Архів категорії ‘Видання за 2020 рік’5
Чер

Профілактичні програми з досвіду роботи працівників психологічної служби закладів освіти Кіровоградської області

Профілактичні програми з досвіду роботи працівників психологічної служби закладів освіти Кіровоградської області [збірник профілактичних програм] / укладачі: Чебоненко В.Ф., Дзюбас Н.А., Заболотня О.М. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 44 с.
Профілактичні програми спрямовані на профілактику негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі. Практика свідчить і підтверджує потребу в розробці та впровадженні принципово нових, інноваційних методик профілактичної діяльності.

Програми поєднують загальнопедагогічні та психокорекційні методи роботи з батьками: групову роботу з батьками, заняття з елементами тренінгу батьківської ефективності, психотерапію, концепцію взаємодії батьків і дітей, концепцію сімейного виховання.

Суттєвою особливістю профілактичних програм є те, що вони пройшли апробацію у закладах освіти і дають змогу популяризувати досвід професійної роботи серед дітей, батьків та учнівської молоді щодо формування психологічних знань, підвищення рівня психологічної культури і психологічної компетентності учасників освітнього процесу.

Завантажити

2
Бер

НАУКОВА СПАДЩИНА ГРИГОРІЯ КОСТЮКА ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Збірник текстів доповідей учасників обласного науково-практичного семінару, присвяченого 120-річчю від дня народження видатного науковця і практика, засновника вітчизняної психологічної науки Г.С. Костюка, що відбувся на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».

Науковим, науково-педагогічним, педагогічним працівникам.

Завантажити

.

.

.

26
Лют

Світ творчої уяви та фантазії

Гагаріна Наталія, Бабіч Наталя. Світ творчої уяви та фантазії: [навчально-методичний посібник] / Наталія Гагаріна, Наталя Бабіч. – Кропивницький:  КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 36 с.

Навчально-методичний посібник містить матеріали, застосування яких  сприяє розвитку винахідництва, кмітливості, критичного мислення у дітей дошкільного віку. Змістове наповнення відображає сутність методів ТРВЗ, використання STREAM-освіти в роботі вихователя закладу дошкільної освіти.

Посібник адресований педагогам закладів дошкільної освіти, студентам, що навчаються за напрямом підготовки «Дошкільна освіта», батькам.

Завантажити

17
Лют

Запровадження елементів STEAM-технологій в освітній простір гімназії:

[методичний посібник] / укладачі – Ж. В. Федірко, Н. В. Дуняшенко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 80 с.

У посібнику подано теоретичні та практичні основи використання  елементів STEAM-технологій в освітньому процесі сучасного закладу. Викладена авторська спроба узагальнити та довести необхідність запровадження міжпредметної декади як перспективної складової освітнього простору, представлено розробки уроків (заходів) педагогічних працівників гімназії № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області в рамках роботи над проєктами.

Матеріали посібника розкривають особливості запровадження елементів STEAM-технологій в освітньому процесі, специфіку системи роботи із створення активного навчально-дослідницького середовища як напрямку інноваційної діяльності вчителя.

Видання адресоване педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

Завантажити

13
Лют

Історичний календар Кіровоградщини на 2020 рік. Люди. Події. Факти

Босько В. М. Історичний календар Кіровоградщини на 2020 рік. Люди. Події. Факти / В.М. Босько. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 330 с.

15-й випуск альманаху містить відомості про ювілеї близько 500 визначних особистостей як минулих часів, так і сьогодення (від середини 18-го століття до наших часів), пов’язаних з Єлисаветградським і Олександрійським повітами та сучасною Кіровоградською областю. Історико-краєзнавчі нариси і розвідки розпо-відають про драматичні долі відомих людей Степової Еллади. Автор-упорядник подає спогади про свою участь у секретній військовій операції радянської армії «Кавказ» в Арабській Республіці Єгипет (1970-1971). Представлено також 25 біографічних довідок про наших земляків, героїв АТО, які віддали життя за сувере-нітет і територіальну цілісність України. Видання ілюстроване, розраховане на широке коло читачів.

Завантажити

28
Січ

Словник невідмінюваних слів у картинках

Вікторіна О. М. Словник невідмінюваних слів у картинках: [навчально-практичний словник-довідник для вчителів української мови і літератури]. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 172 с.

Словник об’єднує близько 800 статей. Усі одиниці, залучені до аналізу, розташовано в алфавітному порядку.

У навчально-практичному словнику-довіднику зібрано невідмінювані іменники, їхнє візуальне зображення, рід. Використання матеріалу цього словника на уроках української мови і в позаурочній роботі сприятиме формуванню соціокультурної компетентності, загальнокультурному розвиткові учнів.

Матеріали можна використовувати як на уроках, так і в позаурочній роботі під час підготовки лінгвістичних та краєзнавчих інтелектуальних конкурсів, обласних олімпіад.

Посібник адресовано учителям української мови і літератури; молодших класів; студентам філологічних факультетів; усім, хто цікавиться українською мовою.

11
Січ

Креативні ідеї як засіб створення ефективного читацького середовища

 Дяченко Н. І. Креативні ідеї як засіб створення ефективного читацького середовища. (З досвіду роботи Н. А. Пудової, бібліотекаря комунального закладу «Бобринецька загальноосвітня школа № 5» Бобринецької міської ради). Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 32 с.
У методичних рекомендаціях представлено матеріали з досвіду роботи Н. А. Пудової, які розкривають інноваційні підходи в діяльності бібліотеки щодо створення розвивального читацького середовища як складової якісного освітнього середовища закладу, спрямованого на формування активного і компетентного читача, здатного до навчання упродовж життя, особистісного розвитку й самовиховання.
Видання адресоване бібліотекарям, працівникам методичних служб, усім, хто зацікавлений у підтримці креативних бібліотечних працівників та іміджу бібліотек закладів загальної середньої освіти.

Завантажити

.

.

.

Celadon theme by the Themes Boutique,переклад на українську wordpress.co.ua