Home » Музейні події » Наукові студії пам’яті Нінель Бокій

Наукові студії пам’яті Нінель Бокій

25 жовтня 2017 року у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка відбулась Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми історичної регіоналістики. Наукові студії пам’яті Нінель Бокій». У зібранні взяли участь науковці, викладачі, працівники обласного архіву та музеїв, методисти, вчителі, аспіранти і студенти вищих навчальних закладів України. 

Керівник музею історії освіти Кіровоградщини Лариса Гайда представила повідомлення «Музейні аспекти регіональної біографістики Кіровоградщини», яке присвячене дослідженню тенденцій та перспектив розвитку регіональної біографістики музейними засобами.

На основі опрацювання широкого кола джерел (статистичні дані департаменту культури і туризму облдержадміністрації та Кіровоградського обласного центру туризму, краєзнавства; серії історичних календарів Кіровоградщини та матеріалів експедицій) зібрано відомості про музеї різних форм власності (комунальні, відомчі, приватні), які класифікуються як меморіальні та ті, що присвячені життю й діяльності видатних земляків. Окрему сторінку місцевого музейництва складають музеї при навчальних закладах області, кількість яких постійно зростає. Висновки: Кіровоградщина формує свою унікальну систему меморіальних музеїв, яка динамічно розвивається; вказані музеї є складовою культурологічного середовища та мають значний просвітницько-виховний потенціал; моніторинг, прогнозування і методичний супровід діяльності вказаних музеїв системно не здійснюється; на часі розробка моделей представлення життя й діяльності видатних земляків в контексті сучасних наукових тенденцій.

Під час конференції працювала виставка науково-методичної та краєзнавчої літератури.


Leave a comment