10
Кві

Педагогічний вісник № 3‑4 (47‑48) 2018 р.

Педагогічний вісник № 3‑4 (47‑48) 2018 р.

Науково-методичний щоквартальний журнал

засновник – комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені василя Сухомлинського»

(Продовження видання, започаткованого у 1881 р.)

Завантажити

.

.

.


9
Кві

Крок до майстерності: матеріали переможців та лауреатів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017»

Крок до майстерності: матеріали переможців та лауреатів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017». [Збірник] / укладач: Н.І. Дяченко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 100 с.

У збірнику представлено матеріали переможців та лауреатів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017», які розкривають різні аспекти діяльності бібліотек щодо здійснення ефективного бібліотечного супроводу освітнього процесу, інноваційних підходів у вихованні активного читача та створення підґрунтя для формування системи цінностей, ставлень, суджень учнів.

Видання адресоване бібліотекарям, працівникам методичних служб, усім, хто зацікавлений у підтримці кращих бібліотечних працівників та іміджу бібліотек закладів загальної середньої освіти області.

Завантажити

4
Кві

Проблеми унормування сучасної української мови. Наголос

Проблеми унормування сучасної української мови. Наголос [навчально-методичний посібник для вчителів української мови і літератури] / за наук. ред. О.М. Вікторіної. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 112 с.

У посібнику зібрано результати роботи творчої групи. Їх використання у практичній діяльності педагогів сприятиме розширенню знань учнів про наголоси, унормуванню усного мовлення школярів, активізуватиме інтерес до вивчення рідної мови.

Посібник містить теоретичні матеріали, конспекти уроків, дидактичні матеріали, словники.

Запропонований матеріал доцільно використовувати як на уроках української мови, так і в процесі позаурочної діяльності з предмета.

Посібник адресовано вчителям української мови і літератури; магістрантам; студентам філологічних факультетів; усім, хто цікавиться українською мовою.

Завантажити

26
Лют

Сучасний урок природничо-математичних дисциплін

Богданова О.П., Дробін А.А., Ткаченко Л.А., Хлань Л.М., Ціперко Т.В. Сучасний урок природничо-математичних дисциплін: [навчально-методичний посібник] / Під ред. А.А. Дробіна. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 88 с. 

 Посібник призначений для учителів закладів загальної середньої освіти, методистів, студентів педагогічних навчальних закладів, які опановують спеціальності природничо-математичних дисциплін. У посібнику систематизовано сучасне бачення типології та структури уроків природничо-математичних дисциплін, яке ґрунтується на модульному принципі побудови. Наведено приклади уроків різних типів та видів з різних навчальних дисциплін, які розроблені провідними педагогами та застосовуються у закладах загальної середньої освіти Кіровоградської області.

Завантажити

26
Лют

Формування предметних компетентностей під час вивчення теми «Транспортні артерії світу і України»

Гальченко Л.В.
Формування предметних компетентностей під час вивчення теми «Транспортні артерії світу і України»: [навчальний посібник] / Л.В. Гальченко. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 48 с.

Матеріали пропонованого навчального посібника висвітлюють особливості реалізації компетентнісного підходу в процесі навчання географії в закладах загальної середньої освіти. Зміст видання містить додаткову інформацію, що розкриває значення транспортних артерій.

Посібник буде корисним вчителям, студентам та учням, які готуються до участі у Всеукраїнських географічних олімпіадах і турнірах, природничих конкурсах, ЗНО з географії.

Завантажити

24
Січ

Онлайнові інструменти реалізації STEM-STEAM-STREAM-освіти

Чала М.С., Шовенко О.С.
Онлайнові інструменти реалізації STEM-STEAM-STREAM-освіти: [каталог онлайнових ресурсів] / М.С. Чала, О.С. Шовенко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 36 с.

Мета даного видання – сприяти оснащенню вчителів відповідними навичками та розумінням STEM для ефективного використання елементів STEM-освіти у власній педагогічній практиці. Каталог містить понад 100 релевантних, якісних та найсучасніших онлайнових інструмента.

Завантажити

24
Січ

Музикотерапія у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами

Гельбак А.М. Музикотерапія у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами: [навчально-методичний посібник] / А.М. Гельбак. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 56 с.

У посібнику здійснено систематизацію основних теоретичних положень використання музикотерапії з метою корекції та розвитку; розкрито саногенний потенціал музикотерапії; науково обґрунтовано вплив музикотерапії на особистість; висвітлено аспекти музикотерапевтичного впливу при роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.
Посібник підготовлено для вчителів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами; вихователів шкіл-інтернатів, спеціальних шкіл, реабілітаційних центрів, центрів соціально-психологічної реабілітації і ресурсно-реабілітаційних центрів; психологів та соціальних педагогів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти; викладачів та студентів закладів вищої освіти.

Завантажити

28
Лис

Організація ігрової діяльності для розвитку особистості учня

Молчанова О.М. Організація ігрової діяльності для розвитку особистості учня: [навчально-методичний посібник] / О.М. Молчанова. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 56 с.

У посібнику розкрито теоретико-методичні питання вивчення ігрової діяльності дитини, розглянуто основні види гри та її зв’язок з етапами розвитку особистості. Звертається увага на психологічні ігри та їх можливості, надано рекомендації для педагогічних працівників щодо застосування ігрових технологій в освітньому процесі та створення ефективного ігрового простору. У виданні містяться приклади психологічних ігор для учнів різного віку.

Посібник адресований педагогічним працівникам системи загальної середньої освіти, практичним психологам та соціальним педагогам, здобувачам освіти на курсах підвищення кваліфікації.

Завантажити

 

8
Лис

Історичний календар Кіровоградщини 2019. Люди. Події. Факти

Історичний календар Кіровоградщини на 2019 рік. Люди. Події. Факти / В.М. Босько. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 260 с.

14-й випуск альманаху, присвячений 265-й річниці заснування фортеці Св. Єлисавети та 80-річчю утворення Кіровоградської області, містить відо-мості про ювілеї близько 400 визначних особистостей як минулих часів, так і
сьогодення (від середини 18-го століття до наших часів), пов’язаних з Єлисавет-градським і Олександрійським повітами та сучасною Кіровоградською областю.

Історико-краєзнавчі нариси і розвідки розповідають про драматичні долі відомих людей Степової Еллади. Зокрема представлено 25 біографічних довідок про наших земляків – героїв АТО, які віддали життя за суверенітет і територіальну ціліс-ність України. Видання ілюстроване, розраховане на широке коло читачів.

Завантажити

5
Жов

Зовнішнє незалежне оцінювання та державна підсумкова атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року (узагальнені результати).

Зовнішнє незалежне оцінювання та державна підсумкова атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року (узагальнені результати). Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 57 с.

Зовнішнє незалежне оцінювання забезпечує суспільство надійною інформацією про рівень навчальних досягнень випускників закладів загальної середньої освіти, а його результати є вагомим елементом комплексу заходів, що сприяють удосконаленню управління системою освіти, дають можливість корегувати окремі складові її змісту.

Видання містить матеріали щодо організації й проведення процедури зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році, статистичні дані за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації випускників закладів загальної середньої, вищої освіти І – ІІ рівнів акредитації, закладів професійної (професійно-технічної) освіти Кіровоградської області в розрізі районів,  міст, об’єднаних територіальних громад на підставі офіційного звіту Українського центру оцінювання якості освіти про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до закладів вищої освіти України та програмного додатку.

Посібник рекомендований працівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, методичних кабінетів (центрів), керівникам закладів загальної середньої освіти, учителям.

завантажити

Celadon theme by the Themes Boutique,переклад на українську wordpress.co.ua