Home » Articles posted by admin

Author Archives: admin

2014 року вийшов у світ п’ятдесятий номер науково-методичного вісника - одного з популярних освітянських видань на Кіровоградщині. Переглядаючи попередні випуски бачиш, на скільки видозмінився даний часопис. Перший номер був надрукований у 1995 році. За ці роки змінювалися пріоритети у навчанні та вихованні дітей, упорядники та редактори вісника, але залишився незмінним підхід до відбору змістового наповнення видання - на основі аналізу роботи за рік до інноваційних підходів у майбутньому. Науково-методичний вісник - це історія освіти нашого регіону, яку ми розкриваємо на даному сайті.

Науково-методичний вісник № 54

Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону: Науково-методичний вісник № 54. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 407 с.

До видання увійшли статті, у яких розкрито теоретичні та практичні основи функціонування та розбудови інформаційно-освітнього простору освіти Кіровоградщини у площині професійного розвитку освітян. Поданий аналіз окремих аспектів діяльності дошкільних закладів, закладів загальної середньої освіти області протягом 2017-2018 навчального року, запропоновані науково-методичні матеріали та методичні рекомендації щодо організації 2018-2019 навчального року, узагальнений педагогічний досвід учасників фахових конкурсів, висвітлені основні аспекти корекційної та інклюзивної освіти.

В окремі рубрики об’єднані матеріали, які розкривають  актуальні питання освіти у 2018-2019 навчальному році: «Організація освітнього процесу в контексті реалізації концепції «Нова українська школа» (1 клас)», «Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського (до 100-річчя від дня народження)».

Матеріали науково-методичного вісника адресовані методичним службам області, керівникам методичних об’єднань, керівникам дошкільних  закладів та закладів загальної середньої освіти, учителям, вихователям, практичним психологам та іншим.

Завантажити

Методичний вісник № 51

1438767684_visnik_51Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону: Науково-методичний вісник № 51. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2015. – 379 с.
У науково-методичному віснику подано аналіз окремих аспектів діяльності дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів області протягом 2014-2015 н.р., запропоновано науково-методичні матеріали до 2015-2016 навчального року, висвітлено педагогічний досвід педагогів та окреслено напрями модернізації освіти у площині функціонування інформаційно-освітнього простору регіону.
Науково-методичні матеріали вісника адресовані районним (міським) методичним кабінетам (центрам), начальникам відділів (управлінь) освіти, керівникам районних (міських) методичних об’єднань, загальноосвітніх навчальних закладів, учителям, вихователям, практичним психологам.

Переглянути

Методичний вісник № 50

1405676370_50Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону на засадах інноваційного розвитку.

У науково-методичному віснику пропонуються аналіз діяльності дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів області протягом 2013-2014 н. р., подаються науково-методичні матеріали до 2014-2015 навчального року та окреслюються напрями модернізації освіти у площині функціонування інформаційно-освітнього простору регіону на засадах інноваційного розвитку.

Переглянути

Методичний вісник № 49

1405676181_49Науково-методичне забезпечення освітньої діяльності в області.

У збірнику на основі аналізу діяльності дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів області протягом 2012-2013 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2013-2014 навчального року. Ключова ідея усіх чотирьох розділів книги – науково-методичне забезпечення рівного доступу до якісної освіти, сприяння формуванню сучасного освітнього середовища.

Переглянути

Методичний вісник № 48

1405675992_48Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти.

У книзі на основі аналізу діяльності дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів області протягом 2011-2012 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2012-2013 навчального року. Стрижнева ідея усіх чотирьох розділів збірника – науково-методичне забезпечення рівного доступу до якісної освіти в умовах її модернізації, формування сучасного освітнього середовища.

Переглянути

Методичний вісник № 47

1405675678_47Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти.

У книзі на основі аналізу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2010-2011 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2011-2012 навчального року. Стрижнева ідея усіх чотирьох розділів збірника – науково-методичне забезпечення рівного доступу до якісної освіти в умовах

Переглянути

Методичний вісник № 46

1405673885_46Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти.

У книзі на основі аналізу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2009-2010 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2010-2011 навчального року. Стрижнева ідея усіх чотирьох розділів збірника – науково-методичне забезпечення рівного доступу до якісної освіти в умовах її модернізації, формування сучасного освітнього середовища.

Переглянути

Методичний вісник № 45

1405673177_45Науково-методичне забезпечення формування освітнього середовища: компетентнісний підхід.

У книзі на основі діяльності загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2008-2009 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2009-2010 навчального року. Стрижнева ідея усіх чотирьох розділів збірника – науково-методичне забезпечення рівного доступу до якісної освіти в умовах її модернізації, формування сучасного освітнього середовища. (більше…)

Методичний вісник № 44

1405674820_44Методична робота у вимірах модернізації післядипломної педагогічної освіти: регіональний контекст.

