Курси

План підвищення кваліфікації педагогічних працівників на курсах у січні-лютому 2018 року

СІЧЕНЬ  2018 року

09.01-19.01

Учителі української мови і літератури.

Проблема: «Модернізація та технологізація уроку української мови і літератури»

09.01-19.01

Керівники, методисти закладів позашкільної освіти.

Проблема: «Формування ціннісних орієнтацій школярів у виховному середовищі закладу позашкільної освіти»

09.01-19.01

Учителі закладів загальної середньої освіти, які навчають учнів з особливими освітніми потребами, асистенти вчителів.

Проблема: «Формування і розвиток ключових компетентностей учнів з особливими освітніми потребами»

09.01-26.01

Учителі німецької та англійської  мов.

Проблема: «Формування ключових компетентностей школярів засобами іноземної мови»

09.01-26.01

Учителі початкових класів.

Проблема: «Інноваційна діяльність учителя початкових класів в умовах реформування сучасної системи шкільної освіти»

І сесія (очна) – 10.01-12.01

ІІ сесія (дистанційна) – 13.01-09.04, ІІІ сесія (очна) -10.04-11.04

(очно-дистанційна форма навчання)

Завідувачі (директори), методисти методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад.

Проблема: «Зростання професійної компетентності сучасного методиста як фактор підвищення ефективності роботи методичної установи в умовах децентралізації»

15.01-26.01

Директори, завідувачі філій, заступники директорів з навчальної,  навчально-виховної роботи  закладів  загальної середньої освіти.

Проблема: «Компетентнісний підхід в управлінні як засіб оптимізації освітнього процесу та розвитку педагога»

СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ 2018 року

22.01-02.02

Учителі історії, правознавства, громадянської освіти, які викладають предмети освітньої галузі «Суспільствознавство».

Проблема: «Компетентнісний підхід до викладання предметів освітньої галузі «Суспільствознавство» у процесі реалізації змісту Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»

22.01-02.02

Учителі математики.

Проблема: «Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у контексті реалізації Концепції «Нова українська школа»

22.01-09.02

Учителі-дефектологи, учителі-реабілітологи, педагоги-дефектологи, консультанти психолого-медико-педагогічних консультацій, завідувачі логопедичних пунктів.

Проблема: «Проблеми соціалізації учнів у контексті компетентнісно орієнтованого підходу до освіти»

29.01-09.02

Учителі зарубіжної літератури, інтегрованого курсу «Література» та російської мови.

Проблема: «Викладання мови та літератури в контексті Нової української школи»

29.01-09.02

Вихователі закладів дошкільної освіти.

Проблема: «Інноваційна діяльність вихователя в умовах сучасного закладу дошкільної освіти»

29.01-09.02

Керівники хореографічних гуртків і колективів шкіл, закладів позашкільної освіти та вчителі хореографії.

Проблема: «Формування ціннісних орієнтацій школярів засобами хореографічного мистецтва»

ЛЮТИЙ 2018 року

05.02-16.02

Учителі інформатики.

Проблема: «Особливості викладання шкільного курсу інформатики в контексті оновлених програм та реалізації Концепції «Нова українська школа»

І сесія (очна) – 12.02-14.02

ІІ сесія (дистанційна) – 15.02-14.05, ІІІ сесія (очна) -15.05-16.05

(очно-дистанційна форма навчання)

Директори, завідувачі філій, заступники директорів з навчальної, навчально-виховної  роботи, які викладають українську мову та літературу, зарубіжну літературу та російську мову, іноземні мови закладів загальної середньої освіти.

Проблема: «Удосконалення професійних компетентностей: управлінський та фаховий зміст»

12.02-23.02

Учителі англійської мови.

Проблема: «Компетентнісний підхід як методичне підґрунтя навчання іноземної мови в  закладах загальної середньої освіти»

12.02-23.02

Бібліотекарі закладів освіти.

Проблема: «Сучасні технології як засіб підвищення ефективності ведення бібліотечної справи у закладах загальної середньої освіти»

12.02-02.03

Учителі фізики, математики, астрономії та природознавства.

Проблема: «Викладання предметів фізико-математичного циклу в контексті Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»

12.02-02.03

Учителі початкових класів.

Проблема: «Створення розвивального середовища в освітньому процесі початкової школи відповідно до Концепції «Нова українська школа»

19.02-02.03

Учителі, які викладають основи здоров’я, безпеку життєдіяльності, та педагоги-тренери, які впроваджують превентивні проекти в закладах освіти.

Проблема: «Інноваційні підходи до формування базових компетентностей учнів під час викладання предмета та впровадження превентивних здоров’язбережувальних проектів

19.02-02.03

Учителі закладів загальної середньої освіти, які навчають учнів з особливими освітніми потребами, асистенти вчителів.

Проблема: «Формування і розвиток ключових компетентностей учнів з особливими освітніми потребами»

І сесія (очна) – 26.02-28.02

ІІ сесія (дистанційна) – 01.03-28.05, ІІІ сесія (очна) -29.05-30.05

(очно-дистанційна форма навчання)

Учителі, які викладають інформатику в 1-4 класах.

Проблема: «Методика викладання інформатики в початковій школі»