Заклад дошкільної освіти

Нормативно-правова базаПостанова Кабінету Міністрів України від 10. 04. 2019 № 530 “Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01. 04. 2019 № 423 “Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти”
Закон України від 06.09.2018 року № 2541-VІІІ “Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06. 2018 р. № 609 “Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти”
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02. 2018 р. № 72 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2014 р. № 1096”
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07. 2015 р. № 531 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963”
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07. 2015 р. № 530 “Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад”
Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06.02. 2015 р. № 104/52 “Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10. 2010 р. № 912 “Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання”
Методичні рекомендаціїЛист Міністерства освіти і науки України від 05.04. 2019 № 1/9-223 “Щодо забезпечення доступності закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами”
Лист Міністерства освіти і науки України від 13.11. 2018 №1/9-691 “Щодо організації діяльності інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти”
Лист Міністерства освіти і науки України від 20.08.2018 № 1/9-501 “Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністреством освіти і науки України для використання в закладах дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році”
Лист Міністерства освіти і науки України від 13.06. 2018 № 1/9-386 “Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році”
Лист Міністерства освіти і науки України від 13. 06. 2017 № 1/9-322 “Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році”
Методична літератураІнклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків / Укладачі Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк. – К., 2016. – 68 с.
Ляльки з особистими історіями (ляльки-персони): методика соціального та психологічного розвитку дитини / Під заг.ред. Софій Н.З., Найди Ю.М. – К. ТОВ “Видавничий дім “Плеяди”, 2017.-52 с.
Індивідуальна програма розвитку
Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад: Навчально-методичний посібник / Кол. упорядників: Патрикеєва О.О., Дятленко Н.М., Софій Н.З., Найда Ю.М. Під заг.ред. Шинкаренко В.І. – К.: ТОВ “Видавничий дім “Плеяди”, 2013. – 100 с.
 Калініченко І.О. Любити і допомагати: путівник для батьків дітей з інтелектуальними порушеннями: навчально-методичний посібник / [упорядник І. О. Калініченко]. – Полтава : ПОІППО, 2018. – 88 с. – http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/drukov_produk_POIPPOPDF/2018/L-i-D.pdf
 
– Четверікова Н.В. Актуальні проблеми збереження емоційної стійкості педагогів в умовах інклюзивної освіти: сучасний вимір. Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки. 2017. Т. 1. Вип. 3. С.107-113.
– Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навчально-методичний посібник/ За аг. ред.. М.А.Порошенко та ін. – Київ: 2018. – 252.
 
Калініченко І.О. Дивитися і бачити: путівник для батьків дітей із порушеннями зору : навч.-метод. посіб. / [авт.-упор. І. О. Калініченко]. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 86 с.
Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі : початкова ланка (за ред. В.І.Бондаря, В.В. Засенка). – К. : 2004. – 152 с.
Реалізація оновленого змісту освіти дітей з особливими потребами: початкова ланка: Навч.-метод посібник / Н.Б. Адамюк, Л.Є.Андрусишина, О.О.Базилевська та ін., НАПН Інститут спеціальної педагогіки; за ред. В.В.Засенка, А.А.Колупаєвої, Н.О. Макарчук, В.І.Шинкаренко. – Київ, 2014. – 336с.
Кожен з нас особливий з досвіду роботи (з досвіду роботи міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями “Гармонія”, м. Вінниця)
 Серія навчальних матеріалів (тренінгові модулі) / за заг. ред. О. Красюкової-Еннз, Ю. Найди, М. Сварника, О. Софія. – Українськоканадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» – К.: СПДФО Парашин І. С., 2011. – 248 с.
 Українсько-канадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Украйні»: тренінгові модулі: «Соціальної політики». – К., 2011. – 132с.
 Розвиток політики інклюзивних шкіл. Інтегроване планування послуг, їх надання тафінансування в Канаді:посібник / Дж. Блейз, Е. Чорнобой, Ш. Крокер, Е. Страт, О. Красюкова-Еннз. – К.: ПаливодаА.В., 2012. – 46 с.
 Огляд ролі асистентів учителів у канадських школах. Досвід провінцій Манітоба, Нова Шотландія та Альберта: посібник / Е. Чорнобой, О. Красюкова-Еннз. – К.: Паливода А. В., 2012. – 32 с.
 Інклюзивна освіта. Посібник для батьків : посібник / Анна Креста, Джоана Блейз, Ольга Красюкова-Еннз. – К., 2012. – 116 с.
 Інвалідність та суспільство: навчально-методичний посібник / за заг. редакцією Байди Л.Ю., Красюкової-Еннс О.В.. / кол. авторів: Байда Л.Ю., Красюкова-Еннс О.В., Буров С.Ю., Азін В.О., Грибальський Я.В., Найда Ю.М. – К., 2012. – 216 с.
 Українсько-канадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Украйні»: тренінгові модулі: «Вступ до питань «інвалідності». – К., 2011. – 132с.
 Архітектурна доступність шкіл: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Байди Л.Ю., О. В. Красюкова-Еннс; колек. авторів: Азін В.О., Грибальський Я.В., Байда Л.Ю., Красикова-Еннс О.В. – К., 2012. – 88 с.
 Особливі діти в закладі і соціальному середовищі: О. В. Гаврилов Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 308 с.