Діяльність центру

Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти комунального закладу “Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського” створений 01.03.2018 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 545 “Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр”.

Основними функціями ресурсного центру є здійснення навчальної, організаційно-методичної, науково-дослідної та діагностико-аналітичної діяльності за пріоритетними напрямами інклюзивного навчання в Кіровоградській області. Функції визначені в Положенні про ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти комунального закладу “Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського”

Контакти:

25006 Україна, м. Кропивницький, вул. Полтавська, 35 (гуртожиток № 3 ЦДПУ імені Володимира Винниченка (блок КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»)
Факс: (0522)32-24-78
E-mail: nml-io@ukr.net
Skype: nml-io@ukr.net (Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти).

Фахівці ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти

Червонець Інна Володимирівна, завідувач центру, аспірант Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти). Коло наукових інтересів: комплексна реабілітація, відновлення фізичного, психічного, морального здоров’я дітей, інтеграція їх у суспільство; підвищення компетентності вчителів, які працюють в умовах інклюзії та інтеграції. Друковані праці: “Сутність самореалізації в професійному становленні вчителя”, “Теоретичні основи формування творчої самореалізації вчителя в освітній діяльності”, “Формування готовності вчителя початкових класів до творчої самореалізації”, “Творча самореалізація вчителя початкових класів як необхідна умова цого педагогічної діяльності”, “Шляхи активізації творчої вчителя початкових класів у педагогічній діяльності»;
«Дидактична компетентність вчителя початкових класів в умовах інклюзивного навчання», «Упровадження інклюзивного навчання – один із шляхів формування здорового освітнього середовища», «Організаційно-методичні засади організації роботи вихователя ГПД в умовах інклюзивного навчання», «Особистісно-орієнтована модель виховання учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в класах з інклюзивним навчанням».
Кірішко Людмила Миколаївна, методист центру. Коло наукових інтересів: створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу; комунікація з батьками дітей з особливими освітніми потребами; підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, які працюють в умовах інклюзії. Друковані праці: “Безперервна освіта педагога за індивідуальною освітньою траєкторією”, “Формування якісного освітнього середовища”, “Формування індивідуальної траєкторії підвищення рівня професійної компетентності педагога в сучасних умовах”, “Адресна методична декада у системі неперервної освіти педагога”. Е-портфоліо
Бражнікова Тетяна Олександрівна, методист центру. Коло наукових інтересів: шляхи реалізації Концепції розвитку інкюзивної освіти в закладах освіти; впровадження інклюзивного навчання в заклади освіти; формування ключових компетентностей дітей з особливими освітніми потребами. Друковані праці: “Інклюзивне навчання дітей в дошкільних навчальних закладах як чинник їх подальшої інтеграції у суспільство”, “Готовність педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами”, “Діяльність психологічної служби в умовах інклюзивного навчання”, “Реалізація корекційно-розвивальної складової інклюзивонго навчання”.