26
Лют

Світ творчої уяви та фантазії

Гагаріна Наталія, Бабіч Наталя. Світ творчої уяви та фантазії: [навчально-методичний посібник] / Наталія Гагаріна, Наталя Бабіч. – Кропивницький:  КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 36 с.

Навчально-методичний посібник містить матеріали, застосування яких  сприяє розвитку винахідництва, кмітливості, критичного мислення у дітей дошкільного віку. Змістове наповнення відображає сутність методів ТРВЗ, використання STREAM-освіти в роботі вихователя закладу дошкільної освіти.

Посібник адресований педагогам закладів дошкільної освіти, студентам, що навчаються за напрямом підготовки «Дошкільна освіта», батькам.

Завантажити

17
Лют

Запровадження елементів STEAM-технологій в освітній простір гімназії:

[методичний посібник] / укладачі – Ж. В. Федірко, Н. В. Дуняшенко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 80 с.

У посібнику подано теоретичні та практичні основи використання  елементів STEAM-технологій в освітньому процесі сучасного закладу. Викладена авторська спроба узагальнити та довести необхідність запровадження міжпредметної декади як перспективної складової освітнього простору, представлено розробки уроків (заходів) педагогічних працівників гімназії № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області в рамках роботи над проєктами.

Матеріали посібника розкривають особливості запровадження елементів STEAM-технологій в освітньому процесі, специфіку системи роботи із створення активного навчально-дослідницького середовища як напрямку інноваційної діяльності вчителя.

Видання адресоване педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

Завантажити

13
Лют

Історичний календар Кіровоградщини на 2020 рік. Люди. Події. Факти

Босько В. М. Історичний календар Кіровоградщини на 2020 рік. Люди. Події. Факти / В.М. Босько. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 330 с.

15-й випуск альманаху містить відомості про ювілеї близько 500 визначних особистостей як минулих часів, так і сьогодення (від середини 18-го століття до наших часів), пов’язаних з Єлисаветградським і Олександрійським повітами та сучасною Кіровоградською областю. Історико-краєзнавчі нариси і розвідки розпо-відають про драматичні долі відомих людей Степової Еллади. Автор-упорядник подає спогади про свою участь у секретній військовій операції радянської армії «Кавказ» в Арабській Республіці Єгипет (1970-1971). Представлено також 25 біографічних довідок про наших земляків, героїв АТО, які віддали життя за сувере-нітет і територіальну цілісність України. Видання ілюстроване, розраховане на широке коло читачів.

Завантажити

28
Січ

Словник невідмінюваних слів у картинках

Вікторіна О. М. Словник невідмінюваних слів у картинках: [навчально-практичний словник-довідник для вчителів української мови і літератури]. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 172 с.

Словник об’єднує близько 800 статей. Усі одиниці, залучені до аналізу, розташовано в алфавітному порядку.

У навчально-практичному словнику-довіднику зібрано невідмінювані іменники, їхнє візуальне зображення, рід. Використання матеріалу цього словника на уроках української мови і в позаурочній роботі сприятиме формуванню соціокультурної компетентності, загальнокультурному розвиткові учнів.

Матеріали можна використовувати як на уроках, так і в позаурочній роботі під час підготовки лінгвістичних та краєзнавчих інтелектуальних конкурсів, обласних олімпіад.

Посібник адресовано учителям української мови і літератури; молодших класів; студентам філологічних факультетів; усім, хто цікавиться українською мовою.

11
Січ

Креативні ідеї як засіб створення ефективного читацького середовища

 Дяченко Н. І. Креативні ідеї як засіб створення ефективного читацького середовища. (З досвіду роботи Н. А. Пудової, бібліотекаря комунального закладу «Бобринецька загальноосвітня школа № 5» Бобринецької міської ради). Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 32 с.
У методичних рекомендаціях представлено матеріали з досвіду роботи Н. А. Пудової, які розкривають інноваційні підходи в діяльності бібліотеки щодо створення розвивального читацького середовища як складової якісного освітнього середовища закладу, спрямованого на формування активного і компетентного читача, здатного до навчання упродовж життя, особистісного розвитку й самовиховання.
Видання адресоване бібліотекарям, працівникам методичних служб, усім, хто зацікавлений у підтримці креативних бібліотечних працівників та іміджу бібліотек закладів загальної середньої освіти.

