Архів категорії ‘Видання за 2019 рік’2
Гру

Формування громадянської компетентності засобами сучасного змісту шкільної суспільствознавчої освіти

Формування громадянської компетентності засобами сучасного змісту шкільної суспільствознавчої освіти (з досвіду роботи вчителів історії, правознавства та громадянської освіти Кіровоградщини) : [методичні розробки для вчителів історії, правознавства та громадянської освіти] / укладачі: Черткова Н. С., Відіборенко І. В. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 72 с.

У методичних розробках висвітлено питання формування громадянської компетентності на уроках історії, правознавства та громадянської освіти з досвіду роботи вчителів Кіровоградщини. Відтворено прийоми як традиційної методики, так і інноваційних педагогічних технологій. Матеріали спрямовані на формування та вдосконалення громадянської компетентності учнів, розвиток професійної майстерності вчителів суспільствознавчих дисциплін, удосконалення освітнього процесу з історії, правознавства та громадянської освіти.

Видання розраховане на вчителів, які викладають історію, правознавство та громадянську освіту.

Завантажити

15
Лис

Використання ментальної карти як інноваційного засобу організації тематичних тижнів в інтегрованому курсі «Я досліджую світ»

Кондратова В. В., Шумейко Ю. М. Використання ментальної карти як інноваційного засобу організації тематичних тижнів в інтегрованому курсі «Я досліджую світ»: [методичний посібник] / В.В. Кондратова, Ю.М. Шумейко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 112 с.

Посібник створено відповідно до Типових освітніх програм для закладів загальної середньої освіти, 1-2 класи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2018 року № 268.
У методичному посібнику обґрунтовано можливості використання ментальної карти як інноваційного засобу реалізації інтегрованих тематичних тижнів, уміщено орієнтовні розробки інтегрованих тижнів з тем «Навіщо їсти», «Тварини», «Транспорт», «Весна» для викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у початковій школі.

Методичний посібник укладений на допомогу вчителям початкових класів, вихователям груп продовженого дня.

Завантажити

9
Жов

Зовнішнє незалежне оцінювання 2019 року та державна підсумкова атестація у формі ЗНО

Зовнішнє незалежне оцінювання 2019 року та державна підсумкова атестація у формі ЗНО (узагальнені результати). Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 93 с.

Видання містить матеріали щодо організації й проведення процедури зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році, статистичні дані за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації випускників закладів загальної середньої, вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації, закладів професійної (професійно-технічної) освіти області в розрізі районів, міст, об’єднаних територіальних громад на підставі офіційного звіту Українського центру оцінювання якості освіти про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до закладів вищої освіти України.

Посібник рекомендований працівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, методичних кабінетів (центрів), керівникам закладів загальної середньої освіти, учителям.

Під час підготовки посібника використовувалися статистичні дані УЦОЯО та ОРЦОЯО.

Завантажити

1
Жов

Продовжи… домалюй… дофантазуй… допрацюй…

Збірник завдань містить вправи для розвитку уваги, пам’яті, уяви, мислення, емоційно-вольової сфери особистості, яка формується.

Завдання розроблені в цікавій ігровій формі, що дозволяє використовувати їх як під час освітнього процесу, так і під час організації дозвілля дітей з особливими потребами і тих, які розвиваються в нормі.

Збірник рекомендовано вчителям, батькам, підліткам, психологам, соціальним педагогам і всім тим, хто цікавиться окресленою проблематикою.

Завантажити


3
Вер

Методичні знахідки творчо працюючих учителів з предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни»

Методичні знахідки творчо працюючих учителів з предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни»: (з досвіду роботи вчителів) [Збірник] / укладачі: М.Г. Коробов; О.М. Домалевська; В. А. Блохін. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2019. – 80 с.

У збірнику репрезентовані матеріали з досвіду роботи творчо працюючих викладачів, учителів фізичної культури та захисту Вітчизни щодо формування рухових умінь, спеціальних знань, виховання фізичних якостей і різнобічного морфофункціонального вдосконалення організмів здобувачів освіти під час проведення уроків та позакласних заходів.

З цією метою до видання включено методичні рекомендації, конспекти уроків, авторські сценарії спортивно-масових та військово-патріотичних виховних заходів, які проводилися у різні роки творчо працюючими вчителями та викладачами фізичної культури і захисту Вітчизни – переможцями фахових конкурсів різного рівня.

