Home » НУШ (кейс)

НУШ (кейс)

Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році

Лист Міністерства освіти і науки України від 19.08.2022 №1/9530-22 “Про інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів/інтегрованих курсів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році”

Методичні рекомендації щодо викладання предмета “Основи здоров`я” у 2022/2023 навчальному році

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році (ПОЧАТКОВА ОСВІТА)

Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у 5 класі Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь у 2022/2023 навчальному році


 

Орієнтовне календарно-тематичне планування для 5 класу 
за модельними навчальними програмами  «Здоров’я, безпека та добробут»  5-6 класи (інтегрований курс)» та «Вчимося жити разом» 5-6 класи» (53 години – 1,5 години на тиждень)

Модельні навчальні програми “Здоров’я, безпека та добробут 5-6 класи (інтегрований курс)”:

    Хитра Зоя, Романенко Ольга
ПРЕЗЕНТАЦІЯ: https://cutt.ly/0E4TFMD  ПРОГРАМА: https://cutt.ly/xE4T1pR ;

– Воронцова Тетяна, Пономаренко Володимир, Лаврентьєва Ірина, Хомич Олена
ПРЕЗЕНТАЦІЯ: https://cutt.ly/QE4InAj   ПРОГРАМА: https://cutt.ly/IE4IH8v;

– Шиян Олена, Волощенко Ольга, Гриньова Марина, Дяків Василь, Козак Олександра, Овчарук Оксана, Седоченко Алевтина, Сорока Ірина, Страшко Станіслав
ПРЕЗЕНТАЦІЯ:  https://cutt.ly/NE4PquP ПРОГРАМА: https://cutt.ly/fE4Pzc6;

– Гущина Наталія, Василашко Ірина
ПРЕЗЕНТАЦІЯ: https://cutt.ly/tE4DLXF  ПРОГРАМА:  https://cutt.ly/5E4S2Q0

– Василенко Світлана, Коваль Яна, Колотій Лариса
ПРЕЗЕНТАЦІЯ: https://cutt.ly/2E4FeK5  ПРОГРАМА: https://cutt.ly/QE4Fg1I

 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ:

   Освіта на основі розвитку життєвих навичок – важливий інструмент посилення особистого потенціалу і консолідації суспільства: https://cutt.ly/EE4ThSX.

   Діяльнісний підхід в освітньому процесі адапційного циклу базової школи: https://cutt.ly/9RdJChw.

   Реалізація діяльнісного підходу до навчання в контексті міждіяльнісної інтеграції під часорганізації освітнього процесу: https://cutt.ly/ORdJ3GQ.

   Особливості реалізації змісту соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі Державного стандарту базової середньої освіти: https://cutt.ly/ZRdKq8f.

  Тренінг – ефективний метод групової роботи. Організація та ресурсне забезпечення тренінгу:  https://cutt.ly/xE4KfXt.

   Безпечне освітнє середовище: його ознаки та принципи:https://cutt.ly/CUXOIvp.

 

   Презентація підручника “Основи здоров’я” 9 клас. Видавництво “Грамота” 2021 рік. Авторка: Поліщук Наталія Миколаївна, старший викладач “КЗ Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Житомирської обласної ради, кафедри методики викладання навчальних предметів, кандидат педагогічних наук.

   Презентація “Комплектні рішення для навчання учнів і підготовки вчителів на засадах компетентнісного підходу” (приклади для початкової та основної школи). Авторський колектив: Тетяна Воронцова, Володимир Пономаренко, Ірина Лаврентьєва, Олена  Хомич, Наталія Андрук, Катерина Василенко, Юлія Мирончик, Ліна Пономаренко.  

   Презентація “Сучасне навчально-методичне забезпечення соціальної та здоров’язбережної освітньої галузі”. Воронцова Тетяна Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент НПУ ім. М.П. Драгоманова.