Завантажити

.

.

.

16
Гру

Педагогічний вісник №3-4(51-52), 2019

Педагогічний вісник №3-4(51-52), 2019

Науково-методичний щоквартальний журнал засновник – комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені василя Сухомлинського»

(Продовження видання, започаткованого
у 1881 р.)

.

.

.

.

.

.

.

Завантажити

2
Гру

Формування громадянської компетентності засобами сучасного змісту шкільної суспільствознавчої освіти

Формування громадянської компетентності засобами сучасного змісту шкільної суспільствознавчої освіти (з досвіду роботи вчителів історії, правознавства та громадянської освіти Кіровоградщини) : [методичні розробки для вчителів історії, правознавства та громадянської освіти] / укладачі: Черткова Н. С., Відіборенко І. В. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 72 с.

У методичних розробках висвітлено питання формування громадянської компетентності на уроках історії, правознавства та громадянської освіти з досвіду роботи вчителів Кіровоградщини. Відтворено прийоми як традиційної методики, так і інноваційних педагогічних технологій. Матеріали спрямовані на формування та вдосконалення громадянської компетентності учнів, розвиток професійної майстерності вчителів суспільствознавчих дисциплін, удосконалення освітнього процесу з історії, правознавства та громадянської освіти.

Видання розраховане на вчителів, які викладають історію, правознавство та громадянську освіту.

Завантажити

9
Жов

Зовнішнє незалежне оцінювання 2019 року та державна підсумкова атестація у формі ЗНО

Зовнішнє незалежне оцінювання 2019 року та державна підсумкова атестація у формі ЗНО (узагальнені результати). Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 93 с.

Видання містить матеріали щодо організації й проведення процедури зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році, статистичні дані за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації випускників закладів загальної середньої, вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації, закладів професійної (професійно-технічної) освіти області в розрізі районів, міст, об’єднаних територіальних громад на підставі офіційного звіту Українського центру оцінювання якості освіти про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до закладів вищої освіти України.

Посібник рекомендований працівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, методичних кабінетів (центрів), керівникам закладів загальної середньої освіти, учителям.

Під час підготовки посібника використовувалися статистичні дані УЦОЯО та ОРЦОЯО.

Завантажити

1
Жов

Продовжи… домалюй… дофантазуй… допрацюй…

Збірник завдань містить вправи для розвитку уваги, пам’яті, уяви, мислення, емоційно-вольової сфери особистості, яка формується.

Завдання розроблені в цікавій ігровій формі, що дозволяє використовувати їх як під час освітнього процесу, так і під час організації дозвілля дітей з особливими потребами і тих, які розвиваються в нормі.

Збірник рекомендовано вчителям, батькам, підліткам, психологам, соціальним педагогам і всім тим, хто цікавиться окресленою проблематикою.

Завантажити


11
Вер

Науково-методичний вісник № 55

Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти: Науково-методичний вісник № 55. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 325 с.

До науково-методичного видання увійшли статті, що розкривають освітню діяльність комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у питанні розвитку професійної компетентності освітян регіону у площині забезпечення їхньої неперервної освіти. Розглянуто та презентовано інноваційні ідеї формування якісного освітнього середовища для розвитку педагогів та учнів. Проаналізовано окремі аспекти реалізації Концепції «Нова українська школа». Здійснені узагальнення щодо діяльності закладів дошкільної, загальної середньої освіти області протягом 2018-2019 навчального року, запропоновані науково-методичні матеріали та методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у 2019-2020 навчальному році. Узагальнений педагогічний досвід учасників фахових конкурсів, висвітлені основні аспекти корекційної та інклюзивної освіти. Читати далі…

Celadon theme by the Themes Boutique,переклад на українську wordpress.co.ua