Курси

План підвищення кваліфікації педагогічних працівників на курсах у 2018 року

 

ВЕРЕСЕНЬ 2018 року

17.09-28.09

Учителі фізичної культури, керівники фізичного виховання.

Проблема: «Розвиток рухових функцій школярів засобами спеціальних вправ у період адаптації до навчальних навантажень»

17.09-28.09

Вихователі закладів дошкільної освіти.

Проблема: «Сучасні підходи до організації супроводу дітей з особливими потребами»

ВЕРЕСЕНЬ – ЖОВТЕНЬ  2018 року

17.09-05.10

Учителі інформатики та математики.

Проблема: «Використання інноваційних онлайнових освітніх інструментів для забезпечення продуктивності та інтеграції навчання»

24.09-05.10

Учителі української мови і літератури.

Проблема: «Навчально-методичне забезпечення та інформаційно-технологічний супровід викладання української мови і літератури»

24.09-12.10

Учителі економіки та математики.

Проблема: «Особливості змісту і методики викладання економіки та математики в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа»

24.09-12.10

Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» (хімія, біологія, екологія, природознавство).

Проблема: «Формування ключових та предметних компетентностей учнів у процесі викладання предметів природничого циклу»

01.10-12.10

Вихователі закладів дошкільної освіти.

Проблема: «Сучасні підходи до організації супроводу дітей з особливими потребами»

01.10-12.10

Практичні психологи та соціальні педагоги.

Проблема: «Соціально-психологічний супровід освітнього процесу в контексті розбудови Нової української школи»

08.10-19.10

Учителі англійської мови.

Проблема: «Компетентнісна парадигма побудови змісту навчання іншомовного спілкування в закладах загальної середньої освіти»

08.10-19.10

Педагоги-організатори.

Проблема: «Організація життєдіяльності учнівського колективу в контексті формування ціннісних орієнтацій особистості»

16.10-26.10

Учителі української мови і літератури.

Проблема: «Навчально-методичне забезпечення та інформаційно-технологічний супровід викладання української мови і літератури»

16.10-26.10

Учителі математики.

Проблема: «Технології навчання математики: можливості їх реалізації в урочний та позаурочний час»

16.10-26.10

Учителі закладів загальної середньої освіти, які навчають учнів з особливими освітніми потребами, асистенти вчителів.

Проблема: «Формування і розвиток ключових компетентностей учнів з особливими освітніми потребами»

16.10-02.11

Учителі початкових класів.

Проблема: «Інноваційні процеси та інноваційна діяльність учителя початкових класів в умовах реформування сучасної системи шкільної освіти»

22.10-02.11

Учителі фізичної культури, керівники спортивних гуртків.

Проблема: «Методика викладання футболу в умовах сучасної школи. Форми і методи позакласної роботи з футболу»

 

22.10-02.11

Вихователі-методисти закладів дошкільної освіти.

Проблема: «Навчально-методичне забезпечення та інформаційно-медіальний супровід діяльності вихователя-методиста»

29.10-09.11

Завідувачі (директори), методисти методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад.

Проблема: «Створення інноваційної моделі науково-методичного супроводу в умовах об’єднаних територіальних громад»

29.10-09.11

Учителі музичного мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво», художньої культури.

Проблема: «Розвиток професійної компетентності вчителя мистецьких дисциплін в умовах функціонування Нової української школи»

29.10-16.11

Учителі географії, економіки та природознавства.

Проблема: «Сучасні технології навчання географії, економіки та природознавства як основа реалізації завдань Концепції «Нова українська школа»