Архів категорії ‘Видання за 2020 рік’14
Сер

Крокуємо разом. Досліджуємо, відкриваємо, взаємодіємо…

Крокуємо разом. Досліджуємо, відкриваємо, взаємодіємо… / Методичні рекомендації для проведення Дня знань та Першого уроку у 2020/2021 навчальному році / укладачі: Юлія ФЕДОРОВА, Сергій ПЛЯКА. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 160 с.

У виданні містяться методичні рекомендації щодо проведення Дня знань та Першого уроку у 2020/2021 навчальному році, а також творчі розробки педагогів області за тематичними напрямами «Взаємодія і гармонія», «Інтелект і здоров’я», «Патріотизм і відповідальність».

Запропоновані матеріали можуть слугувати орієнтиром для моделювання власного заходу, а їх адаптація до карантинних обмежень сприятиме святкуванню та проведенню цікавого, а головне – безпечного Дня знань та Першого уроку.

Методичні рекомендації адресовані керівникам закладів освіти, їх заступникам, класним керівникам, педагогам закладів позашкільної освіти, учнівській молоді та батьківській громадськості, усім, хто цікавиться питаннями виховання учнівської молоді.

Завантажити

29
Лип

Науково-методичний вісник № 56

Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти: Науково-методичний вісник № 56. − Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. − 388 с.
До науково-методичного видання увійшли статті, що розкривають узагальнення науково-методичної діяльності працівників комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у питанні забезпечення неперервного розвитку професійної компетентності освітян регіону.
Розглянуто та презентовано інноваційні ідеї формування якісного освітнього середовища для розвитку педагогів та учнів. Деталізовані методичні та практичні аспекти організації дистанційного навчання в закладах освіти. Проаналізовано окремі аспекти реалізації Концепції «Нова українська школа». Здійснені узагальнення щодо діяльності дошкільних закладів, закладів загальної середньої освіти області протягом 2019-2020 навчального року та запропоновані науково-методичні матеріали і методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році. Висвітлені окремі результати моніторингових досліджень в Україні та регіоні. Узагальнений педагогічний досвід учасників фахових конкурсів, відображені основні аспекти корекційної та інклюзивної освіти.
Матеріали науково-методичного вісника адресовані методичним службам області, керівникам методичних об’єднань, керівникам дошкільних закладів та закладів загальної середньої освіти, учителям, вихователям, практичним психологам та іншим.

Завантажити

23
Лип

Серпневі зустрічі – 2020

Методичні рекомендації містять поради науково-педагогічних та педагогічних працівників кафедр, науково-методичних лабораторій, центрів, відділів комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» щодо визначення змісту, орієнтовних форм проведення пленарних і секційних засідань серпневих конференцій педагогічних працівників у 2020 році.
Рекомендації адресовані працівникам центрів професійного розвитку, місцевих органів управління освітою, завідувачам (директорам), методистам методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, керівникам закладів освіти, педагогам.
Завантажити

21
Лип

Педагогічний вісник №1-2 (53-54), 2020

Науково-методичний щоквартальний журнал засновник – комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені василя Сухомлинського»

(Продовження видання, започаткованого
у 1881 р.)

.

.

.

.

.

.

.

Завантажити

14
Лип

Корекційно-розвиткові програми

«Корекційно-розвиткові програми (з досвіду роботи працівників психологічної служби системи освіти Кіровоградської області). Збірник матеріалів» / укладач: Валентина ЧЕБОНЕНКО. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 72 с.
У збірнику розміщено корекційно-розвиткові програми з досвіду роботи працівників психологічної служби області, що спрямовані на корекцію труднощів у розвитку інтелектуальної, пізнавальної, емоційно-вольової, комунікативної сфер; формування умінь контролювання власних емоцій та поведінки; розвиток навичок конструктивного вирішення конфліктних ситуацій та толерантного спілкування для зростання самодостатньої, гармонійної, активної особистості, здатної до творчого життєвого програмування та індивідуальної самореалізації.
Для практичних психологів, соціальних педагогів, педагогічних працівників закладів освіти різних категорій.

Завантажити

14
Лип

Як досягти синергетичного ефекту в процесі діяльності оновленої методичної служби?

