Інклюзивно-ресурсний центр

Нормативно-правова базаНаказ Міністерства освіти і науки України від 06.09. 2018 р. № 977 “Деякі питання комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами”
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 617 “Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів”
Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05. 2018 р. № 447 “Про затвердження Примірного переліку обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 “Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр”
Методичні рекомендаціїВсе про інклюзивно-ресурсні центри (Міністерство освіти і науки України)
Зразки посадових обов’язків фахівців Інклюзивно-ресурсного центру
Створюємо інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ). Правові аспекти створення та функціонування ІРЦ. Що потрібно для реалізації відкриття ІРЦ. Вимоги до приміщення. Штатний розклад та обов’язкові посади. Сутність надання психолого-педагогічної допомоги в ІРЦ.
На допомогу педагогам Інклюзивно-ресурсного центру: моніторинг з розвитку мовлення (Ю.В. Рібцун)
Методична література Методичні рекомендації щодо комплексного оцінювання розвитку дитини фахівцями інклюзивно-ресурсного центру: навчально-методичний посібник / За ред. О. С. Голентовської. Житомир. Полісся. 2019. 80 с.
Інклюзивний ресурсний центр: досвід проекту / Під заг. ред. Софій Н.З., – К.: ТОВ “Видавничий дім” “Плеяди”, 2015. – 76 с.
Рекомендації щодо створення інклюзивно-ресурсних центрів (Київ 2018, БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПОРОШЕНКА)
 Калініченко І.О. Любити і допомагати: путівник для батьків дітей з інтелектуальними порушеннями: навчально-методичний посібник / [упорядник І. О. Калініченко]. – Полтава : ПОІППО, 2018. – 88 с. – http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/drukov_produk_POIPPOPDF/2018/L-i-D.pdf
 – Четверікова Н.В. Актуальні проблеми збереження емоційної стійкості педагогів в умовах інклюзивної освіти: сучасний вимір. Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки. 2017. Т. 1. Вип. 3. С.107-113.
– Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навчально-методичний посібник/ За аг. ред.. М.А.Порошенко та ін. – Київ: 2018. – 252.
 Калініченко І.О. Дивитися і бачити: путівник для батьків дітей із порушеннями зору : навч.-метод. посіб. / [авт.-упор. І. О. Калініченко]. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 86 с.
Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі : початкова ланка (за ред. В.І.Бондаря, В.В. Засенка). – К. : 2004. – 152 с.
Реалізація оновленого змісту освіти дітей з особливими потребами: початкова ланка: Навч.-метод посібник / Н.Б. Адамюк, Л.Є.Андрусишина, О.О.Базилевська та ін., НАПН Інститут спеціальної педагогіки; за ред. В.В.Засенка, А.А.Колупаєвої, Н.О. Макарчук, В.І.Шинкаренко. – Київ, 2014. – 336с.
Кожен з нас особливий з досвіду роботи (з досвіду роботи міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями “Гармонія”, м. Вінниця)
 Серія навчальних матеріалів (тренінгові модулі) / за заг. ред. О. Красюкової-Еннз, Ю. Найди, М. Сварника, О. Софія. – Українськоканадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» – К.: СПДФО Парашин І. С., 2011. – 248 с.
 Українсько-канадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Украйні»: тренінгові модулі: «Соціальної політики». – К., 2011. – 132с.
 Розвиток політики інклюзивних шкіл. Інтегроване планування послуг, їх надання тафінансування в Канаді:посібник / Дж. Блейз, Е. Чорнобой, Ш. Крокер, Е. Страт, О. Красюкова-Еннз. – К.: ПаливодаА.В., 2012. – 46 с.
 Огляд ролі асистентів учителів у канадських школах. Досвід провінцій Манітоба, Нова Шотландія та Альберта: посібник / Е. Чорнобой, О. Красюкова-Еннз. – К.: Паливода А. В., 2012. – 32 с.
 Інклюзивна освіта. Посібник для батьків : посібник / Анна Креста, Джоана Блейз, Ольга Красюкова-Еннз. – К., 2012. – 116 с.
 Інвалідність та суспільство: навчально-методичний посібник / за заг. редакцією Байди Л.Ю., Красюкової-Еннс О.В.. / кол. авторів: Байда Л.Ю., Красюкова-Еннс О.В., Буров С.Ю., Азін В.О., Грибальський Я.В., Найда Ю.М. – К., 2012. – 216 с.
 Українсько-канадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Украйні»: тренінгові модулі: «Вступ до питань «інвалідності». – К., 2011. – 132с.
 Архітектурна доступність шкіл: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Байди Л.Ю., О. В. Красюкова-Еннс; колек. авторів: Азін В.О., Грибальський Я.В., Байда Л.Ю., Красикова-Еннс О.В. – К., 2012. – 88 с.
 Особливі діти в закладі і соціальному середовищі: О. В. Гаврилов Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 308 с.