Архів категорії ‘Видання за 2020 рік’21
Лип

Педагогічний вісник №1-2 (53-54), 2020

Науково-методичний щоквартальний журнал засновник – комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені василя Сухомлинського»

(Продовження видання, започаткованого
у 1881 р.)

Завантажити

.

.

.

.

14
Лип

Корекційно-розвиткові програми

«Корекційно-розвиткові програми (з досвіду роботи працівників психологічної служби системи освіти Кіровоградської області). Збірник матеріалів» / укладач: Валентина ЧЕБОНЕНКО. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 72 с.
У збірнику розміщено корекційно-розвиткові програми з досвіду роботи працівників психологічної служби області, що спрямовані на корекцію труднощів у розвитку інтелектуальної, пізнавальної, емоційно-вольової, комунікативної сфер; формування умінь контролювання власних емоцій та поведінки; розвиток навичок конструктивного вирішення конфліктних ситуацій та толерантного спілкування для зростання самодостатньої, гармонійної, активної особистості, здатної до творчого життєвого програмування та індивідуальної самореалізації.
Для практичних психологів, соціальних педагогів, педагогічних працівників закладів освіти різних категорій.

Завантажити

14
Лип

Як досягти синергетичного ефекту в процесі діяльності оновленої методичної служби?

«Як досягти синергетичного ефекту в процесі діяльності оновленої методичної служби?» (з досвіду роботи інформаційно-ресурсного методичного центру відділу освіти, молоді та спорту Новомиргородської районної державної адміністрації): [методичні рекомендації для керівників закладів освіти, науково-методичних установ, працівників центрів професійного розвитку педагогічних працівників] / укладач: Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 52 с.
У методичних рекомендаціях висвітлено ефективність створеної системи синергетичного підходу до організації методичної роботи з кадрами, питання інноваційних підходів, розвитку професійної компетентності в умовах запровадження професійного стандарту вчителя ЗЗСО, підготовки вмотивованого педагога, здатного до критичного мислення.
Відтворено основні функції системи безперервного навчання педагогів у регіоні: розвивальну, навчальну, інформаційну, прогностичну, супроводжувальну, дослідницьку, аналітичну, узагальнюючу, експертну, фасилітативну, що утворюють синергетичну цілісність.
Матеріали спрямовані на формування та вдосконалення діяльності керівників закладів освіти та вчителів до виконання завдань Нової української школи; розширюють, поглиблюють синергію освіти та спілкування з теоретичної та практичної сторони. Видання розраховане на керівників закладів освіти, працівників науково-методичних установ, центрів професійного розвитку педагогічних працівників у питаннях підвищення кваліфікації педагогів.

Завантажити

19
Чер

Впровадження інклюзивної форми навчання в освітній простір закладу дошкільної освіти: компетентнісний підхід

Бражнікова Т. О. Впровадження інклюзивної форми навчання в освітній простір закладу дошкільної освіти: компетентнісний підхід / Т. О. Бражнікова. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 32 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлено загальні підходи до інклюзії в закладі дошкільної освіти; поняття «діти з особливими освітніми потребами»; діяльність інклюзивно-ресурсних центрів щодо створення відповідних умов дитині з особливими освітніми потребами; діяльність асистента вихователя закладу дошкільної освіти. Запропоновано зразок регулюючих документів щодо організації інклюзивного навчання в закладі дошкільної освіти (Новоукраїнський комунальний дошкільний навчальний заклад № 5 «Берізка» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області); заповнення Індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами (Краснова Катерина Олексіївна, асистент вихователя інклюзивної групи Новоукраїнського комунального дошкільного навчального закладу № 5 «Берізка» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області).

Видання рекомендоване методистам методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад  та педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти, які впроваджують інклюзивну освіту, для ознайомлення та використання під час створення умов та забезпечення участі дітей з особливими освітніми потребами у загальному освітньому середовищі за місцем свого проживання.

Завантажити

19
Чер

Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів, турнірах юних географів, юних інформатиків (2019/2020 н. р.)

Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів, турнірах юних географів, юних інформатиків (2019/2020 н. р.) / укладач Н. В. Чуй. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 108 с.

