Курси

План підвищення кваліфікації педагогічних працівників на курсах у 2019 року

БЕРЕЗЕНЬ  2019 року 

18.03-27.06

(І очна сесія -18.03-20.03,

ІІ дистанційна сесія – 21.03-25.06,  ІІІ очна сесія 26.06-27.06)

Керівники закладів загальної середньої освіти (директори, заступники директорів із навчально-виховної, навчальної роботи), які викладають українську мову і літературу

11.03-22.03

Учителі математики  та інформатики

11.03-22.03

Учителі (викладачі) освітньої галузі «Суспільствознавство» (історія України, всесвітня історія, основи правознавства, основи філософії, етика, громадянська освіта, курс «Людина і світ»)

11.03-22.03

Учителі, які викладають предмети «Образотворче мистецтво», «Мистецтво», «Художня культура», та керівники гуртків образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва закладів загальної середньої освіти

11.03-22.03

Учителі хореографії, керівники хореографічних гуртків і колективів закладів освіти.

Проблема: «Формування ціннісних орієнтацій дітей засобами хореографічного мистецтва”

КВІТЕНЬ  2019 року 

01.04-12.04

Педагогічні працівники (директори, завідувачі центрів, філій, заступники директорів, методисти, завідувачі відділів) закладів позашкільної освіти.

Проблема: «Сучасні підходи до модернізації структури та змісту позашкільної освіти в умовах реформування”

01.04-12.04

Завідувачі (директори), методисти методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад.

Проблема: “Сучасна методична служба: нова місія, функції, завдання”

01.04-12.04

Керівники філій закладів загальної середньої освіти

01.04-12.04

Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» (географія, біологія, природознавство)

01.04-12.04

Учителі (викладачі) англійської мови

01.04-12.04

Вихователі закладів дошкільної освіти.

Проблема: “Розвиваюче середовище в закладах дошкільної освіти як умова креативного розвитку дошкільників”

15.04-26.04

Учителі (викладачі), які викладають  українську мову і літературу, зарубіжну літературу та російську мову.

Проблема: “Сучасні стратегії роботи з текстом на уроці мови та літератури”

15.04-26.04

Учителі закладів загальної середньої освіти, які навчають учнів з особливими освітніми потребами, асистенти вчителів

15.04-26.04

Учителі музичного мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво», художньої культури, керівники музичних гуртків, концертмейстери, акомпаніатори закладів освіти.

Проблема: “Реалізація змісту мистецької освіти в умовах функціонування Нової української школи”

15.04-26.04

Педагогічні працівники (заступники директорів із виховної роботи) закладів загальної середньої освіти.

Проблема: “Ціннісна спрямованість виховного середовища закладу освіти в умовах сучасних освітніх тенденцій”

15.04-26.04

Учителі початкових класів.

Проблема: “Шляхи реалізації компетентнісного підходу як інноваційного засобу модернізації початкової освіти з урахуванням пріоритету соціалізації молодшого школяра”

24.04-25.04 (ІІІ очна сесія)

Учителі початкових класів та вчителі, які викладають інформатичну освітню галузь у початковій школі 

(очно-дистанційна форма навчання)

ТРАВЕНЬ 2019 року 

13.05-24.05

Учителі (викладачі) української мови і літератури.

13.05-24.05

Учителі фізичної культури, керівники фізичного виховання, керівники гуртків спортивного профілю.

13.05-24.05

Учителі предметів освітньої галузі “Технології” (обслуговуючі види праці) закладів загальної середньої освіти.

13.05-24.05

Учителі (викладачі) англійської мови та німецької мов.

13.05-24.05

Вихователі закладів дошкільної освіти.

Проблема: “Інноваційна діяльність вихователя в умовах реформи сучасної системи дошкільної освіти”

28.05-29.05 (ІІІ очна сесія)

Учителі початкових класів та вчителі, які викладають інформатичну освітню галузь у початковій школі 

(очно-дистанційна форма навчання)

ТРАВЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2019 року 

27.05-07.06

Учителі (викладачі) зарубіжної літератури, інтегрованого курсу “Література” та російської мови.

27.05-07.06

Учителі фізики, інформатики та астрономії.

27.05-07.06

Учителі, які викладають предмети освітньої галузі “Природознавство” (географія, біологія, природознавство).

27.05-07.06

Учителі-логопеди, завідувачі та логопеди логопедичних пунктів.

27.05-07.06

Інструктори з фізичного виховання закладів дошкільної освіти.

27.05-07.06

Керівники гуртків декоративно-прикладного мистецтва закладів освіти.

Проблема: “Формування творчої та практичної компетентностей в умовах гурткової роботи”