17
Лис

Художньо-продуктивна компетенція дошкільників. Діти і картини

Гагаріна Н.П. Художньо-продуктивна компетенція дошкільників. Діти і картини: [навчально-методичний посібник] / Н.П. Гагаріна. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 48 с.

У методичному посібнику подано теоретичні основи підготовки педагогів до художньо-естетичного розвитку дітей засобами творів живопису в освітньому процесі закладу дошкільної освіти. Окреслено педагогічні умови, методи і форми роботи, спрямовані на формування художньо-продуктивної компетенції дошкільників. Видання містить методичні рекомендації науковців з означеної проблеми, а також конспекти занять з досвіду роботи педагогічних працівників закладів дошкільної освіти Кіровоградської області.

Посібник рекомендовано директорам, вихователям-методистам, вихователям закладів дошкільної освіти, студентам, які навчаються за напрямом підготовки «Дошкільне виховання» та батькам.

Завантажити

25
Жов

Інтенсифікація підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики (планіметрія)

Ізюмченко Л. В., Ткаченко Л. А. Інтенсифікація підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики (планіметрія) / Л. В. Ізюмченко, Л. А. Ткаченко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 100 с.

Посібник містить необхідний ілюстрований матеріал до теоретичної частини та практичну частину (приклади розв’язання задач, задачі для самостійного опрацювання), а також тестові завдання шкільного курсу геометрії з теми «Планіметрія», що допоможе більш раціонально розподілити час при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.

Завдання різнорівневі і включають всі основні типи тестів, які використовуються при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання.

Видання стане реальним помічником учням загальноосвітніх навчальних закладів та вчителям математики – для всіх, хто бажає систематизувати і повторити шкільний курс геометрії з даної теми та досконало, поглиблено і всебічно підготуватись до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

Завантажити

 

11
Жов

Шляхи формування предметних компетентностей на уроках історії та правознавства (з досвіду роботи учителів історії та правознавства Кіровоградщини)»

Шляхи формування предметних компетентностей на уроках історії та правознавства (з досвіду роботи учителів історії та правознавства Кіровоградщини)» / укладачі Ю.В. Кравченко, Н.С. Черткова. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – Частина ІІІ. – 88 с.

У методичному посібнику висвітлено питання формування предметних компетентностей на уроках історії, правознавства з досвіду роботи вчителів Кіровоградщини. Висвітлено їх власні напрацювання, особливості використання інноваційних технологій на уроках історії та основ правознавства з метою активізації пізнавальної діяльності, мотивації до вивчення історії та розвитку критичного мислення.

Видання адресоване вчителям, які викладають історію та правознавство.

Завантажити

 

5
Жов

Зовнішнє незалежне оцінювання та державна підсумкова атестація у формі ЗНО 2017 року (узагальнені результати)

Зовнішнє незалежне оцінювання та державна підсумкова атестація у формі ЗНО 2017 року (узагальнені результати). – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 105 с.

Видання містить матеріали щодо організації й проведення процедури зовнішнього незалежного оцінювання у 2017 році, статистичні дані за результатами зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області в розрізі районів і міст на підставі офіційного звіту про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України.

Посібник рекомендований працівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, методичних кабінетів (центрів), керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, учителям, які викладають базові дисципліни в основній та старшій школі.

Завантажити

21
Вер

Підготовка дітей до школи як педагогічна проблема

Підготовка дітей до школи як педагогічна проблема: матеріали обласної онлайн-конференції. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 84 с.

До збірника включено матеріали виступів учасників обласної онлайн-конференції, що проводилась на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».
Видання адресоване педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів та вчителям початкових класів.

 

Завантажити

5
Вер

Інструктивно-методичні матеріали щодо впровадження інклюзивної освіти в дошкільному навчальному закладі

Тищенко Т. О.  / Т.О. Тищенко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 28 с.

У посібнику висвітлено проблему забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами та розкрито систему організації інклюзивної освіти в дошкільному навчальному закладі, що представлена в нормативно-правових документах українського законодавства.

Видання рекомендоване методистам відділів (управлінь) освіти та педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів, які впроваджують інклюзивну освіту для ознайомлення та використання під час створення та забезпечення належного функціонування інклюзивних груп.

Завантажити

5
Вер

Інтернет-сервіси в освітньому просторі. Випуск 2

Аман І.С., Литвиненко О.В. Інтернет-сервіси в освітньому просторі. Випуск 2 : методичний посібник / І.С. Аман, О.В. Литвиненко. – Кропивницький: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2017. – 60 c.

У методичному посібнику розглядаються питання ефективного застосування інтернет-ресурсів у навчальному процесі як складової дистанційного навчання, наголошено про вплив на зміст і методику викладання предмету, висвітлено форми та методи використання різноманітних мультимедійних технологій як інноваційного методу при вивченні дисципліни, зазначено важливість порталів та освітніх сайтів.

Видання рекомендовано для педагогічних працівників та фахівців у галузі інформаційних технологій в освіті.

Завантажити

 

31
Сер

Педагогічний вісник № 1‑2 (41‑42) 2017 р.

 

 

Педагогічний вісник № 1‑2 (41‑42) 2017 р.

Науково‑методичний щоквартальний журнал

(Продовження видання, Продовження видання, започаткованого у 1881 р.)

Завантажити

 


 

24
Лип

Поважаю європейські цінності – будую сучасну Україну.

Поважаю європейські цінності – будую сучасну Україну. Методичні рекомендації для проведення Першого уроку в 2017/2018 навчальному році / укладачі: Ю.В. Міцай, С.М. Пляка, О.П. Третяк. – Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 156 с.

У виданні містяться розробки уроків і позакласних заходів для проведення Першого уроку у 2017/2018 навчальному році. Запропоновані матеріали спрямовані на поглиблення знань школярів про інтеграцію України до Європейського Союзу; формування в учнів європейських цінностей; розуміння основних принципів толерантності, міжкультурного діалогу та демократичних перетворень; формування громадянської ідентичності у співдружності європейських народів.

Вирішенню актуальної проблеми формування у школярів європейських цінностей сприяють інтерактивні вправи, веб-подорожі, екскурсії, інтелектуальні ігри тощо, розроблені педагогічними працівниками навчальних закладів області.

З метою ефективного використання потенціалу навчальних предметів для моделювання Першого уроку у виданні подано низку розробок на прикладі предметів природничо-математичного циклу.

Методичні рекомендації адресовані керівникам навчальних закладів, їх заступникам, класним керівникам, учителям, бібліотекарям, керівникам гуртків, працівникам методичних служб, учнівській молоді та батьківській громадськості, усім, хто цікавиться питаннями виховання учнівської молоді.

Завантажити

18
Лип

Методичні орієнтири серпневих зустрічей освітян області – 2017

Методичні рекомендації містять поради науково-методичних лабораторій, центрів, відділів комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» щодо визначення змісту, орієнтовних форм проведення пленарних і секційних засідань серпневих конференцій педагогічних працівників у 2017 році.

Рекомендації адресовані працівникам місцевих органів управління освітою, завідувачам (директорам), методистам методичних кабінетів (центрів)

органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, педагогам.

 

Завантажити

Celadon theme by the Themes Boutique,переклад на українську wordpress.co.ua