Архів категорії ‘Видання за 2021 рік’31
Гру

Розвиток творчого потенціалу педагога шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін (з досвіду роботи вчителів історії, правознавства та громадянської освіти Кіровоградщини)

Розвиток творчого потенціалу педагога шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін (з досвіду роботи вчителів історії, правознавства та громадянської освіти Кіровоградщини): методичний посібник для вчителів історії, правознавства та громадянської освіти / уклад.: Наталія Черткова, Інна Відіборенко. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 100 с.

У посібнику висвітлено питання практичного впровадження інноваційних освітніх технологій на уроках суспільствознавчих дисциплін з досвіду роботи вчителів Кіровоградщини. У виданні наведено короткі теоретичні відомості про інноваційні освітні технології, розміщено розробки уроків, які можна використати в роботі вчителів історії України, всесвітньої історії, основ правознавства та курсу «Громадянська освіта».

Видання розраховане на вчителів, які викладають історію, основи правознавства та громадянську освіту.

Завантажити

31
Гру

Компетентнісна спрямованість розвивального навчання в початковій школі

Компетентнісна спрямованість розвивального навчання в початковій школі: збірник матеріалів учителів початкових класів, які працюють за системою розвивального навчання ДРіМ (В. В. Давидова, В. В. Рєпкіна, С. Д. Максименка та ін.) / упорядник Наталія ТІХОНОВА.  Кропивницький, 2021.  68 с.
 
 
У збірнику представлено матеріали вчителів початкових класів, які працюють за системою розвивального навчання ДРіМ (В. В. Давидова, В. В. Рєпкіна, С. Д. Максименка та ін.). Видання проілюстровано педагогічними розробками учителів-практиків Кіровоградської області – учасників семінару-практикуму з проблеми: «Компетентнісна спрямованість розвивального навчання ДРіМ в сучасній школі».
Матеріали можуть стати у нагоді керівникам та усім учасникам освітнього процесу, хто цікавиться впровадженням системи розвивального навчання в освітній процес сучасної початкової школи.

Завантажити

17
Гру

Історичний календар Кіровоградщини

Історичний календар Кіровоградщини. Люди. Події. Факти. 2022 рік.
Нариси та розвідки з історії художнього життя краю: Земська рисувальна школа, митці, колекціонери, виставки, картини, ікони / В.М. Босько. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2021. – 350 с.

.

.

.

.

.

Завантажити

13
Гру

СЛОВНИК ІНШОМОВНИХ СЛІВ У КАРТИНКАХ

ВІКТОРІНА О. М. Словник іншомовних слів у картинках: [навчальнопрактичний довідник для вчителів української мови і літератури] /
О.М. Вікторіна. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2021. – 172 с.
Словник об’єднує близько 600 статей. Усі одиниці, залучені до аналізу,
розташовано в алфавітному порядку.
Матеріали можна використовувати як на уроках, так і в позаурочній
роботі під час підготовки лінгвістичних та краєзнавчих інтелектуальних
конкурсів, обласних олімпіад.
Посібник адресовано вчителям української мови і літератури; учителям
молодших класів; студентам; усім, хто цікавиться українською мовою.

16
Лис

Формування в учнівської молоді життєво необхідних компетентностей щодо захисту України

Формування в учнівської молоді життєво необхідних компетентностей щодо захисту України (з досвіду роботи вчителів Кіровоградської області) / автори-упорядники: Микола КОРОБОВ, Сергій САВЕНКО. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2021. – 100 с.

У збірнику матеріалів подаються витяги з нормативно-правових документів щодо викладання предмета «Захист України» та військово-патріотичного виховання учнівської молоді, підготовки до військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях України, методичні поради для викладання.

На основі досвіду педагогів розкривається система організації та проведення уроків предмета, позакласних заходів з військово-патріотичного виховання в закладах загальної середньої освіти.

Рекомендується для вчителів предмета «Захист України, а також усіх, хто причетний до військово-патріотичного виховання та підготовки учнівської молоді до захисту України.

