Home » Про нас

Про нас

Шановні відвідувачі!

Вітаємо вас на сайті музейної кімнати з історії освіти Кіровоградщини

Музейна кімната історії освіти Кіровоградщини була відкрита 21 травня 2009року. Автори проекту музейної кімнати: Л.В.Корецька, директор інституту – керівник проекту; Л.А.Гайда, Є.Д.Савченко – зміст експозиції; А.М.Надєждін – художник; оформлення – студія дизайну «Явір».

Загальновизнаною умовою розвитку суспільства є шанобливе ставлення до історико-культурної спадщини, одним із аспектів якого є розширення доступу до освітянських традицій, втілених у джерелах, які збирає, зберігає й представляє музей. Особливої популярності набувають сучасні «музеї однієї професії», які створюють умови для занурення у професійне середовище, розкриття внутрішньої суті професії та фахової самореалізації особистості; сприяють формуванню корпоративної культури.

Кіровоградщина має багаторічні традиції в галузі освіти, реалізації педагогічних технологій і новаторства, тут працювала когорта видатних педагогів сучасності. Широко відомі в Україні музеї історико-педагогічного профілю, присвячені життю і діяльності В.Сухомлинського, А.Макаренка, І.Ткаченка, М.Кодака. Також у навчальних закладах Кіровоградської області на сьогодні діють більше 150 музеїв на громадських засадах.

Головна ідея та місія музейної кімнати з історії освіти Кіровоградщини полягає у тому, щоб на основі музейної збірки представити цілісну картину розвитку й становлення системи освіти та педагогічної думки краю.

Мета діяльності: залучення науковців, педагогів, краєзнавців, студентів, учнів, представників громадськості області до вивчення та збереження історико-педагогічної спадщини як складової національної системи освіти.

Серед завдань музейної кімнати – ознайомлення з основними етапами історико-педагогічного процесу на Кіровоградщині, історією заснування і розвитку провідних навчальних закладів краю, творчими й педагогічними здобутками педагогів-земляків, еволюцією педагогічних ідей та сутністю новаторства видатних педагогів-земляків.

Провідні напрями діяльності музейної кімнати:

Організаційний – встановлює зв’язки, здійснює обмін інформацією з музеями свого профілю, освітніми і культурними закладами, науковими установами, навчальними закладами, творчими спілками, громадськими організаціями; організовує і бере участь у проведенні науково-практичних конференцій, масових заходів із відповідної тематики.

Координаційний – проводить координацію науково-методичної роботи всіх зацікавлених освітніх установ і окремих спеціалістів, які працюють у галузі музейної педагогіки.

Науково-дослідний – розробляє теоретичні і практичні проблеми музейної педагогіки – нового міждисциплінарного освітнього напряму; досліджує історію та сьогодення освітнього середовища краю. Основними результатами наукових досліджень є науково-методичні статті, путівники, довідники, навчальні посібники, атрибуція музейних предметів, каталогізація фондів, створення експозицій та виставок.

Методичний – забезпечує педагогів методичною літературою, вивчає та впроваджує перспективний педагогічний досвід; надає методичну допомогу керівникам громадських музеїв при навчальних закладах (облік музейних предметів, оформлення експозиції, ведення документації, створення картотек, проведення екскурсій, масових заходів тощо); розробляє навчальні програми і навчальні посібники в галузі музейної педагогіки; здійснює рецензування навчальної літератури.

Фондовий – формує фонди та архів музею, забезпечує збереження музейних предметів, колекцій.

Експозиційно-виставковий – реалізує функцію музейної комунікації шляхом науково організованої та художньо оформленої демонстрації музейних предметів та колекцій.

Освітньо-виховний – сприяє залученню учнівської та студентської молоді, педагогів, громадськості до проблем вивчення, збереження пам’яток педагогічної спадщини краю.

Інформаційний – формує єдиний інформаційний простір прихильників музейної педагогіки, популяризує її ідеї, принципи, методи через засоби масової інформації, рекламну продукцію, лекції і семінари.

Форми діяльності

Експозиція музейної кімнати є своєрідною базою для музейно-педагогічного процесу. Тут організовуються і проводяться: лекції-екскурсії, тематичні екскурсії, зустрічі з творчо працюючими педагогами й ветеранами, конференції, презентації видань, краєзнавчі та педагогічні читання, авторські вечори, семінари, «круглі столи» з обміну досвідом застосування ідей музейної педагогіки, майстер-класи, консультації з методики музейної справи; презентації музейно-педагогічних програм, навчальних посібників, методичних рекомендацій. Перспективним напрямом є використання інформаційних технологій у роботі музейної кімнати – підготовка віртуальних виставок, каталогів, презентаційних культурологічних проектів.

На сьогодні нашу музейну кімнату відвідали понад шість тисяч гостей. Це педагоги різних профілів, рідні відомих педагогів, педагоги-ветерани, студенти місцевих вищих навчальних закладів, старшокласники, представники місцевої громади. У нас побували делегації колег з Дніпропетровської, Тернопільської, Київської та Черкаської областей. Значну роль у процесі формування позитивного іміджу освіти Кіровоградщини відіграють оглядові екскурсії-мандрівки для гостей нашого краю – учасників Всеукраїнських науково-практичних та науково-методичних конференцій, семінарів, учнівських профільних олімпіад, конкурсів «Вчитель року», представників міжнародних фондів. Творчі здобутки музею презентовано на конференціях, виставках на всеукраїнському та місцевому рівні.

Музейна кімната з історії освіти Кіровоградщини посіла ІІ місце в номінації «Краща просвітницька діяльність» на Першому Всеукраїнському конкурсі на кращий громадський музей.

Створення й діяльність музейної кімнати з історії освіти Кіровоградщини сприяє формуванню й удосконаленню фахових та педагогічних знань, умінь і навичок педагогів шляхом залучення їх до сучасних наукових досягнень з проблем вивчення історико-культурної спадщини краю; ознайомленню з потенціалом краєзнавства та можливостями його використання в процесі самоосвіти педагога; відродженню історичної спадщини освіти Кіровоградщини; збереженню та використанню матеріальної і духовної культури краю у формуванні національної свідомості громадян України.

Запрошуємо віртуальних відвідувачів переглядати наші новини та електронно-музейні ресурси, а також надсилати свої матеріали для розміщення на сайті музейної кімнати за адресою: gayda73@ukr.net