Заклад загальної середньої освіти

Нормативно-правова база
ІНДИВІДУАЛЬНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 “Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах”
ІНКЛЮЗИВНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Наказ № 467 від 01.04.2020 “Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 3 класу з порушеннями інтелектуального розвитку”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07. 2019 № 816 “Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями”
Закон України від 06.09.2018 року №2541-VІІІ “Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07. 2018 № 816 “Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07. 2018 р. № 815 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06. 2018 № 627”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06. 2018 № 693 “Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 12. 06. 2018 р. № 627 “Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06. 2018 р. № 609 “Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05. 2018 р. № 509 “Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України”
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02. 2018 р. № 72 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.01. 2014 р. № 80 “Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)” (втратив чинність згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 25.06. 2018 № 693)
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08. 2013 р. № 607 “Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами”
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08. 2011 р. № 872 “Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 р. № 912 “Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання”
Методичні рекомендації
Лист Міністерства освіти і науки України від 12.11. 2018 №1/9-690 “Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти”
Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2018 № 1/11-9110 “Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами у 2018/2019 навчальному році”
Лист Міністерства освіти і науки України від 07.08. 2018 № 1/9-487 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018/2019 навчальний рік”
Лист Міністерства освіти і науки України від 19.09. 2017 № 1/11-9320 “Про організацію корекційно-розвиткової роботи з дітьми із порушеннями слуху, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах”
Лист Міністерства освіти і науки України від 12.07. 2017 № 1/9-385 “Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році”
Лист Міністерства освіти і науки України від 03.07. 2017 №1/9-362 “Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018 навчальному році”
Лист Міністерства освіти і науки України від 10.01.2017 №1/9-2 “Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами”
Лист Міністерства освіти і науки України від 09.06. 2016 № 1/9-293 “Про доступність дітей з особливими освітніми потребами до опорних навчальних закладів”
Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08. 2014 № 1/9-413 “Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку”
Лист Міністерства освіти і науки України від 08.08. 2013 № 1/9-539 “Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами”
Лист Міністерства освіти і науки України від 02.01.2013 № 1/9-1 “Про визначання завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання”
Лист Міністерства освіти і науки України від 28. 09. 2012 № 1/9-694 “Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням”
Лист Міністерства освіти і науки України від 25.09. 2012 № 1/9-675 “Щодо посадових обов’язків асистента вчителя”
Лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2012 № 1/9-529 “Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання”
Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 18.05.2012 № 1/9-384 “Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах”
Методична література
Корисні посилання шодо теми атибулінгу
Інклюзивна освіта: навчальний посібник. – Київ: ТОВ “Агенство “Україна”, 2019.- 300 с.
Поради вчителям щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами у класі з інклюзивним навчанням: Методичні рекомендації /Укладачі О.В. Гаяш. – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2014 – 108 с.
/Files/images/титул.jpgОсобливі діти в умовах загальноосвітньої школи (досвід закладів освіти Дніпровського району м. Києва). Практично-методичний посібник /Упорядник Сидоренко Н.А. – К.: РНМЦ Діпровського району, 2015. – 64 с.
 Калініченко І.О. Любити і допомагати: путівник для батьків дітей з інтелектуальними порушеннями: навчально-методичний посібник / [упорядник І. О. Калініченко]. – Полтава : ПОІППО, 2018. – 88 с. – http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/drukov_produk_POIPPOPDF/2018/L-i-D.pdf
 
– Четверікова Н.В. Актуальні проблеми збереження емоційної стійкості педагогів в умовах інклюзивної освіти: сучасний вимір. Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки. 2017. Т. 1. Вип. 3. С.107-113.
– Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навчально-методичний посібник/ За аг. ред.. М.А.Порошенко та ін. – Київ: 2018. – 252.
 
Калініченко І.О. Дивитися і бачити: путівник для батьків дітей із порушеннями зору : навч.-метод. посіб. / [авт.-упор. І. О. Калініченко]. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 86 с.
Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі : початкова ланка (за ред. В.І.Бондаря, В.В. Засенка). – К. : 2004. – 152 с.
Реалізація оновленого змісту освіти дітей з особливими потребами: початкова ланка: Навч.-метод посібник / Н.Б. Адамюк, Л.Є.Андрусишина, О.О.Базилевська та ін., НАПН Інститут спеціальної педагогіки; за ред. В.В.Засенка, А.А.Колупаєвої, Н.О. Макарчук, В.І.Шинкаренко. – Київ, 2014. – 336с.
Кожен з нас особливий з досвіду роботи (з досвіду роботи міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями “Гармонія”, м. Вінниця)
 Серія навчальних матеріалів (тренінгові модулі) / за заг. ред. О. Красюкової-Еннз, Ю. Найди, М. Сварника, О. Софія. – Українськоканадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» – К.: СПДФО Парашин І. С., 2011. – 248 с.
 Українсько-канадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Украйні»: тренінгові модулі: «Соціальної політики». – К., 2011. – 132с.
 Розвиток політики інклюзивних шкіл. Інтегроване планування послуг, їх надання тафінансування в Канаді:посібник / Дж. Блейз, Е. Чорнобой, Ш. Крокер, Е. Страт, О. Красюкова-Еннз. – К.: ПаливодаА.В., 2012. – 46 с.
 Огляд ролі асистентів учителів у канадських школах. Досвід провінцій Манітоба, Нова Шотландія та Альберта: посібник / Е. Чорнобой, О. Красюкова-Еннз. – К.: Паливода А. В., 2012. – 32 с.
 Інклюзивна освіта. Посібник для батьків : посібник / Анна Креста, Джоана Блейз, Ольга Красюкова-Еннз. – К., 2012. – 116 с.
 Інвалідність та суспільство: навчально-методичний посібник / за заг. редакцією Байди Л.Ю., Красюкової-Еннс О.В.. / кол. авторів: Байда Л.Ю., Красюкова-Еннс О.В., Буров С.Ю., Азін В.О., Грибальський Я.В., Найда Ю.М. – К., 2012. – 216 с.
 Українсько-канадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Украйні»: тренінгові модулі: «Вступ до питань «інвалідності». – К., 2011. – 132с.
 Архітектурна доступність шкіл: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Байди Л.Ю., О. В. Красюкова-Еннс; колек. авторів: Азін В.О., Грибальський Я.В., Байда Л.Ю., Красикова-Еннс О.В. – К., 2012. – 88 с.
 Особливі діти в закладі і соціальному середовищі: О. В. Гаврилов Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 308 с.