У книзі подаються науково-методичні матеріали до 2008-2009 навчального року у вимірах модернізації післядипломної педагогічної освіти.
(більше…)

Методичний вісник № 43

1405675472_43Науково-методичні матеріали до 2007-2008 навчального року.

У книзі подаються науково-методичні матеріали до 2007-2008 навчального року в контексті модернізації національної системи освіти. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

(більше…)

Методичний вісник № 42

1405666649_mb_42Науково-методичне забезпечення рівного доступу до якісної освіти в умовах її модернізації.

У книзі на основі аналізу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2005-2006 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2006-2007 навчального року. Стрижнева ідея усіх трьох розділів збірника – науково-методичне забезпечення рівного доступу до якісної освіти в умовах її модернізації. (більше…)

Методичний вісник № 41

1405666009_1Реалії і перспективи сучасного педагогічного дослідження. Роботи учасників обласного постійно діючого семінару педагогів-дослідників.

У методичному віснику представлені роботи педагогів-дослідників, учасників обласного постійно діючого семінару творчо працюючих учителів різних спеціальностей. Кожна робота містить у стислому вигляді теоретичні положення із тієї чи іншої проблеми, шляхи її розв’язання та опис досвіду застосування на практиці.
(більше…)

Методичний вісник № 40

1405665783_1Науково-методичні матеріали до 2005-2006 навчального року.

У книзі на основі аналізу роботи середніх загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2004-2005 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2005-2006 навчального року. Особлива увага звертається на аналіз ефективності діяльності РМК(ММЦ), проблеми освітнього менеджменту, специфіку викладання предметів інваріантної складової навчального плану і, зокрема, вивчення предметів у 5 класі. Значна увага приділяється проблемам реалізації Концепції профільного навчання в старшій школі. (більше…)

Методичний вісник № 39

1405665534_1Науково-методичні матеріали до 2004-2005 навчального року.

У книзі на основі аналізу роботи середніх загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2003-2004 навчального року подаються науково-методичні матеріали до 2004-2005 навчального року в контексті подальших модернізаційних змін в національній системі освіти. Вміщено рекомендації щодо проведення серпневих конференцій освітян області. (більше…)

Методичний вісник № 38 (Частина 2)

1405665299_mb_38_iiНауково-методичні матеріали до 2003-2004 навчального року.

У книзі на основі аналізу роботи середніх загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2002-2003 навчального року даються науково-методичні матеріали до 2003-2004 н.р. Особливий наголос зроблено на шляхах реалізації модернізацій них змін в національній системі освіти відповідно до основних положень Національної доктрини розвитку освіти, чинного законодавства. (більше…)

Методичний вісник № 38 (Частина 1)

1405664977_1Науково-методичні матеріали до 2003-2004 навчального року.

У книзі на основі аналізу роботи середніх загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2002-2003 навчального року даються науково-методичні матеріали до 2003-2004 н.р. Особливий наголос зроблено на шляхах реалізації модернізацій них змін в національній системі освіти відповідно до основних положень Національної доктрини розвитку освіти, чинного законодавства. (більше…)

Методичний вісник № 37

1405664695_1Здоров’я дітей – здоров’я нації (Методичні рекомендації та матеріали до першого уроку 2002-2003 н.р.)

У віснику вміщено тематичні матеріали (розробки уроків, методичні рекомендації і програми, поради валеологів та лікарів, список основної літератури) на допомого педагогічним працівникам освітніх закладів для проведення першого уроку і подальшої роботи з проблеми утвердження здорового способу життя серед дітей і дорослих.
(більше…)

Методичний вісник № 36

1405664447_1Науково-методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх навчальних закладах області у 2002-2003 навчальному році.

У книзі на основі аналізу роботи середніх загальноосвітніх навчальних закладів області у 2001-2002 навчальному році даються науково-методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2002-2003 навчальному році відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту». Особливий наголос зроблено на проблемах охорони здоров’я дітей, запровадження державного стандарту початкової освіти роботи за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів в системі загальної середньої освіти. Вміщено рекомендації щодо проведення серпневих конференцій освітян області.
(більше…)

Методичний вісник № 35

1405664178_mb_35Моя Україна десятиріччя як вільна, я з нею пов’язую доля свою.

У віснику вміщено поради та підборку матеріалів (зразки уроків, краєзнавча вікторина, сценарій свята, положення про Всеукраїнський конкурс генераторів ідей та рекомендаційний список), які будуть корисні класним керівникам, вихователям не лише для проведення уроку громадянськості 1 вересня 2001 року, а й для інших заходів патріотичного спрямування. (більше…)

Методичний вісник № 34

1405678049_34Науково-методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх навчальних закладах області у 2000-2001 навчальному році.

