Архів категорії ‘Видання за 2019 рік’5
Сер

Науково-методичний вісник № 55

Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти: Науково-методичний вісник № 55. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 325 с.

До науково-методичного видання увійшли статті, що розкривають освітню діяльність комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у питанні розвитку професійної компетентності освітян регіону у площині забезпечення їхньої неперервної освіти. Розглянуто та презентовано інноваційні ідеї формування якісного освітнього середовища для розвитку педагогів та учнів. Проаналізовано окремі аспекти реалізації Концепції «Нова українська школа». Здійснені узагальнення щодо діяльності закладів дошкільної, загальної середньої освіти області протягом 2018-2019 навчального року, запропоновані науково-методичні матеріали та методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у 2019-2020 навчальному році. Узагальнений педагогічний досвід учасників фахових конкурсів, висвітлені основні аспекти корекційної та інклюзивної освіти.

В окремі рубрики об’єднані матеріали, які розкривають актуальні питання освіти, зокрема це питання розбудови виховного середовища та запровадження STEM-освіти.

Матеріали науково-методичного вісника адресовані методичним службам області, керівникам методичних об’єднань, керівникам закладів дошкільної та загальної середньої освіти, учителям, вихователям, практичним психологам та іншим зацікавленим особам.

Завантажити

18
Лип

Педагогічний вісник №1-2(49-50),2019

Педагогічний вісник №1-2(49-50),2019

Науково-методичний щоквартальний журнал засновник – комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені василя Сухомлинського»

(Продовження видання, започаткованого
у 1881 р.)

Завантажити

.

.

.

10
Лип

Бережемо природу – бережемо і Батьківщину свою!

Бережемо природу – бережемо і Батьківщину свою! Методичні рекомендації для проведення Дня Знань та Першого уроку у 2019/2020 навчальному році / укладачі: Ю.В. Міцай,С.М. Пляка. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 100 с.

У виданні представлено методичні рекомендації для проведення Дня знань та Першого уроку в 2019/2020 році, що передбачають організацію урочистої та творчо-розвивальної частини свята.

Матеріали, що запропоновані для творчо-розвивальної частина свята, підпорядковані наскрізній змістовій лінії «Екологічна безпека і сталий розвиток» та спрямовані на формування в учнів соціальної активності та ціннісного ставлення до природи.

У виданні вміщено цікаві, активні, практично спрямовані форми роботи, що враховують вікові особливості учнів і допоможуть учителю змоделювати День знань та Перший урок.

Також представлено напрацювання, використання яких сприятиме успішному проведенню свята в облаштованому «зеленому класі», дослідницьких майданчиках, рекреаційних куточках, де діти із захопленням познайомляться з різноманіттям природи, долучаться до розв’язування задач із «живого задачника», проаналізують і порівняють зміни, що відбуваються з екосистемами на всіх рівнях – від рідного міста, села до планети Земля.

Видання адресовано керівникам закладів освіти, їхнім заступникам, педагогічним працівникам, методичним службам та батьківській громадськості.

Завантажити

8
Лип

Серпнева конференція – 2019. «Нова українська школа – впевнений поступ освітньої реформи»

Серпнева конференція – 2019. «Нова українська школа – впевнений поступ освітньої реформи»: [методичні рекомендації щодо змісту і форм проведення] / укладачі: О.В. Половенко, Л.М. Кірішко, О.С. Побережець. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 68 с.

Методичні рекомендації містять поради кафедр, науково-методичних лабораторій, центрів, відділів комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» щодо визначення змісту, орієнтовних форм проведення пленарних і секційних засідань серпневих конференцій педагогічних працівників у 2019 році.

Рекомендації адресовані працівникам місцевих органів управління освітою, завідувачам (директорам), методистам методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, керівникам закладів освіти, педагогам.

Із електронною версією методичних рекомендацій можна ознайомитись за посиланням: https://create.piktochart.com/output/39646275-2019.

Завантажити

19
Чер

Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів (2018/2019 н.р.)

У виданні містяться аналітичні матеріали про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, турнірів юних географів, юних інформатиків, юних істориків у 2018/2019 навчальному році.

Матеріали адресовані керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, завідувачам РМК (НМЦ), методистам, керівникам закладів освіти, учителям.

