Home » Фотоальбом » Навчання за програмами

Навчання за програмами

З 28 березня 2022 року розпочалося навчання здобувачів освіти курсів підвищення кваліфікації вчителів, які викладають предмет «Основи здоров’я» за програмою «Розвиток загальних здоров’язбережних та соціальних компетентностей у рамках навчання на засадах розвитку життєвих навичок учителів, які викладають предмет «Основи здоров’я»

Курси розпочалися вчасно, згідно розкладу. Вхідне діагностування здійснили 29 здобувачів освіти із 33 зареєстрованих.

Програма навчання передбачає теоретичний та практичний матеріал, залікову роботу та конференцію з обміну досвідом.

У перший день навчання здобувачам освіти були надані рекомендації щодо тематики та підготовки випускних творчих робіт й захисту індивідуальних проєктів.

Лекційні матеріали та практичні заняття будуть представлені науковими та науково-педагогічними працівниками КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», педагогами-тренерами, викладачами навчально- методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності  Кіровоградської області (НМЦ ЦЗ та БЖД).

За попередніми запитами слухачів, під час курсів будуть висвітлюватися наступні питання:  методологічні та нормативно-правові засади освітньої діяльності у галузі здоров’я, безпеки життєдіяльності; методологія викладання предмета «Основи здоров’я» на основі розвитку життєвих навичок – як освітня технологія; компетентнісне навчання, сприятливого для здоров’я, безпеки, успішної соціалізації особистості в контексті освіти на засадах розвитку життєвих навичок; розвиток соціальної компетентності педагогів для комфортної та успішної взаємодії у суспільстві тощо.

За наслідками навчання на основі розвитку життєвих навичок та за двокомпонентною моделлю навчання здобувачі освіти отримають відповідні сертифікати.

Керівник групи                                                               Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА