Курси

План підвищення кваліфікації педагогічних працівників на курсах у 2018 року

18.06-29.06

Вихователі закладів дошкільної освіти.

Проблема: «Створення сучасного розвивального середовища для дітей раннього та молодшого шкільного віку»

25.06-26.06 (ІІІ очна сесія)

Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» (географія, хімія, біологія, екологія, природознавство).

(очно-дистанційна форма навчання – І сесія (очна) – 03.04-05.04, ІІ сесія (дистанційна) – 06.04-24.06).

Проблема: «Компетентнісний підхід до викладання предметів освітньої галузі «Природознавство» у процесі реалізації змісту Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»

СЕРПЕНЬ 2018 року

13.08-23.08

Учителі трудового навчання, які викладають предмети освітньої галузі “Технології” (технічні види праці) та “Креслення”.

Проблема: «Інформаційно-технологічний супровід сучасного уроку трудового навчання»

13.08-23.08

Учителі, викладають основи здоров’я, безпеку життєдіяльності, та педагоги-тренери, які впроваджують превентивні проекти в закладах освіти .

Проблема: «Інноваційні підходи до формування базових компетентностей учнів під час викладання предмета та впровадження превентивних здоров’язбережувальних проектів»

13.08-23.08

Учителі музичного мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво», художньої культури, керівники гуртків музичного профілю, концертмейстери, акомпаніатори закладів загальної середньої освіти.

Проблема: «Реалізація компетентнісного підходу до розвитку шкільної художньо-естетичної освіти»

13.08-23.08

Вихователі груп продовженого дня гімназій, ліцеїв, колегіумів, вихователі шкіл-інтернатів, закладів професійно-технічної освіти, гуртожитків та інших установ.

Проблема: «Диференціація та індивідуалізація організації виховної роботи: сучасні підходи»

13.08-23.08

Вихователі груп продовженого дня.

Проблема: «Організація виховного процесу з орієнтацією на потреби учня з особливими освітніми потребами»

13.08-23.08

Керівники гуртків науково-технічного напряму.

Проблема: «Формування ключових компетентностей учнів в умовах діяльності гуртків науково-технічного напряму»