У виданні містяться аналітичні матеріали про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, турнірів юних географів, юних інформатиків у 2019/2020 навчальному році.

Матеріали адресовані керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, завідувачам РМК (НМЦ), методистам, керівникам закладів освіти, учителям.

Завантажити

5
Чер

Профілактичні програми з досвіду роботи працівників психологічної служби закладів освіти Кіровоградської області

Профілактичні програми з досвіду роботи працівників психологічної служби закладів освіти Кіровоградської області [збірник профілактичних програм] / укладачі: Чебоненко В.Ф., Дзюбас Н.А., Заболотня О.М. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 44 с.
Профілактичні програми спрямовані на профілактику негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі. Практика свідчить і підтверджує потребу в розробці та впровадженні принципово нових, інноваційних методик профілактичної діяльності.

Програми поєднують загальнопедагогічні та психокорекційні методи роботи з батьками: групову роботу з батьками, заняття з елементами тренінгу батьківської ефективності, психотерапію, концепцію взаємодії батьків і дітей, концепцію сімейного виховання.

Суттєвою особливістю профілактичних програм є те, що вони пройшли апробацію у закладах освіти і дають змогу популяризувати досвід професійної роботи серед дітей, батьків та учнівської молоді щодо формування психологічних знань, підвищення рівня психологічної культури і психологічної компетентності учасників освітнього процесу.

Завантажити

15
Тра

Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителів основної школи у системі післядипломної педагогічної освіти

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА. Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителів основної школи у системі післядипломної педагогічної освіти : [навчально-методичний посібник]/ Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 19 с.

Навчально-методичний посібник містить матеріали системи науково-обґрунтованих та експериментально перевірених організаційно-педагогічних умов, які забезпечують процес розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителів основної школи у системі післядипломної освіти Кіровоградської області. Матеріали дослідження можуть бути використані на курсах  підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період, у процесі особистісно-професійного саморозвитку та самовдосконалення педагогів, а також у процесі професійної підготовки майбутніх учителів-предметників у педагогічних закладах вищої освіти за умов їх адаптації.

Завантажити

2
Бер

НАУКОВА СПАДЩИНА ГРИГОРІЯ КОСТЮКА ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Збірник текстів доповідей учасників обласного науково-практичного семінару, присвяченого 120-річчю від дня народження видатного науковця і практика, засновника вітчизняної психологічної науки Г.С. Костюка, що відбувся на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».

Науковим, науково-педагогічним, педагогічним працівникам.

Завантажити

.

.

.

26
Лют

Світ творчої уяви та фантазії

Гагаріна Наталія, Бабіч Наталя. Світ творчої уяви та фантазії: [навчально-методичний посібник] / Наталія Гагаріна, Наталя Бабіч. – Кропивницький:  КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 36 с.

Навчально-методичний посібник містить матеріали, застосування яких  сприяє розвитку винахідництва, кмітливості, критичного мислення у дітей дошкільного віку. Змістове наповнення відображає сутність методів ТРВЗ, використання STREAM-освіти в роботі вихователя закладу дошкільної освіти.

Посібник адресований педагогам закладів дошкільної освіти, студентам, що навчаються за напрямом підготовки «Дошкільна освіта», батькам.

Завантажити

17
Лют

Запровадження елементів STEAM-технологій в освітній простір гімназії:

[методичний посібник] / укладачі – Ж. В. Федірко, Н. В. Дуняшенко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 80 с.

У посібнику подано теоретичні та практичні основи використання  елементів STEAM-технологій в освітньому процесі сучасного закладу. Викладена авторська спроба узагальнити та довести необхідність запровадження міжпредметної декади як перспективної складової освітнього простору, представлено розробки уроків (заходів) педагогічних працівників гімназії № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області в рамках роботи над проєктами.

Матеріали посібника розкривають особливості запровадження елементів STEAM-технологій в освітньому процесі, специфіку системи роботи із створення активного навчально-дослідницького середовища як напрямку інноваційної діяльності вчителя.

Видання адресоване педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

Завантажити

Celadon theme by the Themes Boutique,переклад на українську wordpress.co.ua