Навчання за програмами

План-графік навчання за програмами підвищення кваліфікації у 2021 році

ТРАВЕНЬ 2021 року
17.05-28.05.2021 року 

Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти (вихователі).
Програма “Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Піднапрям: розвиток професійних компетентностей вихователів  закладів дошкільної освіти”.

Учителі англійської мови.
Програма “Розвиток загальних компетентностей вчителів англійської мови”.

Учителі української мови і літератури.
Програма “Розвиток професійних компетентностей учителів української мови і літератури”.

Учителі інформатики.
Програма “Розвиток загальних компетентностей вчителів інформатики. Піднапрям: підвищення рівня загальних компетентностей вчителя інформатики у контексті розробки цифрового контенту”.

Учителі історії, суспільствознавства.
Програма “Розвиток професійних компетентностей вчителів історії та суспільствознавчих дисциплін. Піднапрям: методика викладання історії та суспільствознавчих дисциплін”.

Учителі предмета «Захист України».
Програма “Розвиток загальних компетентностей вчителів предмета «Захист України».

 

ТРАВЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ  2021 року

31.05-04.06.2021 року

Учителі зарубіжної літератури.
Програма “Розвиток професійних компетентностей вчителів зарубіжної літератури, інтегрованого курсу «Література» та російської мови. Піднапрям: розвиток фахових методик та технологій викладання зарубіжної літератури”.

31.05-11.06.2021 року 

Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти (вихователі).
Програма “Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Піднапрям: розвиток професійних компетентностей вихователів”.

Педагогічні працівники позашкільної освіти (керівники гуртків науково-технічного та дослідницько-експериментального напрямів).
Програма “Розвиток загальних компетентностей керівників гуртків науково-технічного та дослідницько-експериментального напрямів закладів освіти”.

Учителі початкових класів.
Програма “Формування вчителями початкових класів спільних для ключових компетентностей вмінь (творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми)”.

Учителі-дефектологи (логопеди) та вчителі, які надають корекційно-розвиткові послуги в закладах загальної середньої освіти.
Програма “Розвиток загальних компетентностей вчителів-дефектологів (логопедів) та вчителів, які надають корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами (інклюзивна форма) у закладах загальної середньої освіти”.

ЧЕРВЕНЬ  2021 року
07.06-11.06.2021 року

Педагогічні працівники закладів освіти.
Програма “Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі. Піднапрям: використання онлайн-ресурсів у практичній діяльності сучасного педагога”.

14.06-18.06.2021 року

Директори, консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників.
Програма “Розвиток професійних компетентностей директорів, консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників”.

Учителі української мови і літератури.
Програма “Розвиток професійних компетентностей вчителів української мови і літератури. Піднапрям: знання і використання освітніх технологій викладання української мови й літератури”.

Вихователі груп подовженого дня.
Програма “Розвиток загальних компетентностей вихователів груп подовженого дня”.

Соціальні педагоги.
Програма “Розвиток професійних компетентностей соціальних педагогів”.

Педагогічні працівники закладів освіти.
Програма “Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі. Піднапрям: освітній процес на засадах змішаного навчання”.

Учителі фізичного виховання.
Програма “Розвиток професійних компетентностей вчителів фізичної культури”.

Учителі початкових класів, які працюватимуть за освітньою програмою науково-педагогічного проєкту «Інтелект України».
Програма “Розвиток професійних компетентностей учителів початкових класів, які працюватимуть за освітньою програмою науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» у закладах загальної середньої освіти”.

СЕРПЕНЬ 2021 року

11.08-20.08.2021 року

Учителі початкових класів.
Програма “Розвиток професійних компетентностей; створення безпечного, інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами (програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Нова українська школа: відповідаємо на виклики»)”.

16.08-20.08.2021 року

Учителі музичного мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво».
Програма “Розвиток професійних компетентностей вчителів музичного мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво». Піднапрям: зміст мистецької освіти у вимірі сьогодення”.

Бібліотекарі закладів освіти.
Програма “Розвиток загальних компетентностей педагогічних працівників, які працюють на посаді бібліотекаря закладу загальної середньої освіти”.

Вчителі-дефектологи (логопеди, тифлопедагоги, сурдопедагоги, олігофренопедагоги), вчителі-реабілітологи, асистенти вчителів-реабілітологів, корекційні педагоги.
Програма “Розвиток професійної майстерності вчителів-дефектологів (логопедів, тифлопедагогів, сурдопедагогів, олігофренопедагогів), вчителів-реабілітологів, асистентів вчителів-реабілітологів, корекційних педагогів”.

Фахівці інклюзивно-ресурсних центрів.
Програма “Розвиток загальних компетентностей фахівців інклюзивно-ресурсних центрів”.

