Курси

План підвищення кваліфікації педагогічних працівників на курсах у 2018 року

ТРАВЕНЬ  2018 року

14.05-25.05

Учителі української мови і літератури.

Проблема: «Навчально-методичне забезпечення та інформаційно-технологічний супровід викладання української мови і літератури»

14.05-25.05

Учителі історії, правознавства, громадянської освіти, які викладають предмети освітньої галузі «Суспільствознавство».

Проблема: «Інформаційно-комунікаційні технології на уроках історії, правознавства та інших суспільствознавчих дисциплін як умова спільної діяльності вчителя і учня»

14.05-25.05

Учителі інформатики.

Проблема: «Особливості викладання шкільного курсу інформатики в контексті оновлених програм та реалізації Концепції «Нова українська школа»

14.05-25.05

Учителі образотворчого мистецтва, мистецтва, художньої культури та керівники гуртків образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва закладів загальної середньої освіти.

Проблема: «Створення умов для творчого розвитку й успішної самореалізації учнів в освітньому  процесі з предметів «Образотворче мистецтво», «Мистецтво», «Художня культура» та в гуртковій роботі»

14.05-25.05

Вихователі закладів дошкільної освіти.

Проблема: «Інноваційна діяльність вихователя в умовах сучасного закладу дошкільної освіти»

 

29.05-30.05 (ІІІ сесія)

Учителі, які викладають інформатику в 1-4 класах.

(очно-дистанційна форма навчання – І сесія (очна) – 26.02-28.02, ІІ сесія (дистанційна) – 01.03-28.05).

Проблема: «Методика викладання інформатики в початковій школі»

 

ТРАВЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ  2018 року

29.05-08.06

Учителі трудового навчання, які викладають предмети освітньої галузі «Технології» (змішані групи хлопців і дівчат).

Проблема: «Інформаційно-технологічний супровід сучасного уроку трудового навчання»

29.05-08.06

Учителі, які викладають основи здоров’я, безпеку життєдіяльності, та педагоги-тренери, які впроваджують превентивні проекти в закладах освіти.

Проблема: «Інноваційні підходи до формування базових компетентностей учнів під час викладання предмета та впровадження превентивних здоров’язбережувальних проектів»

29.05-08.06

Учителі закладів загальної середньої освіти, які навчають учнів з особливими освітніми потребами, асистенти вчителів.

Проблема: «Формування і розвиток ключових компетентностей учнів з особливими освітніми потребами»

29.05-15.06

Учителі біології, географії, екології і природознавства.

Проблема: «Реалізація міжпредметних зв’язків під час викладання природничих дисциплін»

29.05-15.06

Учителі початкових класів.

Проблема: «Використання сучасних інноваційних технологій навчання як засіб підвищення ефективності уроків у початковій школі в умовах реформування шкільної освіти»

 

ЧЕРВЕНЬ  2018 року

04.06-06.06 (І очна сесія)

Вихователі, чергові з режиму спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, шкіл соціальної реабілітації, чергові з режиму в закладах освіти соціальної допомоги і реабілітації.

(очно-дистанційна форма навчання – ІІ сесія (дистанційна) – 07.06-17.12, ІІІ сесія (очна) – 18.12-19.12).

Проблема: «Шляхи розвитку ключових компетентностей школярів у контексті реалізації Концепції «Нова українська школа»

11.06-22.06

Учителі зарубіжної літератури, інтегрованого курсу «Література» та російської мови.

Проблема: «Навчально-методичне забезпечення та інформаційно-технологічний супровід викладання зарубіжної літератури та російської мови»

11.06-22.06

Учителі фізичної культури, керівники фізичного виховання.

Проблема: «Оновлення змісту та методики викладання фізичної культури в умовах переходу на 12-річний термін навчання»

11.06-22.06

Керівники гуртків соціально-реабілітаційного та гуманітарного напрямів (КВК, інтелектуальні ігри, євроклуби, дитячі парламенти, клуби громадянського спрямування, театральні гуртки).

Проблема: «Розвиток соціальної згуртованості та активної громадянської позиції в умовах гурткової роботи»

11.06-22.06

Вихователі груп продовженого дня гімназій, ліцеїв, колегіумів, вихователі шкіл-інтернатів, закладів професійно-технічної освіти, гуртожитків та інших установ.

Проблема: «Диференціація та індивідуалізація організації виховної роботи: сучасні підходи»

11.06-22.06

Вихователі закладів дошкільної освіти.

Проблема: «Створення сучасного розвивального середовища для дітей раннього та молодшого дошкільного віку»

19.06-20.06 (ІІІ очна сесія)

Учителі математики.

(очно-дистанційна форма навчання – І сесія (очна) – 27.03-29.03, ІІ сесія (дистанційна) – 30.03-18.06).

Проблема: «Сучасний урок математики в контексті компетентнісного підходу»

25.06-26.06 (ІІІ очна сесія)

Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» (географія, хімія, біологія, екологія, природознавство).

(очно-дистанційна форма навчання – І сесія (очна) – 03.04-05.04, ІІ сесія (дистанційна) – 06.04-24.06).

Проблема: «Компетентнісний підхід до викладання предметів освітньої галузі «Природознавство» у процесі реалізації змісту Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»