Курси

План підвищення кваліфікації педагогічних працівників на курсах у 2019 року

СІЧЕНЬ 2019 року 

08.01-18.01

Учителі німецької та французької мов.

Проблема: «Компетентнісна парадигма побудови змісту навчання іншомовного спілкування в закладах загальної середньої освіти”

14.01-25.01

Учителі (викладачі) освітньої галузі «Суспільствознавство» (історія України, всесвітня історія, основи правознавства, основи філософії, етика, громадянська освіта, курс «Людина і світ»).

Проблема: «Науково-методичне та інформаційно-комунікаційне забезпечення викладання предметів освітньої галузі «Суспільствознавство»: компетентнісний аспект”

14.01-25.01

Учителі математики.

Проблема: «Оновлення змісту та методики навчання математики в контексті Концепції ″Нова українська школа”

14.01-25.01

Учителі початкових класів.

Проблема: «Інноваційні підходи до формування предметних компетентностей у молодших школярів як основа реалізації концептуальних засад сучасної освіти”

14.01-25.01

Вихователі закладів дошкільної освіти.

Проблема: «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в дошкіллі”

СІЧЕНЬ – ЛЮТИЙ  2019 року 

28.01-08.02

Учителі (викладачі) української мови і літератури.

28.01-08.02

Учителі фізики, астрономії.

28.01-08.02

Учителі фізичної культури, керівники фізичного виховання, керівники гуртків спортивного профілю.

Проблема: «Формування і розвиток ключових компетентностей учнів на уроках фізичної культури та в процесі роботи спортивних  гуртків”

28.01-08.02

Учителі інформатики.

Проблема: «Інтеграція як базовий принцип викладання інформатики в Концепції ″Нова українська школа″”

28.01-08.02

Вихователі-методисти закладів дошкільної освіти.

Проблема: «Зростання професійної компетентності вихователя-методиста як фактор підвищення ефективності роботи  закладу дошкільної освіти”

28.01-08.02

Учителі-дефектологи (тифлопедагоги, сурдопедагоги, олігофренопедагоги), вчителі-реабілітологи.

28.01-08.02

Керівники гуртків еколого-натуралістичного напряму закладів освіти.

Проблема: «Формування ціннісного ставлення до навколишнього середовища та здоров’я людини”

ЛЮТИЙ  2019 року 

11.02-22.02

Учителі (викладачі) української мови і літератури.

11.02-22.02

Учителі математики, фізики та астрономії.

Проблема: «Використання політехнічного складника при формуванні основних компетентностей з природничо-математичних дисциплін”

11.02-22.02

Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» (хімія, біологія, природознавство).

11.02-22.02

Учителі (викладачі) англійської мови.

11.02-22.02

Учителі початкових класів.

Проблема: «Шляхи вдосконалення професійної компетентності вчителя початкових класів в умовах функціонування Нової української школи”