Курси

План підвищення кваліфікації педагогічних працівників на курсах у 2019 року

СЕРПЕНЬ 2019

12.08-23.08

Учителі (викладачі)  предметів «Захист Вітчизни» та «Фізична культура», керівники гуртків військово-патріотичного напряму.

Проблема: “Формування патріотичних почуттів учнів на уроках предмета «Захист Вітчизни» та під час гурткової роботи з військово-патріотичного виховання”.

12.08-23.08

Учителі закладів загальної середньої освіти, які навчають учнів з особливими освітніми потребами, асистенти вчителів.

12.08-23.08

Вихователі гімназій і ліцеїв, закладів спеціалізованої освіти, інтернатів у складі закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, гуртожитків.

12.08-23.08

Керівники гуртків соціально-реабілітаційного та гуманітарного напрямів (КВК, інтелектуальні ігри, євроклуби, дитячі парламенти, клуби громадянського спрямування, театральні гуртки) закладів освіти.

Проблема: “Розвиток соціальної згуртованості та активної громадянської позиції в умовах гурткової роботи”.

12.08-23.08

Керівники гуртків декоративно-прикладного мистецтва закладів освіти.

Проблема: “Формування творчої та практичної компетентностей в умовах гурткової роботи”.

ВЕРЕСЕНЬ 2019 

02.09-04.09  (І очна сесія)

(02.09-04.09 – І очна сесія, 05.09-24.11 – ІІ дистанційна сесія,  25.11-26.11 – ІІІ очна сесія)

Керівники закладів загальної середньої освіти (директори, заступники директорів із навчально-виховної, навчальної роботи), які викладають предмети освітніх галузей «Математика»,  «Природознавство»

(очно-дистанційна форма навчання)

02.09-13.09

Учителі (викладачі) освітньої галузі «Суспільствознавство» (історія України, всесвітня історія, основи правознавства, основи філософії, етика, громадянська освіта)

02.09-13.09

Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» (хімія, біологія, природознавство).

Проблема: “Особливості змісту і методики викладання природничих дисциплін у контексті реалізації Концепції ″Нова українська школа”.

02.09-13.09

Вихователі закладів дошкільної освіти.

Проблема: “Особливості організації життєдіяльності дітей різновікової групи в умовах сучасного закладу дошкільної освіти”.

02.09-13.09

Вихователі груп подовженого дня.

02.09-13.09

Педагоги-організатори і культорганізатори закладів освіти.

Проблема: “Формування цінностей особистості у процесі реалізації суспільно значущих ініціатив і проектів”.

16.09-27.09

Учителі (викладачі), які викладають  українську мову і літературу, зарубіжну літературу та російську мову.

Проблема: “Читацькоцентрична парадигма літературної освіти”.

16.09-27.09

Учителі (викладачі) української мови і літератури.

Проблема: “Модернізація та технологізація уроку української мови та літератури”.

16.09-27.09

Учителі (викладачі) англійської мови.

16.09-27.09

Учителі музичного мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво», художньої культури, керівники музичних гуртків, концертмейстери, акомпаніатори закладів освіти.

16.09-27.09

Музичні керівники закладів дошкільної освіти.

Проблема: “Формування художньо-продуктивної компетенції дошкільників засобами мистецтва”.

17.09-18.09  (ІІІ очна сесія)

(04.06-06.06 – І очна сесія, 07.06-16.09 – ІІ дистанційна сесія,  17.09-18.09 – ІІІ очна сесія)

Учителі початкових класів та вчителі, які викладають інформатичну освітню галузь у початковій школі

(очно-дистанційна форма навчання)

ВЕРЕСЕНЬ-ЖОВТЕНЬ 2019 року

30.09-11.10

Керівники закладів загальної середньої освіти (директори, заступники директорів із навчально-виховної, навчальної роботи), які викладають предмети освітньої галузі «Мови і літератури»

30.09-11.10

Учителі (викладачі) української мови і літератури

30.09-11.10

Учителі (викладачі) англійської мови, керівники гуртків.

Проблема: “Компетентнісна парадигма побудови змісту навчання іншомовного спілкування в закладах загальної середньої освіти”.

30.09-02.10  (І очна сесія)

(30.09-02.10 – І очна сесія, 03.10-15.12 – ІІ дистанційна сесія,  16.12-17.12 – ІІІ очна сесія)

Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» (географія, біологія, природознавство)

(очно-дистанційна форма навчання)

30.09-11.10

Учителі математики

30.09-11.10

Вихователі закладів дошкільної освіти.

Проблема: “Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в дошкіллі”.

