Освітні програми (ІМЗО)

Інклюзивна освіта: дошкільна освіта для дітей з порушеннями психофізичного розвитку

1. Трофименко Л.І.Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного вікуіз загальним недорозвитком мовлення: програмно-методичний комплекс.

2. Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт».

3. Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення : програмно-методичний комплекс / Ю. В. Рібцун. – К., 2012. – 258 с.

4. Програмно-методичний комплекс: «Програма розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років».

5. Методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку
6. «ВІКОНЕЧКО» Програма  розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років
7. Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю
8. СТЕЖКИ У СВІТ Програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом

Програми з корекційно-розвиткової роботи для дітей з порушеннями зору

Програми з корекційно-розвиткової роботи для дітей із затримкою психічного розвитку

Програми з корекційно-розвиткової роботи для дітей з інтелектуальними порушеннями

Програми з корекційно-розвиткової роботи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення:

Корекційні програми

Перелік корекційно-розвиткових програм для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами

Програми з корекційно-розвиткової роботи для дітей з порушеннями опорно-рухового аппарату  

Програми з корекційно-розвиткової роботи для дітей з порушеннями слуху: