4
Лип

Інтернет-сервіси в освітньому просторі. Випуск 3: [методичний посібник]

Аман І.С., Литвиненко О.В. Інтернет-сервіси в освітньому просторі. Випуск 3: [методичний посібник] / І.С. Аман, О.В. Литвиненко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 76 с.

У методичному посібнику розглядаються питання ефективного застосування інтернет-сервісів у навчальному процесі як складової дистанційного навчання, змішаного навчання тощо, наголошено про вплив на зміст і методику викладання предмету, висвітлено форми та методи використання різноманітних мультимедійних технологій як інноваційного методу при вивченні дисципліни, зазначено важливість порталів та освітніх сайтів.

Видання рекомендовано для педагогічних працівників та фахівців у галузі інформаційних технологій в освіті.

Переглянути зміст

31
Тра

Система управління з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти

Система організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах загальної середньої освіти (з досвіду роботи закладів освіти області): [методичний посібник]. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 180 с.

Упорядник: Желєзнова Т.П., завідувач науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці комунального закладу «Кіровоградський обласний інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Система організації робот з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах загальної середньої освіти області узагальнює матеріали щодо організації роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, а саме: методичні рекомендації з розробки комплексних заходів, узагальнюючі схеми, таблиці, зразки локальних нормативних актів, інструкцій, пам’яток, що значно полегшать організацію безпечного освітнього процесу в цілому й безпосередньо в структурних підрозділах закладу та приміщеннях підвищеної небезпеки (харчоблок, котельня, пральня). Окремий розділ присвячений питанням проведення аудиту та моніторингу за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі дошкільної освіти. Методичний посібник є практичною допомогою для директорів та відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладах освіти, а також для методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою районних державних адміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад у вирішенні питань організації роботи щодо збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу. Методичний посібник може бути використаний як науково-методичне забезпечення в організації безпечного освітнього процесу в системі освіти області.

Переглянути зміст

22
Тра

Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів, турнірі юних географів (2017/2018 н.р.)

Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів, турнірі юних географів (2017/2018 н.р.) / укладач А.Г. Вареха. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 108 с.

У виданні містяться аналітичні матеріали про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, турніру юних географів у 2017/2018 навчальному році.

Матеріали адресовані керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, завідувачам РМК (НМЦ), методистам, керівникам закладів освіти, учителям.

Завантажити

18
Тра

Завдання і вправи з теми «Фразеологія»

Вікторіна О.М. Завдання і вправи з теми «Фразеологія»: [навчально-методичний посібник для вчителів української мови і літератури] / О.М. Вікторіна. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 108 с.

Використання матеріалів посібника сприятиме кращому засвоєнню теми «Фразеологія», розвитку в школярів логічного мислення, уяви, пам’яті, посидючості.

Посібник містить звичайні вправи, вправи-тести, вправи-малюнки, вправи-картинки (усього 62), 20 кросвордів, 150 ребусів.

Матеріали можна використовувати як на уроках, так і в позаурочній роботі під час підготовки лінгвістичних та краєзнавчих інтелектуальних конкурсів, обласних олімпіад.

Посібник адресовано вчителям української мови і літератури; учителям молодших класів; студентам; усім, хто цікавиться українською мовою.

Переглянути зміст

11
Кві

Система роботи загальноосвітнього навчального закладу з розвитку здібностей та обдарувань учнів.

Система роботи загальноосвітнього навчального закладу з розвитку здібностей та обдарувань учнів. З досвіду роботи комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» : [методичний посібник] / укладач Г. Я. Яковова. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 48 с.

У посібнику описаний досвід роботи педагогічного колективу комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» над науково-методичною проблемою «Формування конкурентоспроможної особистості на основі запровадження компетентнісно орієнтованого навчально-виховного процесу».

Матеріали посібника розкривають дієву систему роботи з розвитку здібностей та обдарувань учнів, яка має певні результати та надбання; пошук сучасних інноваційних форм навчання, над яким працює педагогічний колектив закладу; актуальні проблеми сучасної школи щодо особливостей впровадження інноваційних освітніх технологій у освітній процес; специфіку системи роботи із створення активного розвивального середовища, що оптимізує творчий розвиток особистості.

Видання адресоване працівникам методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, керівникам і педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

Завантажити

10
Кві

Хімічний експеримент. 7-9 класи

Ціперко Т.В., Моторна О.В. Хімічний експеримент. 7-9 класи (За навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою Наказом МОНУ від 07.06.2017 р. № 804): [навчальний посібник] / Т.В. Ціперко, О.В. Моторна. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 52 с.

У посібнику подано теоретичний матеріал, методичні розробки практичних робіт з хімії для 7-9 класу за навчальною програмою (оновленою) для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою Наказом МОНУ від 07.06.2017 р. № 804. Посібник містить правила поведінки учнів у хімічному кабінеті, особливості організації проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, посилання на відеодосліди.

Посібник адресований учителям хімії закладів загальної середньої освіти.

Завантажити

3
Кві

Корекційно-розвиткова робота з дітьми із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзії: дидактичне забезпечення

Войтко В.В. Корекційно-розвиткова робота з дітьми із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзії: дидактичне забезпечення. Методичний посібник / В.В. Войтко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 52 с.

Методичний посібник  розроблений з метою допомоги педагогічним працівникам  у здійсненні психолого-педагогічного супроводу дітей  з затримкою психічного розвитку в умовах інклюзії:  діагностики
особливостей розвитку; корекції емоційно-вольової і когнітивної сфери;   організції індивідуальної та групової роботи з дітьми  означеної нозології.

Даний посібник  рекомендується для педагогічних працівників закладів загальної середньої  та дошкільної освіти, які навчають дітей з затримкою психічного розвитку в умовах інклюзії.

Завантажити

 

2
Кві

Педагогічний вісник № 3‑4 (43‑44) 2017 р.

Педагогічний вісник № 3‑4 (43‑44) 2017 р.

 

Науково‑методичний щоквартальний журнал

 

(Продовження видання, започаткованого у 1881 р.)

 

Завантажити

 


 

16
Бер

Аналітико-інтерпретаційна діяльність суб’єктів навчання у процесі роботи над художнім твором

Аналітико-інтерпретаційна діяльність суб’єктів навчання у процесі роботи  над художнім твором: навчально-методичний посібник / за наук. ред. І. О. Небеленчук. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 184 с.

У посібнику подані уроки позакласного (додаткового) читання з української та зарубіжної літератур. Посібник є результатом роботи вчителів обласної творчої групи з проблеми «Аналітико-інтерпретаційна діяльність суб’єктів навчання у процесі роботи над художнім твором». Подано матеріал навчально-практичного спрямування, проаналізовано окремі твори зі списку творів для додаткового читання, що зазначений у додатках до програм, показані методичні прийоми роботи з текстами на самостійне опрацювання, презентована аналітико-інтерпретаційна робота.

Посібник адресовано учителям української мови і літератури, зарубіжної літератури, а також усім, хто цікавиться питаннями викладання літератури як мистецтва слова.

Завантажити

1
Бер

Природа та населення свого адміністративного регіону (Кіровоградська область)

 

Маменко І.В. Природа та населення свого адміністративного регіону (Кіровоградська область): [навчальний посібник] / І.В. Маменко. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 32 с.
У посібнику вміщено відомості з географії та історії Кіровоградської області. Представлений матеріал систематизовано за темами відповідно до програми шкільного курсу.
Видання практичного спрямування, автор ставить за мету підвищення рівня знань учнів з географії та історії рідного краю.
Посібник адресовано педагогічним працівникам та учням.

Завантажити

Celadon theme by the Themes Boutique,переклад на українську wordpress.co.ua