Архів категорії ‘Видання за 2021 рік’23
Жов

Розвивальні програми (з досвіду роботи працівників психологічної служби системи освіти Кіровоградської області)

Розвивальні програми (з досвіду роботи працівників психологічної служби системи освіти Кіровоградської області). Збірник матеріалів / уклад. Валентина ЧЕБОНЕНКО, Наталія ДЗЮБАС, Ольга ЗАБОЛОТНЯ. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 44 с.

У збірнику викладено розвивальні програми з досвіду роботи працівників психологічної служби області, спрямованість яких відображає пріоритетні напрями роботи фахівців психологічної служби з учасниками освітнього процесу щодо розвитку пізнавальної, емоційно-вольової та комунікативної сфер; формування відповідального ставлення та мотивації до збереження сімейних цінностей; закладання основ відповідального батьківства; розвиток соціальних компетентностей та життєвих навичок у підлітків.

Для практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти.

Завантажити

12
Жов

Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в закладах загальної середньої освіти

Видання є підсумком роботи вчителів німецької мови – учасників творчої групи, яка здійснювала дослідження технології «змішане навчання» протягом 2019–2020 рр. У матеріалах представлені теоретичний та практичний аспекти, зокрема: перший розділ описує сутність технології «змішане навчання»; другий – шляхи упровадження одного з її компонентів – «перевернутого класу».

Пропоноване видання буде цікавим для всіх педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, які вирішили впроваджувати технологію «змішане навчання» та її різновиди.

Авторський досвід учителів – учасників творчої групи – може стати основою для проведення перших уроків іноземної мови з елементами технології «змішане навчання» у закладах загальної середньої освіти як у початковій, так і профільній школі.

Завантажити

5
Жов

Реекспозиція музеїв та музейних кімнат закладів освіти: методичні рекомендації

У виданні містяться методичні рекомендації щодо проведення реекспозиції музеїв та музейних кімнат закладів освіти, а також творчі розробки педагогів з інноваційними практиками роботи музеїв закладів освіти.

Запропоновані матеріали можуть слугувати орієнтиром для переосмислення діяльності музеїв та музейних кімнат закладів освіти з консервативного на інноваційний вектор, приведення музейної експозиції у відповідність з нормами чинного законодавства, перетворення музею в центр дослідницької, проєктної та інноваційної діяльності.

Методичні рекомендації адресовані керівникам закладів освіти, їх заступникам, керівникам музеїв та музейних кімнат закладів освіти, педагогам закладів загальної середньої та позашкільної освіти, усім хто цікавиться музеєзнавством та вихованням учнівської молоді.

Завантажити

27
Вер

Зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року та державна підсумкова атестація у формі ЗНО (узагальнені результати).

Видання містить матеріали щодо організації й проведення процедури зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році, статистичні дані за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації випускників закладів загальної середньої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти області в розрізі територіальних громад на підставі офіційного звіту Українського центру оцінювання якості освіти про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до закладів вищої освіти України.
Посібник рекомендований керівникам органів управління освітою міських, селищних, сільських рад, керівникам закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування, керівникам закладів фахової передвищої, вищої професійної (професійно-технічної) освіти, керівникам закладів загальної середньої освіти, учителям.
Під час підготовки посібника використовувалися статистичні дані УЦОЯО та ОРЦОЯО.
Завантажити

20
Вер

Самооцінювання: як скласти пазли?

Самооцінювання: як скласти пазли? [методичні рекомендації] / укладачі: Олена ПОЛОВЕНКО, Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ. – Кропивницький: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2021. – 40 с.
Методичні рекомендації містять поради щодо розбудови в закладах освіти внутрішньої системи забезпечення якості освіти, розроблені з метою надання методичної допомоги в організації роботи з визначення політики забезпечення якості освітньої діяльності, розробленні моделі самооцінювання закладу освіти, інструментарію для її аналізу та оцінювання.
Рекомендації адресовані працівникам центрів професійного розвитку, керівникам закладів освіти, педагогам.

Завантажити

14
Вер

Шляхи оптимізації підготовки до ДПА з англійської мови

Шляхи оптимізації підготовки до ДПА з англійської мови (з досвіду роботи творчої групи вчителів англійської мови) : навчально-методичний збірник / укладачі – Ірина КОСА, Юлія ЗАДУБНЯК. Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2021. – 108 с.

