Архів категорії ‘Видання за 2018 рік’31
Тра

Система управління з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти

Система організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах загальної середньої освіти (з досвіду роботи закладів освіти області): [методичний посібник]. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 180 с.

Упорядник: Желєзнова Т.П., завідувач науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці комунального закладу «Кіровоградський обласний інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Система організації робот з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах загальної середньої освіти області узагальнює матеріали щодо організації роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, а саме: методичні рекомендації з розробки комплексних заходів, узагальнюючі схеми, таблиці, зразки локальних нормативних актів, інструкцій, пам’яток, що значно полегшать організацію безпечного освітнього процесу в цілому й безпосередньо в структурних підрозділах закладу та приміщеннях підвищеної небезпеки (харчоблок, котельня, пральня). Окремий розділ присвячений питанням проведення аудиту та моніторингу за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі дошкільної освіти. Методичний посібник є практичною допомогою для директорів та відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладах освіти, а також для методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою районних державних адміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад у вирішенні питань організації роботи щодо збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу. Методичний посібник може бути використаний як науково-методичне забезпечення в організації безпечного освітнього процесу в системі освіти області.

Переглянути зміст

22
Тра

Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів, турнірі юних географів (2017/2018 н.р.)

Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів, турнірі юних географів (2017/2018 н.р.) / укладач А.Г. Вареха. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 108 с.

У виданні містяться аналітичні матеріали про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, турніру юних географів у 2017/2018 навчальному році.

Матеріали адресовані керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, завідувачам РМК (НМЦ), методистам, керівникам закладів освіти, учителям.

Завантажити

18
Тра

Завдання і вправи з теми «Фразеологія»

Вікторіна О.М. Завдання і вправи з теми «Фразеологія»: [навчально-методичний посібник для вчителів української мови і літератури] / О.М. Вікторіна. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 108 с.

Використання матеріалів посібника сприятиме кращому засвоєнню теми «Фразеологія», розвитку в школярів логічного мислення, уяви, пам’яті, посидючості.

Посібник містить звичайні вправи, вправи-тести, вправи-малюнки, вправи-картинки (усього 62), 20 кросвордів, 150 ребусів.

Матеріали можна використовувати як на уроках, так і в позаурочній роботі під час підготовки лінгвістичних та краєзнавчих інтелектуальних конкурсів, обласних олімпіад.

Посібник адресовано вчителям української мови і літератури; учителям молодших класів; студентам; усім, хто цікавиться українською мовою.

Переглянути зміст

11
Кві

Система роботи загальноосвітнього навчального закладу з розвитку здібностей та обдарувань учнів.

Система роботи загальноосвітнього навчального закладу з розвитку здібностей та обдарувань учнів. З досвіду роботи комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» : [методичний посібник] / укладач Г. Я. Яковова. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 48 с.

У посібнику описаний досвід роботи педагогічного колективу комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» над науково-методичною проблемою «Формування конкурентоспроможної особистості на основі запровадження компетентнісно орієнтованого навчально-виховного процесу».

Матеріали посібника розкривають дієву систему роботи з розвитку здібностей та обдарувань учнів, яка має певні результати та надбання; пошук сучасних інноваційних форм навчання, над яким працює педагогічний колектив закладу; актуальні проблеми сучасної школи щодо особливостей впровадження інноваційних освітніх технологій у освітній процес; специфіку системи роботи із створення активного розвивального середовища, що оптимізує творчий розвиток особистості.

Видання адресоване працівникам методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, керівникам і педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

Завантажити

10
Кві

Хімічний експеримент. 7-9 класи

Ціперко Т.В., Моторна О.В. Хімічний експеримент. 7-9 класи (За навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою Наказом МОНУ від 07.06.2017 р. № 804): [навчальний посібник] / Т.В. Ціперко, О.В. Моторна. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 52 с.

У посібнику подано теоретичний матеріал, методичні розробки практичних робіт з хімії для 7-9 класу за навчальною програмою (оновленою) для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою Наказом МОНУ від 07.06.2017 р. № 804. Посібник містить правила поведінки учнів у хімічному кабінеті, особливості організації проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, посилання на відеодосліди.

Посібник адресований учителям хімії закладів загальної середньої освіти.

Завантажити

3
Кві

Корекційно-розвиткова робота з дітьми із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзії: дидактичне забезпечення

Войтко В.В. Корекційно-розвиткова робота з дітьми із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзії: дидактичне забезпечення. Методичний посібник / В.В. Войтко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 52 с.

Методичний посібник  розроблений з метою допомоги педагогічним працівникам  у здійсненні психолого-педагогічного супроводу дітей  з затримкою психічного розвитку в умовах інклюзії:  діагностики
особливостей розвитку; корекції емоційно-вольової і когнітивної сфери;   організції індивідуальної та групової роботи з дітьми  означеної нозології.

Даний посібник  рекомендується для педагогічних працівників закладів загальної середньої  та дошкільної освіти, які навчають дітей з затримкою психічного розвитку в умовах інклюзії.

Завантажити

 

16
Бер

Аналітико-інтерпретаційна діяльність суб’єктів навчання у процесі роботи над художнім твором

Аналітико-інтерпретаційна діяльність суб’єктів навчання у процесі роботи  над художнім твором: навчально-методичний посібник / за наук. ред. І. О. Небеленчук. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 184 с.

У посібнику подані уроки позакласного (додаткового) читання з української та зарубіжної літератур. Посібник є результатом роботи вчителів обласної творчої групи з проблеми «Аналітико-інтерпретаційна діяльність суб’єктів навчання у процесі роботи над художнім твором». Подано матеріал навчально-практичного спрямування, проаналізовано окремі твори зі списку творів для додаткового читання, що зазначений у додатках до програм, показані методичні прийоми роботи з текстами на самостійне опрацювання, презентована аналітико-інтерпретаційна робота.

Посібник адресовано учителям української мови і літератури, зарубіжної літератури, а також усім, хто цікавиться питаннями викладання літератури як мистецтва слова.

Завантажити

1
Бер

Природа та населення свого адміністративного регіону (Кіровоградська область)

 

Маменко І.В. Природа та населення свого адміністративного регіону (Кіровоградська область): [навчальний посібник] / І.В. Маменко. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 32 с.
У посібнику вміщено відомості з географії та історії Кіровоградської області. Представлений матеріал систематизовано за темами відповідно до програми шкільного курсу.
Видання практичного спрямування, автор ставить за мету підвищення рівня знань учнів з географії та історії рідного краю.
Посібник адресовано педагогічним працівникам та учням.

Завантажити

22
Лют

Упровадження ідей В.Сухомлинського в практику роботи  закладу дошкільної освіти

Упровадження ідей В.Сухомлинського в практику роботи  закладу дошкільної освіти : [матеріали перспективного педагогічного досвіду Кваші Т.І.] / укладач В. Войтко. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 64 с.

Матеріали перспективного педагогічного досвіду складені за результатами вивчення системи роботи Кваші Тетяни Іванівни, практичного психолога спеціального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 46 “Краплинка” Кіровоградської міської ради.

Видання практичного спрямування, висвітлює творчі здобутки  фахівця у застосуванні спадщини В.О.Сухомлинського в роботі практичного психолога.

Запропоновані методичні розробки можуть бути корисними для вчителів, батьків, вихователів дошкільних закладів, психологів.

Завантажити

12
Лют

Безперервна освіта педагога за індивідуальною освітньою траєкторією

Половенко О. В., Кірішко Л. М. Безперервна освіта педагога за індивідуальною освітньою траєкторією : [навчально-методичний посібник] / О. В. Половенко, Л. М. Кірішко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 60 с.

У навчально-методичному посібнику розкрито шляхи організації безперервної освіти педагога за індивідуальною освітньою траєкторією. На основі аналізу наукової літератури розглядаються теоретичні засади організації діяльності педагога за індивідуальною освітньою траєкторією, презентовані сучасні форми, моделі, технології, практики організації дієвого науково-методичного супроводу професійного розвитку, самоосвітньої діяльності педагогічних працівників. Обґрунтовано роль самоосвіти в професійному розвитку вчителя.

Видання буде корисним працівникам методичних служб, керівникам закладів освіти, педагогам, усім, хто цікавиться організацією безперервного розвитку педагога за індивідуальною освітньою траєкторією.

Завантажити

 

Celadon theme by the Themes Boutique,переклад на українську wordpress.co.ua