Заступники директорів з виховної роботи.
Програма “Розвиток загальних компетентностей заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти”.

СЕРПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2021 року

30.08-03.09.2021 року

Директори, консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників.
Програма “Розвиток професійних компетентностей директорів, консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників”.

30.08-10.09.2021 року

Учителі основ здоров’я.
Програма “Розвиток загальних здоров’язбережних та соціальних компетентностей у рамках навчання на засадах розвитку життєвих навичок учителів, які викладають предмет «Основи здоров’я».

Учителі української мови і літератури.
Програма “Розвиток професійних компетентностей учителів української мови і літератури. Піднапрям: знання і використання фахових методик та ефективних методів викладання української мови і літератури при підготовці до ЗНО”.

Учителі хімії.
Програма “Розвиток професійних компетентностей вчителів хімії”.

Учителі історії, суспільствознавства.
Програма “Розвиток професійних компетентностей вчителів суспільствознавчих дисциплін. Піднапрям: знання фахових методик і технологій викладання суспільствознавчих дисциплін”.

Педагогічні працівники закладів освіти.
Програма “Розвиток загальних компетентностей педагогічних працівників, які працюють у закладах загальної середньої, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти. Піднапрям: становлення педагогіки партнерства, академічної доброчесності, формування культури нетерпимості до проявів дискримінації”.

Учителі предметів природничо-математичного циклу (математика, інформатика, фізика, хімія, біологія, географія, природознавство, екологія, технології).
Програма “Розвиток професійних компетентностей вчителів математики, інформатики, фізики, хімії, біології, географії, природознавства, екології, технологій. Технології STEM-освіти”.

ВЕРЕСЕНЬ 2021 року

06.09-10.09.2021 року

Учителі початкових класів, які реалізують інформатичну освітню галузь у початковій школі.
Програма “Реалізація інформатичної освітньої галузі в початковій школі закладів загальної середньої освіти”.

13.09-17.09.2021 року

Учителі фізичної культури, керівники гуртків спортивного профілю.
Програма “Організація та проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти з фізичної культури (модуль «Футбол»)”.

13.09-24.09.2021 року

Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти (вихователі).
Програма “Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Піднапрям: розвиток професійних компетентностей вихователів”.

Учителі образотворчого мистецтва.
Програма “Формування вчителями, які викладають інтегрований курс «Мистецтво» та предмет «Образотворче мистецтво» у закладах загальної середньої освіти, спільних для ключових компетентностей вмінь”.

Учителі предметів природничо-математичного циклу (вчителі фізики, хімії, біології, географії, математики).
Програма “Розвиток професійних компетентностей вчителів природничо-математичних дисциплін (фізика, хімія, математика, біологія, географія). Піднапрям: технології STEM-освіти”.

Учителі трудового навчання (технологій).
Програма “Розвиток загальних компетентностей вчителів трудового навчання (технологій)”.

Учителі біології.
Програма “Розвиток професійних компетентностей вчителів біології й екології”.

ВЕРЕСЕНЬ-ЖОВТЕНЬ  2021 року

27.09-08.10.2021 року

Педагогічні працівники закладів позашкільної освіти (керівники гуртків соціально-реабілітаційного та гуманітарного напрямів).
Програма “Розвиток загальних компетентностей керівників гуртків соціально-реабілітаційного та гуманітарного напрямів закладів освіти “.

Учителі української мови і літератури.
Програма “Розвиток професійних компетентностей учителів української мови і літератури. Піднапрям: знання і використання фахових методик викладання української мови”.

Учителі початкових класів.
Програма “Формування вчителями початкових класів спільних для ключових компетентностей вмінь (творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми)”.

Учителі хімії.
Програма “Розвиток професійних компетентностей вчителів хімії”.

Учителі фізики, астрономії.
Програма “Розвиток професійних компетентностей вчителів фізики й астрономії”.

Учителі суспільствознавчих дисциплін.
Програма “Розвиток професійних компетентностей вчителів суспільствознавчих дисциплін. Піднапрям: знання фахових методик і технологій викладання суспільствознавчих дисциплін. Технології STEM-освіти”.

ЖОВТЕНЬ  2021 року

18.10-22.10.2021 року

Учителі англійської мови.
Програма “Розвиток професійних компетентностей вчителів англійської мови, які викладають у початковій школі”.

Керівники закладів загальної середньої освіти.
Програма “Розвиток управлінських компетентностей керівників закладів загальної середньої освіти”.

Учителі математики.
Програма “Розвиток професійних компетентностей вчителів математики. Піднапрям: знання фахових методик і технологій”.

Учителі інформатики.
Програма “Розвиток професійних компетентностей вчителів інформатики”.