Збірник розрахований на вчителів фізичної культури, захисту Вітчизни, керівників секцій та гуртків фізкультурно-спортивного та військово-патріотичного напрямів.

5
Сер

Науково-методичний вісник № 55

Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти: Науково-методичний вісник № 55. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 325 с.

До науково-методичного видання увійшли статті, що розкривають освітню діяльність комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у питанні розвитку професійної компетентності освітян регіону у площині забезпечення їхньої неперервної освіти. Розглянуто та презентовано інноваційні ідеї формування якісного освітнього середовища для розвитку педагогів та учнів. Проаналізовано окремі аспекти реалізації Концепції «Нова українська школа». Здійснені узагальнення щодо діяльності закладів дошкільної, загальної середньої освіти області протягом 2018-2019 навчального року, запропоновані науково-методичні матеріали та методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у 2019-2020 навчальному році. Узагальнений педагогічний досвід учасників фахових конкурсів, висвітлені основні аспекти корекційної та інклюзивної освіти.

В окремі рубрики об’єднані матеріали, які розкривають актуальні питання освіти, зокрема це питання розбудови виховного середовища та запровадження STEM-освіти.

Матеріали науково-методичного вісника адресовані методичним службам області, керівникам методичних об’єднань, керівникам закладів дошкільної та загальної середньої освіти, учителям, вихователям, практичним психологам та іншим зацікавленим особам.

Завантажити

18
Лип

Педагогічний вісник №1-2(49-50),2019

Педагогічний вісник №1-2(49-50),2019

Науково-методичний щоквартальний журнал засновник – комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені василя Сухомлинського»

(Продовження видання, започаткованого
у 1881 р.)

Завантажити.

.

.

10
Лип

Бережемо природу – бережемо і Батьківщину свою!

Бережемо природу – бережемо і Батьківщину свою! Методичні рекомендації для проведення Дня Знань та Першого уроку у 2019/2020 навчальному році / укладачі: Ю.В. Міцай,С.М. Пляка. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 100 с.

У виданні представлено методичні рекомендації для проведення Дня знань та Першого уроку в 2019/2020 році, що передбачають організацію урочистої та творчо-розвивальної частини свята.

Матеріали, що запропоновані для творчо-розвивальної частина свята, підпорядковані наскрізній змістовій лінії «Екологічна безпека і сталий розвиток» та спрямовані на формування в учнів соціальної активності та ціннісного ставлення до природи.

У виданні вміщено цікаві, активні, практично спрямовані форми роботи, що враховують вікові особливості учнів і допоможуть учителю змоделювати День знань та Перший урок.

Також представлено напрацювання, використання яких сприятиме успішному проведенню свята в облаштованому «зеленому класі», дослідницьких майданчиках, рекреаційних куточках, де діти із захопленням познайомляться з різноманіттям природи, долучаться до розв’язування задач із «живого задачника», проаналізують і порівняють зміни, що відбуваються з екосистемами на всіх рівнях – від рідного міста, села до планети Земля.

Видання адресовано керівникам закладів освіти, їхнім заступникам, педагогічним працівникам, методичним службам та батьківській громадськості.

Завантажити

8
Лип

Серпнева конференція – 2019. «Нова українська школа – впевнений поступ освітньої реформи»

Серпнева конференція – 2019. «Нова українська школа – впевнений поступ освітньої реформи»: [методичні рекомендації щодо змісту і форм проведення] / укладачі: О.В. Половенко, Л.М. Кірішко, О.С. Побережець. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 68 с.

Методичні рекомендації містять поради кафедр, науково-методичних лабораторій, центрів, відділів комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» щодо визначення змісту, орієнтовних форм проведення пленарних і секційних засідань серпневих конференцій педагогічних працівників у 2019 році.

Рекомендації адресовані працівникам місцевих органів управління освітою, завідувачам (директорам), методистам методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, керівникам закладів освіти, педагогам.

Із електронною версією методичних рекомендацій можна ознайомитись за посиланням: https://create.piktochart.com/output/39646275-2019.

Завантажити

19
Чер

Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів (2018/2019 н.р.)

У виданні містяться аналітичні матеріали про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, турнірів юних географів, юних інформатиків, юних істориків у 2018/2019 навчальному році.

Матеріали адресовані керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, завідувачам РМК (НМЦ), методистам, керівникам закладів освіти, учителям.

Завантажити

Celadon theme by the Themes Boutique,переклад на українську wordpress.co.ua