Home » Фотоальбом » Нова українська школа: адаптаційний цикл базової середньої освіти (5 клас)

Нова українська школа: адаптаційний цикл базової середньої освіти (5 клас)

З 11 жовтня по 03 грудня 2021 року на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» відбулося навчання за програмою: підвищення кваліфікації педагогічних працівників за освітніми галузями «Нова українська школа: адаптаційний цикл базової середньої освіти (5 клас)» за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів, які забезпечуватимуть реалізацію соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі».

У навчанні взяли участь педагоги тренери, які впроваджують здоров’язбережувальні превентивні проєкти та вчителі 5-х класів закладів загальної середньої освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти за освітніми галузями (421 особа).

За мету було поставлено розкриття етапів проєктування, моделювання та здійснення процесу організації професійної діяльність вчителя у площині оцінювання результатів навчання учнів, методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів, зокрема впровадження діяльнісних, ігрових методів навчання тощо); створення безпечного освітнього середовища, організації інклюзивного навчання; використання цифрових технологій та технологій дистанційного навчання, розвиток загальних та професійних компетентностей відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

– узагальнення базових положень чинного законодавства у сфері загальної середньої освіти та Концепції «Нова українська школа», зокрема на адаптаційному циклі базової середньої освіти;

– удосконалення вмінь здійснювати формувальне оцінювання, ефективно використовувати методи проведення самооцінювання, взаємооцінювання, самоконтролю учнями результатів їхнього навчання та формування здатності учнів самостійно оцінювати власний поступ;

– виокремлення сучасних підходів до навчання та удосконалення вмінь використовувати діяльнісні, зокрема ігрові, методи навчання та ін.;

– розкриття специфіки створення безпечного освітнього середовища;

– розкриття змісту трирівневої моделі педагогічної підтримки учнів в умовах інклюзивного навчання;

– ознайомлення вчителів із сучасними цифровими освітніми ресурсами, технологіями дистанційного навчання, які використовуються для навчання учнів предметів (інтегрованих курсів), оцінювання, моніторингу результатів навчання.

Навчально-методичним забезпеченням Програми є методичні та дидактичні матеріали з якими учасники навчання можуть ознайомитися, перейшовши за посиланням: https://cutt.ly/UIqkWR0