (казок, віршів, оповідань), з вихованцями ГПД;
 • здійснення керівництва розробкою учнями 3-4 класів проектів, присвячених літературній творчості Василя Олександровича;
 • організація тематичних виставок творчих робіт дітей (ілюстрації, аплікації чи вироби з пластиліну), присвячених прочитаним творам В.Сухомлинського);
 • випуск стіннівок (до яких включити цитати з його творів у формі «вузлика на пам’ять», вікторини за прочитаними творами ювіляра тощо);

б) для членів методоб’єднання вихователів ГПД

 • організація персональних виставок педагогічних працівників (розробки навчальних посібників, конспекти виховних заходів);
 • написання ними статей, присвячених творчості видатного педагога, до регіональних та всеукраїнських фахових видань;
 • організація та проведення творчих звітів вихователів, зокрема тих, хто працює над проблемою на зразок «Запровадження досвіду роботи В.Сухомлинського в роботі з учнями з особливими освітніми потребами»;
 • проведення педагогічних читань, семінарів для даної категорії педагогічних працівників;
 • забезпечення висвітлення підготовки та проведення ювілейних заходів у місцевих та обласних періодичних виданнях;
 • підготовка пакету матеріалів з досвіду роботи членів ШМО вихователів ГПД, з матеріалів творчих звітів педагогічних колективів та інших наробок для обласної педагогічної виставки;
 • організація збору фото- та відеоматеріалів за наслідками проведення запланованих заходів тощо.

Для прикладу наводимо варіанти конспектів виховних заходів для молодших школярів, які відвідують групу продовженого дня, за творами В.О.Сухомлинського. Вважаємо, що їх проведення сприятиме формуванню у дітей здатності проявляти турботу про рідних людей, братів наших менших.

Тема. Шануй рідну неньку. Читання та обговорення оповідання В.Сухомлинського „Сьома дочка”

Мета: формування у вихованців адекватних оцінних суджень щодо

власних вчинків та вчинків інших людей;

виховання чуйного, турботливого ставлення до матері

Хід заняття

І. Підготовка вихованців до свідомого сприйняття змісту тексту

а) Оголошення теми

На початку заняття вихователь пропонує дітям розглянути портрет В.Сухомлинського, згадати його твори, які вони читали, та дати коротку характеристику того, про що писав письменник. Після цього педагог оголошує тему заняття:

– Діти, сьогодні я хочу ознайомити вас з наступним твором даного автора: „Сьома дочка” (Додаток).

б) Передбачення змісту оповідання

– Якщо текст має таку назву, і епіграфом до нього є слова: „Шануй рідну неньку”, то про що в ньому може розповідатися?

Хід дитячих міркувань може бути таким:

– Текст називається „Сьома дочка”, отже, в одній сім’ї було 7 дочок. Оскільки мова йде про сьому, то, мабуть, вона чимось вирізнялася серед решти. Наприклад, шанувала або не шанувала свою неньку.

ІІ. Кероване читання

а) Читання першої частини тексту з метою перевірки припущень школярів

У разі якщо припущення підтвердилося, учні помічають його в тексті простим олівцем. Як виявилося, підтвердження в тексті отримало лише припущення щодо існування в сім’ї семи дочок.

б) Перечитування першої частини тексту з метою подальшого передбачення

Вихователь пропонує учням перечитати першу частину оповідання та спробувати передбачити: про що в ньому піде мова далі?

Варіанти припущень:

Якщо мати від’їжджала „далеко-далеко” і повернулася додому „аж через місяць”, то, можливо:

1 в. Шість дочок кинулися обіймати, сьома – запитала в матері чи привезла вона їй подарунок?

2 в.Мати привезла всім подарунки, але сьомій її подарунок не сподобався і вона розсердилася на маму.

3 в. Шість дочок взялися розглядати подарунки, а сьома сказала, що для неї найкращий подарунок – приїзд матері.

4 в. Інше.

в)Читання другої частини тексту з метою перевірки припущень учнів

Якщо такі є, їх помічають в тексті олівцем. Наступне завдання – виразне читання в ролях.

г) Передбачення учнями реакції на приїзд матері сьомої дочки

д)Читання третьої частини тексту з метою перевірки припущень

ІІІ. Вільне письмо на тему „Що я думаю про доньок?”

а) Самостійна індивідуальна робота

Вихователь пропонує школярам починати письмо словами на зразок: Я вважаю…; На мою думку…; Прочитавши оповідання, я зробив висновок…; та аргументувати свою думку, продовжуючи її словами типу: тому що…; оскільки… і т. ін.

б) Презентація дитячих робіт в „авторському кріслі”

Варіантом міркувань вихованців може бути наступний:

– Я вважаю, що шестеро дочок не помітили, що мама в дорозі стомилася, оскільки вони були неуважні.

ІV. Підбиття підсумків

Вислухавши учнів, педагог підсумовує:

– Мати – найдорожча людина в світі. Ніхто, так як вона, не любить, не турбується про вас. Недарма народна мудрість учить: „Шануй рідну неньку”.

Чи шануєте ВИ свою неньку? Доведіть це на ділі.

Додаток

Василь Сухомлинський

Сьома дочка

І

Було в матері сім дочок. Ось поїхала мати в гості до сина, а син жив далеко-далеко. Повернулась додому аж через місяць.

ІІ

Коли мама увійшла до хати, дочки одна за одною стали говорити, як вони знудьгувалися за нею.

– Я скучила за вами, немов маківка за сонячним промінням, – сказала перша дочка.

– Я ждала вас, як суха земля жде краплину дощу, – промовила друга дочка.

– Я плакала за вами, як маленьке пташеня плаче за пташкою, – сказала третя.

– Мені тяжко було без вас, як бджолі без квітки, – щебетала четверта.

– Ви снилися мені, як троянді сниться краплина роси, – промовила п’ята.

– Я виглядала вас, як вишневий садок виглядає соловейка, – сказала шоста.

ІІІ

А сьома дочка нічого не сказала. Вона роззула матусю й принесла їй води – помити ноги.

Тема. Зростайте справжніми людьми.

В.Сухомлинський. Покинуте кошеня

Мета: збагачення словникового запасу, розвиток умінь помічати та прослідковувати причинно-наслідкові зв’язки;

виховувати відповідальне ставлення до тих, кого приручаємо

Засоби: 1). предмети: портрет В.Сухомлинського, виставка його оповідань для дітей, скотч, аркуші паперу, картки для мозкової атаки, імітований мікрофон, кольорові ґудзики, „авторське крісло”;

2). способи дій: робота в парах, групах, галерея, малювання в уяві, порівняльна характеристика кошенят за допомогою діаграми Вена, передбачення, презентація, кероване читання, евристична бесіда, щоденник подвійних нотаток, індивідуальна самостійна робота у формі вільного письма

Хід заняття:

І. Підготовка учнів до сприйняття знань

 1. Вступне слово вчителя (вихователя) про життєвий та творчий шлях В.Сухомлинського (до 5 хвилин)
 2. Робота в групах: мозкова атака

– Діти, у кого вдома є кошенятко?

Вихователь ділить клас на групи, кожній з яких дає фото (малюнок) кошенятка на зразок показаних нижче, пропонує уважно розглянути тваринку та дібрати її характерні ознаки.

 1. Презентація роботи в групах: галерея

Представники груп за допомогою скотчу прикріплюють видані їм аркуші паперу з фото (малюнком) кошеняти та звітують про виконану роботу.

Підсумовуючи результати роботи кожної групи педагог записує на дошці визначені ознаки тваринки за винятком тих, що повторюються. Наприклад,

маленьке

чистеньке

пухнасте

метке

грайливе

лагідне

веселе

 1. Фронтальна робота з класом

– А тепер заплющіть очі і уявіть собі покинуте кошенятко. Чим відрізняється воно від звичайного?

– Перераховані учнями ознаки учитель теж записує на дошці поруч з попереднім записом:

боязливе

брудне

сумне

худе

голодне

Далі пропонує дітям за допомогою діаграми Вена колективно здійснити порівняльну характеристику звичайного та покинутого кошеняти.

ІІ. Практична робота учнів, спрямована на усвідомлення вивченого

 1. Оголошення теми заняття

Діти, я хочу запропонувати вам прочитати оповідання В.О.Сухомлинського, яке називається „Покинуте кошеня” (див. додаток).

 1. Робота в парах: передбачення

– Порадьтеся із сусідом по парті та скажіть: якщо текст має таку назву, то про що може розповідатися в ньому?

 1. Презентація роботи в парах: мікрофон

Користуючись імітованим мікрофоном учитель заслуховує припущення учнів.

 1. Робота з текстом: кероване читання

а) читання учнями першої частини тексту (до слів: „Притулилося воно до куща та сидить – тремтить.”) з метою перевірки своїх припущень;

б) повторне перечитування даної частини тексту з метою пошуку ключових слів для наступного передбачення. (Ними будуть: „Проходять люди… Хто сумно хитає головою, хто сміється. Хто жаліє… та й іде собі. Настав вечір.”);

в) наступне передбачення з опорою на виділені слова (якщо всі проходили мимо, то, можливо, нарешті хтось таки зупиниться, надасть кошеняті допомогу: погодує або забере додому, пошукає господарів чи маму-кішку тощо);

г) читання школярами другої частини тексту з метою перевірки висловлених припущень.

 1. Робота в парах: характеристика Наталочки – героїні оповідання

– Діти, як ви гадаєте: добре чи погано вчинила Наталочка? Чи хороша вона дівчинка? (Відповіді дітей)

– Користуючись словами тексту, здійсніть характеристику дівчинки.

 1. Презентація роботи в парах: щоденник подвійних нотаток
Слова з тексту Висновок про особисті якості Наталочки
маленька Наталочка;

не сказала ні слова, а взяла кошеня і понесла його додому;

пригорнулося кошенятко до дівчинки;

замуркотіло, раде-радісеньке

чуйна

турботлива

лагідна

жаліслива

 1. Евристична бесіда

– Отже, ви вважаєте, що Наталочка вчинила правильно, забравши кошенятка додому? (Так)

– В оповіданні про це нічого не сказано, але спробуйте уявити як могла відреагувати мама чи інші члени сім’ї на даний вчинок Наталочки.

(Відповіді дітей)

– А що, коли кошенятко хворе і може заразити Наталочку та її рідних? (Відповіді дітей)

– А якщо Наталочка вже принесла додому кілька кошенят, і цього разу мама скаже їй: „Віднеси туди, де взяла!” Чи не повториться таким чином історія знову? (Відповіді дітей)

– Як би ви тепер відповіли на запитання: „Добре чи погано зробила Наталочка, забравши кошенятко додому?” (Відповіді дітей)

ІІІ. Рефлексія: вільне письмо

 1. Індивідуальна самостійна робота учнів

– Поміркуйте і запишіть кілька порад Наталочці щодо того, як вона мала б вчинити у даному випадку.

 1. Презентація самостійної роботи: авторське крісло

Отже, робимо висновок: Оскільки Наталочка живе в сім’ї, то, перш ніж прийняти певне рішення, вона має порадитися з старшими, більш досвідченими членами родини.

 1. Підсумок уроку: бесіда

– Якщо після нашої розмови ви зустрінете покинуте кошеня, то як збираєтесь повести себе? (Відповіді дітей.)

Завершуючи заняття педагог повідомляє школярам:

– Отже, запам’ятайте: не поспішайте приласкати незнайому тваринку, оскільки вона може виявитися хворою та інфікувати вас, а через вас і членів вашої родини. Саме тому, якщо на сімейній раді ви вирішите взяти бездомне кошенятко в свій дім, його обов’язково необхідно понести до ветеринарного лікаря, щоб перевірити на наявність хвороб та, за необхідності, полікувати чи зробити щеплення.

Є й інший варіант того як можна було б допомогти покинутому кошеняті – взяти шефство над ним. Коти звикли до життя в природі, їм не страшні холод чи темнота ночі, проте вони не завжди можуть знайти собі харч, тому найкращою допомогою для покинутих тварин буде їх підгодовування.

V.Домашнє завдання

– Запитайте в мами як би вона відреагувала на те, що ви принесли додому покинуте кошеня?

– Здійсніть опитування дорослих перехожих (членів сім’ї) з метою дізнатися їхню думку про те, як би вони відреагували на подібний вчинок власної доньки чи сина.

Примітка: З метою активізувати школярів за правильні відповіді вихователь (класовод) видає їм фішки (роль фішок можуть відігравати ґудзики, кольорові кружечки, вирізані з картону, тощо). У кінці заняття учні перераховують кількість набраних фішок та визначають найактивнішого члена класного колективу.

Додаток

Покинуте кошеня

Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко й пустив його на дорогу. Сидить кошеня та й нявчить. Бо хоче додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня. Хто сумно хитає головою, хто сміється. Хто жаліє: бідне кошенятко, та й іде собі.

Настав вечір. Зайшло сонце. Страшно стало кошеняткові. Притулилося воно до куща та й сидить – тремтить. Поверталась із школи маленька Наталочка. Чує – нявчить кошеня. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня й понесла додому. Пригорнулося кошенятко до дівчинки. Замуркотіло. Раде-радісіньке.

В.Сухомлинський

Балютіна К.М., методист науково-методичної лабораторії з інклюзивного та інтегрованого навчання КОІППО імені Василя Сухомлинського, відмінник освіти України,

Сосновська М.В., практичний психолог комунального закладу «НВО «Спеціалізований ЗНЗ І ступеня «Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»


Leave a comment