Нормативно правова база

ІНДИВІДУАЛЬНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 “Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах”

ІНКЛЮЗИВНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Наказ № 467 від 01.04.2020 “Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 3 класу з порушеннями інтелектуального розвитку”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07. 2019 № 816 “Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями”

Закон України від 06.09.2018 року №2541-VІІІ “Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07. 2018 № 816 “Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07. 2018 р. № 815 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06. 2018 № 627”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06. 2018 № 693 “Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12. 06. 2018 р. № 627 “Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06. 2018 р. № 609 “Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05. 2018 р. № 509 “Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02. 2018 р. № 72 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.01. 2014 р. № 80 “Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)” (втратив чинність згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 25.06. 2018 № 693)

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08. 2013 р. № 607 “Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами”

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08. 2011 р. № 872 “Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 р. № 912 “Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання”