Курси

План підвищення кваліфікації педагогічних працівників на курсах березні-квітні 2018 року

БЕРЕЗЕНЬ  2018 року 

12.03-23.03

Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з виховної роботи та педагоги-організатори.

Проблема: «Ціннісно орієнтована виховна система В.О.Сухомлинського та сучасні освітні акценти»

 

12.03-23.03

Учителі української мови і літератури.

Проблема: «Модернізація та технологізація уроку української мови і літератури»

 

12.03-23.03

Учителі, які викладають предмети “Захист Вітчизни” (для юнаків і дівчат)  та “Фізична культура”.

Проблема: «Шляхи вдосконалення фахової компетентності вчителя»

 

12.03-23.03

Директори закладів дошкільної освіти.

Проблема: «Психолого-управлінські засади розвитку конкурентноздатності закладу дошкільної освіти»

 

12.03-30.03

Директори, завідувачі філій, заступники директорів з навчальної, навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти, які викладають предмети природничо-математичного циклу.

Проблема: «Управління розвитком інноваційних процесів у шкільній природничій освіті»

 

12.03-30.03

Учителі, які викладають предмети освітньої галузі “Природознавство” (біологія. хімія, екологія і природознавство).

Проблема: «Проектування сучасного уроку в контексті формування ключових компетентностей учнів під час вивчення природничих дисциплін»

 

26.03-06.04

Учителі англійської мови.

Проблема: «Компетентнісний підхід як методичне підгрунтя навчання іноземної мови в закладах загальної середньої освіти»

 

26.03-06.04

Учителі закладів загальної середньої освіти, які навчають учнів з особливими освітніми потребами, асистенти вчителів.

Проблема: «Формування і розвиток ключових компетентностей учнів з особливими освітніми потребами»

 

26.03-06.04

Музичні керівники закладів дошкільної освіти.

Проблема: «Компетентнісний підхід до здійснення художньо-естетичної діяльності в процесі реалізації Державного стандарту дошкільної освіти»

 

І сесія (очна) – 27.03-29.03

ІІ сесія (дистанційна) – 30.03-18.06, ІІІ сесія (очна) -19.06-20.06

(очно-дистанційна форма навчання)

Учителі математики.

Проблема: «Сучасний урок математики в контексті компетентнісного підходу»