Матеріали збірника для державної підсумкової атестації з англійської мови в 9-х та 11-х класах закладів загальної середньої освіти укладено відповідно до чинних Програм з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов, затверджених Міністерством освіти і науки України, що дозволить використовувати їх у процесі підготовки здобувачів освіти до проходження ДПА.
Видання призначене для підготовки учнів 9-11-х класів до державної підсумкової атестаціії з англійської мови.

Завантажити

23
Лип

30 РОКІВ – 30 УРОКІВ

30 років – 30 уроків :
Інформаційно-методичні матеріали для проведення Дня знань та Першого уроку в 2021/2022 навчальному році / авт.-уклад. : Федорова Ю. В., Качуровська О. М., Колісніченко С. В., Коломоєць С. Д., Пляка С. М., Сіланть‘єва Є. Е.; за заг. ред. Федорової Ю. В. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 116 с.

Розроблені інформаційно-методичні матеріали «30 років – 30 уроків» допоможуть педагогам ефективно організувати підготовку до проведення Дня знань і Першого уроку у 2021/2022 н.р. та сприятимуть формуванню патріотичних почуттів учнів. Запропоновані розробки доповнені елементами візуалізації – відеонарисами про Україну та українців, виконаними у техніці пісочної анімації, що забезпечить їх творче використання. Інформаційно-методичні матеріали стануть у нагоді для подальшого використання в закладах освіти у процесі формування патріотичних почуттів та ціннісно орієнтованого навчання і виховання учнів.

Завантажити

Відеонариси про Україну та українців у техніці пісочної анімації.

14
Лип

Педагогічний вісник №1-2 (55-56), 2021

Науково-методичний щоквартальний журнал засновник – комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені василя Сухомлинського»

(Продовження видання, започаткованого
у 1881 р.)

.

.

.

.

.

.

.

Завантажити

13
Лип

Науково-методичний вісник № 57

Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти: Науково-методичний вісник № 57.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021.  406 с.

До видання увійшли публікації, що розкривають різні напрямки науково-методичної діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».
Розкриті ідеї формування якісного освітнього середовища для розвитку педагогів та учнів. Запропоновано методичні та практичні рекомендації щодо організації дистанційного навчання та змішаного навчання в закладах освіти. Узагальнено матеріали щодо реалізації Концепції «Нова українська школа» в початковій школі та окреслені перспективи щодо реалізації Державного стандарту базової середньої освіти у 5-6 класах. Висвітлені окремі результати моніторингових досліджень в Україні та регіоні
Здійснені узагальнення щодо діяльності дошкільних закладів, закладів загальної середньої освіти області протягом 2020-2021 навчального року та запропоновані науково-методичні матеріали і методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у 2021-2022 навчальному році.. Узагальнений педагогічний досвід учасників фахових конкурсів та інтелектуальних змагань учнів регіону.
Презентовані матеріали що відображають основні аспекти корекційної та інклюзивної освіти та етапи здійснення взаємодії ІРЦ та фахівців психологічної служби.
Виокремлені методичні матеріали для працівників позашкільної освіти та шкільних бібліотек.
Матеріали науково-методичного вісника адресовані центрам професійного розвитку педагогів області, керівникам методичних об’єднань, керівникам дошкільних закладів та закладів загальної середньої освіти, учителям, вихователям, практичним психологам та іншим.

Завантажити

12
Лип

Путівник«Серпнева педрада – 2021:основні акценти»

Путівник «Серпнева педрада – 2021: основні акценти» [методичні рекомендації щодо успішного старту нового навчального 2021/2022 року] / укладачі: Олена ПОЛОВЕНКО, Валентина ТРУБІНА, Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 96 с.

Методичні рекомендації містять поради кафедр, науково-методичних лабораторій, центрів, відділів комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» щодо визначення змісту, орієнтовних форм проведення засідань серпневих педагогічних рад та засідань методичних формувань педагогічних працівників у 2021 році.

Рекомендації адресовані працівникам центрів професійного розвитку педагогічних працівників, керівникам закладів освіти, педагогам.

Відповідальний за випуск – Віталій ДМИТРУК

Завантажити

Celadon theme by the Themes Boutique,переклад на українську wordpress.co.ua