У книзі на основі аналізу роботи середніх загальноосвітніх навчальних закладів області у 2000-2001 навчальному році даються науково-методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2001-2002 навчальному році відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту». Особливий наголос зроблено на проблемах переходу на 12-річний термін навчання, запровадження державного стандарту початкової освіти, роботи за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів в системі загальної середньої освіти. Вміщено рекомендації щодо проведення серпневих конференцій освітян області.

(більше…)

Методичний вісник № 33

1405663369_1Науково-методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх навчальних закладах області у 2000-2001 навчальному році.

У книзі на основі аналізу роботи середніх загальноосвітніх навчальних закладів області у 1999-2000 навчальному році даються науково-методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2000-2001 навчальному році відповідно до вимог Законів України «Про освіту» (нова редакція), «Про загальну середню освіту». Особливий акцент зроблено на проблемах поступового переходу на новий термін навчання та науково-методичному забезпеченні цього процесу. Вміщено рекомендації щодо проведення серпневих конференцій освітян області та проведення першого уроку. (більше…)

Методичний вісник № 32

1405587500_fdwf

Методичний вісник № 31

1405663029_1Методичні знахідки переможців обласного етапу I-IV всеукраїнських конкурсів «Учитель року».

До книги включено творчі роботи, розробки окремих уроків і цілих тем з предметів інваріантної частини навчального плану, матеріали на допомогу вчителю, опис досвіду організації гурткової роботи, програму факультативу тощо. Публікуються і матеріали про переможців обласного конкурсу, підготовлені методистами обласного інституту удосконалення вчителів.
(більше…)

Методичний вісник № 30

1405662759_1Збірник законодавчих та нормативних документів.

Зібрані законодавчі та нормативні документи розраховані для користування в роботі завідуючих відділів райдержадміністрацій та міськвиконкомів, працівників методичних кабінетів та керівників навчальних закладів. (більше…)

Методичний вісник № 29

1405587500_fdwf

Методичний вісник № 28

1405662568_1Інноваційний пошук в освітньому просторі Кіровоградщини.

У збірнику вміщені узагальнені матеріали працівників інституту з проблеми пошуку та впровадження нових підходів до навчально-виховного процесу в сучасній школі. Значна увага приділяється освітнім закладам нового типу, висвітлюється їх своєрідність та перспективи розвитку. Адресується широкому загалу освітян.
(більше…)

Методичний вісник № 27

1405662336_1Науково-методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах області у 1999-2000 навчальному році.

У книзі на основі аналізу роботи загальноосвітніх навчальних закладів області у 1998-1999 навчальному році даються науково-методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 1999-2000 навчальному році згідно з вимогами Законів України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про освіту» та «Про загальну середню освіту». (більше…)

Методичний вісник № 26

1405661625_1Матеріали науково-практичної конференції «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: здобутки, проблеми, перспективи».

У матеріалах науково-практичної конференції вміщено наукові статті та науково-методичні матеріали працівників інституту, завідуючих РМК, педагогів-новаторів області з проблеми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Автори статей відзначають здобутки педагогічної науки та освіти в цій галузі, висвітлюють перспективи і нові підходи до підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах розбудови національної системи освіти.
(більше…)

Методичний вісник № 25

1405587500_fdwf

Методичний вісник № 24

1405661239_1Місце подвигу – Афганістан (матеріали до уроку мужності, присвяченої 10-й річниці з дня виведення військ колишнього Союзу РСР з Афганістану).

У методичному віснику вміщено рекомендації щодо проведення уроку мужності в освітніх закладах різних типів та матеріали, які допоможуть у його підготовці (документи з архівів ЦК КПРС, що стосуються прийняття рішень про введення та виведення військ з Афганістану, нариси про воїнів-інтернаціоналісті, уродженців Кіровоградщини, їх спогади про фронтові роки, друзів, список-пам’ятник воїнам-земляка, які полягли смертю хоробрих на афганській землі; сценарії уроків мужності вечора пам’яті, «афганська» поезія та неоголошена війна в поезії наших земляків. (більше…)

Методичний вісник № 23

1405602543_1Матеріали до проведення ювілейного уроку, присвяченого 60-річчю утворення області, на тему «Перлна сонцесяйного намиста – Кіровоградщина моя». (більше…)

Методичний вісник № 22

1405602310_mb_22Видання містить нормативно-правову базу та методичні рекомендації про закінчення 1997-1998 та підготовку до нового 1998-1999 навчального року.