Учителі історії, суспільствознавства.
Програма “Розвиток професійних компетентностей вчителів суспільствознавчих дисциплін”.

Практичні психологи.
Програма “Формування практичними психологами спільних для ключових компетентностей вмінь у здобувачів загальної середньої освіти”.

Вихователі груп подовженого дня.
Програма “Розвиток загальних компетентностей вихователів груп подовженого дня”.

ЖОВТЕНЬ-ЛИСТОПАД  2021 року

25.10-05.11.2021 року

Педагогічні працівники дошкільної освіти (керівники закладів дошкільної освіти).
Програма “Розвиток управлінської компетентності керівників закладів дошкільної освіти”.

Керівники закладів загальної середньої освіти.
Програма “Розвиток управлінської компетентності керівників, заступників керівників, керівників філій закладів загальної середньої освіти”.

Учителі української мови і літератури.
Програма “Розвиток професійних компетентностей учителів української мови і літератури. Піднапрям: знання і використання фахових методик викладання української мови”.

Учителі географії.
Програма “Розвиток професійних компетентностей вчителів географії”.

Асистенти вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням.
Програма “Розвиток загальних компетентностей асистентів учителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням”.

Педагогічні працівники, які працюють або готуються до роботи з учнями з особливими освітніми потребами.
Програма “Розвиток загальних компетентностей педагогічних працівників, які працюють з учнями з особливими освітніми потребами. Піднапрям: розвиток соціальної компетентності, становлення педагогіки партнерства, формування в учнів культури нетерпимості до проявів дискримінації”.

ЛИСТОПАД  2021 року

08.11-19.11.2021 року

Учителі початкових класів.
Програма “Формування вчителями початкових класів спільних для ключових компетентностей вмінь (творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми)”.

Учителі фізичного виховання.
Програма “Розвиток загальних компетентностей вчителів фізичної культури”.

Директори, заступники директорів, методисти ЗДО, відповідальні за охорону праці, безпеку життєдіяльності; спеціалісти, фахівці з охорони праці; вчителі предметів підвищеної небезпеки (інформатика, фізика, хімія, трудового навчання (технології), фізична культура тощо).
Програма “Розвиток загальних компетентностей педагогічних працівників, які працюють у закладах дошкільної, загальної середньої, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, щодо модернізації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності”.

Учителі закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням.
Програма “Розвиток загальних компетентностей вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням”.

Вихователі груп подовженого дня закладів освіти та вихователі пансіонів (інтернатів).
Програма “Розвиток загальних компетентностей вихователів груп подовженого дня та вихователів пансіонів (у складі ліцеїв, спеціальних закладів загальної середньої освіти та закладів спеціалізованої освіти)”.

Учителі англійської мови.
Програма “Розвиток загальних компетентностей вчителів англійської мови”.

ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ  2021 року

22.11-03.12.2021 року

Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти (вихователі).
Програма “Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Піднапрям: розвиток професійних компетентностей вихователів”.

Педагогічні працівники закладів позашкільної освіти (керівники гуртків декоративно-прикладного мистецтва).
Програма “Розвиток загальних компетентностей керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва закладів освіти”.

Учителі географії.
Програма “Розвиток професійних компетентностей вчителів географії”.

Учителі зарубіжної літератури.
Програма “Розвиток загальних компетентностей вчителів зарубіжної літератури, інтегрованого курсу «Література» та російської мови”.

Педагоги-організатори.
Програма “Розвиток загальних компетентностей педагогів-організаторів закладів загальної середньої освіти”.

Учителі української мови і літератури.
Програма “Розвиток професійних компетентностей вчителів української мови і літератури”.

ГРУДЕНЬ  2021 року

06.12-17.12.2021 року

Учителі біології.
Програма “Розвиток професійних компетентностей вчителів біології й екології”.

Учителі математики.
Програма “Розвиток професійних компетентностей вчителів математики”.

Учителі трудового навчання.
Програма “Розвиток загальних компетентностей вчителів трудового навчання (технологій)”.

Асистенти вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням.
Програма “Розвиток загальних компетентностей асистентів учителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням”.

Педагогічні працівники закладів освіти.
Програма “Розвиток загальних компетентностей педагогічних працівників закладів загальної середньої, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти. Піднапрям: розвиток соціальної, комунікативної та етичної компетентностей”.

Педагогічні працівники закладів освіти.
Програма “Інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі. Піднапрям: упровадження змішаного навчання в освітній процес”.

06.12-23.12.2021 року

Керівники закладів загальної середньої освіти (новопризначені).
Програма “Розвиток управлінської компетентності керівників, заступників керівників, керівників філій закладів загальної середньої освіти, які вперше призначені на відповідну посаду”.