Завантажити

28
Жов

МОТИВАЦІЯ ЯК ЗАСІБ САМОРОЗВИТКУ Й САМОРЕАЛІЗАЦІЇ: З ДОСВІДУ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ

У навчально-методичному посібнику висвітлено спектр питань з досвіду роботи вчителя інформатики Сергія КАРЯВКИ. Представлено підходи до організації навчальної діяльності з акцентом на розвиток мотивації навчання. Посібник містить ігри та вправи з формування команди, ідеї щодо пробудження внутрішньої мотивації учнів, приклади успішних учнівських проєктів і багато іншого.
Посібник призначено для вчителів інформатики, керівників науково-технічних гуртків та усіх зацікавлених осіб.

.

.

.

.

Завантажити

25
Жов

Організація освітнього процесу із застосуванням технологій дистанційного навчання (з досвіду роботи педагогів Кіровоградської області)

У методичному посібнику представлені рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти із застосуванням технологій дистанційного навчання  та ефективного застосування Інтернет ресурсів у освітньому процесі як складової дистанційного навчання, наголошено про вплив на зміст і методику викладання предмета, висвітлено форми та методи використання різноманітних мультимедійних технологій як інноваційного методу при вивченні дисципліни, зазначено важливість порталів та Інтернет освітніх сайтів.

Видання рекомендовано для педагогічних працівників освітніх закладів.

.

Завантажити

23
Жов

Розвивальні програми (з досвіду роботи працівників психологічної служби системи освіти Кіровоградської області)

Розвивальні програми (з досвіду роботи працівників психологічної служби системи освіти Кіровоградської області). Збірник матеріалів / уклад. Валентина ЧЕБОНЕНКО, Наталія ДЗЮБАС, Ольга ЗАБОЛОТНЯ. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 44 с.

У збірнику викладено розвивальні програми з досвіду роботи працівників психологічної служби області, спрямованість яких відображає пріоритетні напрями роботи фахівців психологічної служби з учасниками освітнього процесу щодо розвитку пізнавальної, емоційно-вольової та комунікативної сфер; формування відповідального ставлення та мотивації до збереження сімейних цінностей; закладання основ відповідального батьківства; розвиток соціальних компетентностей та життєвих навичок у підлітків.

Для практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти.

Завантажити

12
Жов

Шляхи упровадження технології «змішане навчання» в закладах загальної середньої освіти

Видання є підсумком роботи вчителів німецької мови – учасників творчої групи, яка здійснювала дослідження технології «змішане навчання» протягом 2019–2020 рр. У матеріалах представлені теоретичний та практичний аспекти, зокрема: перший розділ описує сутність технології «змішане навчання»; другий – шляхи упровадження одного з її компонентів – «перевернутого класу».

Пропоноване видання буде цікавим для всіх педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, які вирішили впроваджувати технологію «змішане навчання» та її різновиди.

Авторський досвід учителів – учасників творчої групи – може стати основою для проведення перших уроків іноземної мови з елементами технології «змішане навчання» у закладах загальної середньої освіти як у початковій, так і профільній школі.

Завантажити

5
Жов

Реекспозиція музеїв та музейних кімнат закладів освіти: методичні рекомендації

У виданні містяться методичні рекомендації щодо проведення реекспозиції музеїв та музейних кімнат закладів освіти, а також творчі розробки педагогів з інноваційними практиками роботи музеїв закладів освіти.

Запропоновані матеріали можуть слугувати орієнтиром для переосмислення діяльності музеїв та музейних кімнат закладів освіти з консервативного на інноваційний вектор, приведення музейної експозиції у відповідність з нормами чинного законодавства, перетворення музею в центр дослідницької, проєктної та інноваційної діяльності.

Методичні рекомендації адресовані керівникам закладів освіти, їх заступникам, керівникам музеїв та музейних кімнат закладів освіти, педагогам закладів загальної середньої та позашкільної освіти, усім хто цікавиться музеєзнавством та вихованням учнівської молоді.

Завантажити

Celadon theme by the Themes Boutique,переклад на українську wordpress.co.ua