Нормативно правова база

Постанова Кабінету Міністрів України від 10. 04. 2019 № 530 “Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01. 04. 2019 № 423 “Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти”

Закон України від 06.09.2018 року № 2541-VІІІ “Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06. 2018 р. № 609 “Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти”

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02. 2018 р. № 72 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2014 р. № 1096”

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07. 2015 р. № 531 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963”

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07. 2015 р. № 530 “Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад”

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06.02. 2015 р. № 104/52 “Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10. 2010 р. № 912 “Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання”