Home » Про центр

Про центр

Колектив обласного навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти.
Чебоненко Валентина Федорівна – завідувач обласного навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти
Дзюбас Наталія  Анатоліївна – методист обласного навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти
Заболотня Ольга Миколаївна – методист обласного навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти

Контактний телефон: (8 0522) 37-88-82
e-mail: kirovograd11@ukr.net

Мета навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти полягає у підвищенні ефективності надання психологічних і соціальних послуг спеціалістами служби, розширенні мережі центрів практичної психології і соціальної роботи міського, районного рівня, збільшенні кількості практичних психологів і соціальних педагогів у навчальних закладах, як ключових спеціалістів забезпечення адаптивного і комфортного освітнього простору.

Основними завданнями навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти є:
– створення психолого-педагогічних умов для повноцінної реалізації особистісного, інтелектуального і фізичного потенціалу учнів і студентів на основі сучасних досягнень вітчизняної і світової психологічної науки;
– підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу: учнів, студентів, педагогічних працівників, батьків, представників громадськості;
– реалізація практичних заходів спрямованих на розбудову психологічної служби у сільських школах та школах з малою наповнюваністю, системі професійно-технічної освіти, вищій школі, закладах освіти нового типу, інтернатах, інших типах навчальних закладів;
– розробка інноваційних форм і методів роботи спеціалістів щодо подолання негативних явищ учнівському середовищі: проявів насильства, агресивності, девіантної і деліквентної поведінки;
– розробка та запровадження інноваційних моделей діяльності психологічної служби і психологічного-медико-педагогічних консультацій, оновлення на цій основі нормативно-правової бази яка регулює діяльність працівників служби;
– підвищення фахового рівня та вдосконалення організації і змісту підвищення кваліфікації спеціалістів психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій;- моніторинг та оцінка ефективності діяльності усіх ланок психологічної служби.