ЖОВТЕНЬ 2019 року

15.10-25.10

Педагогічні працівники (директори, завідувачі центрів, філій, заступники директорів, методисти, завідувачі відділів) закладів позашкільної освіти.

Проблема: “Сучасні підходи до модернізації структури та змісту позашкільної освіти в умовах реформування”.

15.10-25.10

Учителі (викладачі) зарубіжної літератури, інтегрованого курсу «Література» та російської мови.

15.10-25.10

Учителі  математики, фізики та астрономії.

15.10-25.10

Учителі закладів загальної середньої освіти, які навчають учнів з особливими освітніми потребами, асистенти вчителів.

15.10-25.10

Учителі початкових класів.

Проблема: “Шляхи вдосконалення професійної компетентності вчителя початкових класів в умовах функціонування Нової української школи”.

15.10-25.10

Педагоги-організатори і культорганізатори закладів освіти.

Проблема: “Формування цінностей особистості у процесі реалізації суспільно значущих ініціатив і проектів”.

ЖОВТЕНЬ-ЛИСТОПАД 2019 року

28.10-08.11

Завідувачі (директори), методисти методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад.

Проблема: “Діяльність методичної служби в умовах імплементації Закону України ″Про освіту″.

28.10-08.11

Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» (географія, біологія, природознавство) та економіку.

Проблема: “Компетентнісний підхід до викладання предметів освітньої галузі «Природознавство» у процесі реалізації змісту Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти″.

28.10-08.11

Учителі математики та інформатики.

28.10-08.11

Учителі музичного мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво», художньої культури, керівники музичних гуртків, концертмейстери, акомпаніатори закладів освіти.

28.10-08.11

Вихователі закладів дошкільної освіти.

Проблема: “Розвиваюче середовище в закладах дошкільної освіти як умова креативного розвитку дошкільників″.

28.10-08.11

Вихователі груп подовженого дня.

ЛИСТОПАД 2019 року

11.11-22.11

Керівники закладів загальної середньої освіти (директори, заступники директорів із навчально-виховної,  навчальної роботи), які викладають предмети освітніх галузей «Математика, «Природознавство», «Технології».

11.11-22.11

Учителі (викладачі) української мови і літератури.

Проблема: “Модернізація та технологізація уроку української мови та літератури”.

11.11-22.11

Учителі  математики.

11.11-22.11

Учителі (викладачі) англійської мови.

1.11-22.11

Учителі закладів загальної середньої освіти, які навчають учнів з особливими освітніми потребами, асистенти вчителів.

11.11-22.11

Учителі  початкових класів.

Проблема: “Створення умов для творчого розвитку й успішної самореалізації учнів у контексті оновлення змісту початкової освіти”

25.11-26.11  (ІІІ очна сесія)

(02.09-04.09 – І очна сесія, 05.09-24.11 – ІІ дистанційна сесія,  25.11-26.11 – ІІІ очна сесія)

Керівники закладів загальної середньої освіти (директори, заступники директорів із навчально-виховної, навчальної роботи), які викладають предмети освітніх галузей «Математика»,  «Природознавство»

(очно-дистанційна форма навчання)

ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ 2019 року

25.11-06.12

Директори закладів загальної середньої освіти.

Проблема: “Управління якістю шкільної освіти”

25.11-06.12

Учителі (викладачі) освітньої галузі «Суспільствознавство» (історія України, всесвітня історія, основи правознавства, основи філософії, етика, громадянська освіта).

25.11-06.12

Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство».

25.11-06.12

Вихователі закладів дошкільної  освіти.

Проблема: “Особливості організації життєдіяльності дітей різновікової групи в умовах сучасного закладу дошкільної освіти”

25.11-06.12

Керівники гуртків  туристсько-краєзнавчого напряму закладів освіти.

Проблема: “Формування патріотичних почуттів та громадянської компетентності в умовах гурткової роботи”

ГРУДЕНЬ 2019 року 

09.12-20.12

Керівники закладів загальної середньої освіти (директори, заступники директорів із навчально-виховної, навчальної роботи).

09.12-20.12

Учителі математики, фізики, інформатики та астрономії.

09.12-20.12

Учителі фізичної культури, керівники фізичного виховання, керівники гуртків спортивного профілю.

09.12-20.12

Учителі предметів освітньої галузі «Технології» (технічні види праці) закладів загальної середньої освіти.

09.12-20.12

Практичні психологи та соціальні педагоги.

Проблема: “Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей”

16.12-17.12  (ІІІ очна сесія)

(30.09-02.10 – І очна сесія, 03.10-15.12 – ІІ дистанційна сесія,  16.12-17.12 – ІІІ очна сесія)

Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» (географія, біологія, природознавство)

(очно-дистанційна форма навчання)