Методичний вісник № 21

1405602164_1Рекомендації до проведення першого уроку 1998-1999 н.р. у навчальних закладах області. (більше…)

Методичний вісник № 20

1405587500_fdwf

Методичний вісник № 19

1405587500_fdwf

Методичний вісник № 18

1405601629_1Ідеї вчителя – в освіті сьогодення. До 80-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського. Матеріали з досвіду творчого використання педагогічних ідей В.О.Сухомлинського вчителями області.
(більше…)

Методичний вісник № 17

1405601046_1Через гуманізацію до особистості учня.

Пропонований посібник – це результат пошуку шляхів озброєння учнів глибокими, міцними знаннями з хімії, індивідуалізованого та різнорівневого навчання, що допомагає задовольнити потреби учнів в активній пізнавальній діяльності, спілкуванні, самовиявленні, самоствердженні, захищеності, сприяє збереженню та розвитку стійкого інтересу до вивчення предмета. (більше…)

Методичний вісник № 16

1405600305_1Науково-методичні матеріали про стан навчально-виховної роботи в закладах освіти області (1996-1997 навчальний рік).
(більше…)

Методичний вісник № 15

1405599850_1Рекомендації до проведення першого уроку 1997-98 н.р. в навчальних закладах області.

Подається історичний, методичний ілюстративний, бібліографічний матеріал, який допоможе педагогам у підготовці першого уроку 1997-98 навчального року.
(більше…)

Методичний вісник № 14

1405598415_mb_14В управлінні освіти Кіровоградської облдержадміністрації.

У посібнику розміщені Концепція державного стандарту загальної середньої освіти в Україні та проект Базового навчального плану загальноосвітньої школи.

 

Методичний вісник № 13

1405587500_fdwf

Методичний вісник № 12

1405597787_1_Науково-методичні матеріали про стан навчально-виховної роботи в закладах освіти області (1995-1996 навчальний рік). (більше…)

Методичний вісник № 11

1405597321_1_1Науково-аналітичні матеріали про підсумки обласних та всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін (1995-1996 навчальний рік).
На допомогу вчителям української мови та літератури, історії, правознавства, іноземних мов, математики, фізики, хімії, біології, географії, основ інформатики і обчислювальної техніки, трудового навчання усіх типів шкіл. (більше…)

Методичний вісник № 10

1405589977_1Уроки у «Зеленому класі» (Методичні рекомендації з питань творчого використання ідей В.О. Сухомлинського на основі досвіду вчителів початкових класів Павлиської школи Онуфріївського району).
(більше…)

Методичний вісник № 9

1405589510_1_1Школа козацького виховання В.І. Каюков.

У посібнику розкрито досвід роботи авторської Кіровоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 з патріотичного виховання учнів на засадах української етнопедагогіки. В ньому вміщено оригінальні сценарії козацьких уроків, ритуали прийому учнів у ряди перевеслят і козачат, розкрито особливості діяльності дитячих організацій, спрямованої на відродження національної духовності.
(більше…)

Методичний вісник № 8

1405587500_fdwf

Методичний вісник № 7 (Частина 2)

1405589057_1Національно-духовне відродження в педагогічній спадщині Г. Ващенка та його значення для морального виховання молоді.
(більше…)

Методичний вісник № 7

1405588749_1Методичні матеріали на допомогу працівникам відділів освіти, методкабінетів, керівникам шкіл, дошкільних установ, учителям і вихователям з питань фізичної підготовленості населення України. (більше…)

Методичний вісник № 6

1405587500_fdwf

 

Методичний вісник № 5

1405586657_mb_0520 уроків англійської мови початкуючої ділової людини.

Посібник розроблений завідуючим циклом, вчителем-методистом, вчителем англійської мови Кіровоградського навчально-наукового педагогічного комплексу Миколою Івановичем Бойком.
(більше…)

Методичний вісник № 4

1405586301_1Етнографія Кіровоградщини.

Пропонований посібник – це початок до великої роботи до освоєння фольклорно-етнографічних багатств нашого краю. Деякі теми розроблено детально, інші – стисліше з вказівкою на джерела інформації з тим, щоб учитель мав більше простору для особистих міркувань і шляхів їх реалізації. Матеріали, що вміщені до збірника – результат науково-пошукової роботи викладачів Кіровоградського педінституту ім.В.К. Винниченка, методистів та вчителів. (більше…)

Методичний вісник № 3

1405585485_1Методичні рекомендації визначення рівнів професійної компетентності, фахової майстерності вчителів іноземних мов.
(більше…)

Методичний вісник № 1 (Частина 2)

1405512900_1Видання містить нормативно-правову базу та методичні рекомендації про закінчення 1994-1995 та підготовку до нового 1995-1996 навчального року. (більше…)

Методичний вісник № 1 (Частина 1)

1405508439_mb-95_iНормативні документи щодо закінчення 1994-1995 навчального року та організації 1995-1996 навчального року. (більше…)