Завантажити

18
Чер

Психологічний супровід дітей старшого дошкільного віку

Чебоненко В.Ф., Снітко І.Ю. Психологічний супровід дітей старшого дошкільного віку/ В.Ф. Чебоненко, І.Ю. Снітко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 44 с.

В методичних рекомендаціях розкрито теоретичні основи проблеми психологічної готовності дітей до школи, вікові особливості шести річних дітей. Викладена технологія роботи практичного психолога щодо соціально-психологічного супроводу шестирічних дітей на етапі вступу до школи. У додатках наведені методики, стимульний матеріал для проведення діагностичного мінімуму з визначення готовності дитини до навчання в школі.

Для працівників психологічної служби.

Завантажити

12
Чер

Психосоціальна підтримка дітей у кризових ситуаціях

Методичні рекомендації: «Психосоціальна підтримка дітей у кризових ситуаціях» / Чебоненко В.Ф., Мирська А.А. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 44 с.

Методичні рекомендації спрямовані на розкриття теоретичних і практичних основ психосоціальної роботи із кризовою особистістю. Здійснені узагальнення щодо сутності критичних і кризових ситуацій, їхньої типології, характерних особливостей кризових станів, які допоможуть практикуючим психологам та соціальним педагогам підвищити рівень своєї обізнаності з означеною сукупністю питань.

Представлена методологія кризової психосоціальної допомоги (зміст, стратегії, напрями, форми і методи) сприятиме формуванню у них готовності вирішувати типові задачі у сфері здійснення професійної допомоги.

Суттєвою особливістю методичних рекомендації є представлення допоміжної літератури та методичного інструментарію для здійснення ефективної психосоціальної допомоги дорослим і дітям у різноманітних життєвих кризових ситуаціях (криза здоров’я, криза старіння, криза значущих відносин тощо).

Завантажити

12
Чер

Анотований каталог педагогічного досвіду працівників психологічної служби системи освіти Кіровоградської області

Анотований каталог педагогічного досвіду працівників психологічної служби системи освіти Кіровоградської області / укладачі В.Ф. Чебоненко, А.А. Мирська, І.Ю. Снітко, – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
2019. – 20 с.

У каталозі подано відомості про авторів, бібліографічний опис та анотації найкращого педагогічного досвіду працівників психологічної служби системи освіти Кіровоградської області.

Каталог адресовано керівникам районних (міських) відділів освіти, керівникам центів практичної психології та соціальної роботи, методистам, які відповідають за психологічну службу в районних (міських) методичних кабінетах, практичним психологам, соціальним педагогам, іншим педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів системи освіти.

Завантажити

12
Чер

Персональний бренд вчителя: створення та просування

Скрипка Г. В. Персональний бренд вчителя: створення та просування: [навчально-методичний посібник] / Г . В. Скрипка. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 76 с.

У посібнику розкрито теоретико-методичні питання побудови та просування персонального бренду вчителя, розглянуто основні способи просування власного бренду, розкрито детальний алгоритм створення персонального сайту-портфоліо для просування персонального бренду з використанням інструментів для створення сайтів – Portfoliobox та сайтів Google.

Посібник адресований педагогічним працівникам системи загальної середньої освіти, студентам, здобувачам освіти на курсах підвищення кваліфікації та всім зацікавленим особам.

12
Чер

Оновлення діяльності методичних служб у контексті Закону України «Про освіту»

Половенко О. В., Побережець О.С. Оновлення діяльності методичних служб у контексті Закону України «Про освіту»: [методичні рекомендації] / О.В. Половенко, О.С. Побережець. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 44 с.

Зміст методичних рекомендацій розкриває перегляд місії, нові функції, напрями та завдання діяльності методичних служб в умовах імплементації Закону України «Про освіту». Звернено увагу на технології професійного розвитку методистів, завідувачів (директорів) методичних кабінетів (центрів, інформаційно-ресурсних центрів, сервісних служб). Окреслено випереджаючі вектори розвитку методичних служб.

Рекомендації містять комплекс практичних порад для організації безперервної освіти педагогів.

Адресовані працівникам методичних служб.

Завантажити

Celadon theme by the Themes Boutique,переклад на українську wordpress.co.ua