«Як досягти синергетичного ефекту в процесі діяльності оновленої методичної служби?» (з досвіду роботи інформаційно-ресурсного методичного центру відділу освіти, молоді та спорту Новомиргородської районної державної адміністрації): [методичні рекомендації для керівників закладів освіти, науково-методичних установ, працівників центрів професійного розвитку педагогічних працівників] / укладач: Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 52 с.
У методичних рекомендаціях висвітлено ефективність створеної системи синергетичного підходу до організації методичної роботи з кадрами, питання інноваційних підходів, розвитку професійної компетентності в умовах запровадження професійного стандарту вчителя ЗЗСО, підготовки вмотивованого педагога, здатного до критичного мислення.
Відтворено основні функції системи безперервного навчання педагогів у регіоні: розвивальну, навчальну, інформаційну, прогностичну, супроводжувальну, дослідницьку, аналітичну, узагальнюючу, експертну, фасилітативну, що утворюють синергетичну цілісність.
Матеріали спрямовані на формування та вдосконалення діяльності керівників закладів освіти та вчителів до виконання завдань Нової української школи; розширюють, поглиблюють синергію освіти та спілкування з теоретичної та практичної сторони. Видання розраховане на керівників закладів освіти, працівників науково-методичних установ, центрів професійного розвитку педагогічних працівників у питаннях підвищення кваліфікації педагогів.

Завантажити

19
Чер

Впровадження інклюзивної форми навчання в освітній простір закладу дошкільної освіти: компетентнісний підхід

Бражнікова Т. О. Впровадження інклюзивної форми навчання в освітній простір закладу дошкільної освіти: компетентнісний підхід / Т. О. Бражнікова. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 32 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлено загальні підходи до інклюзії в закладі дошкільної освіти; поняття «діти з особливими освітніми потребами»; діяльність інклюзивно-ресурсних центрів щодо створення відповідних умов дитині з особливими освітніми потребами; діяльність асистента вихователя закладу дошкільної освіти. Запропоновано зразок регулюючих документів щодо організації інклюзивного навчання в закладі дошкільної освіти (Новоукраїнський комунальний дошкільний навчальний заклад № 5 «Берізка» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області); заповнення Індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами (Краснова Катерина Олексіївна, асистент вихователя інклюзивної групи Новоукраїнського комунального дошкільного навчального закладу № 5 «Берізка» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області).

Видання рекомендоване методистам методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад  та педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти, які впроваджують інклюзивну освіту, для ознайомлення та використання під час створення умов та забезпечення участі дітей з особливими освітніми потребами у загальному освітньому середовищі за місцем свого проживання.

Завантажити

19
Чер

Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів, турнірах юних географів, юних інформатиків (2019/2020 н. р.)

Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів, турнірах юних географів, юних інформатиків (2019/2020 н. р.) / укладач Н. В. Чуй. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 108 с.

У виданні містяться аналітичні матеріали про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, турнірів юних географів, юних інформатиків у 2019/2020 навчальному році.

Матеріали адресовані керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, завідувачам РМК (НМЦ), методистам, керівникам закладів освіти, учителям.

Завантажити

5
Чер

Профілактичні програми з досвіду роботи працівників психологічної служби закладів освіти Кіровоградської області

Профілактичні програми з досвіду роботи працівників психологічної служби закладів освіти Кіровоградської області [збірник профілактичних програм] / укладачі: Чебоненко В.Ф., Дзюбас Н.А., Заболотня О.М. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 44 с.
Профілактичні програми спрямовані на профілактику негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі. Практика свідчить і підтверджує потребу в розробці та впровадженні принципово нових, інноваційних методик профілактичної діяльності.

Програми поєднують загальнопедагогічні та психокорекційні методи роботи з батьками: групову роботу з батьками, заняття з елементами тренінгу батьківської ефективності, психотерапію, концепцію взаємодії батьків і дітей, концепцію сімейного виховання.

Суттєвою особливістю профілактичних програм є те, що вони пройшли апробацію у закладах освіти і дають змогу популяризувати досвід професійної роботи серед дітей, батьків та учнівської молоді щодо формування психологічних знань, підвищення рівня психологічної культури і психологічної компетентності учасників освітнього процесу.

Завантажити

2
Бер

НАУКОВА СПАДЩИНА ГРИГОРІЯ КОСТЮКА ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Збірник текстів доповідей учасників обласного науково-практичного семінару, присвяченого 120-річчю від дня народження видатного науковця і практика, засновника вітчизняної психологічної науки Г.С. Костюка, що відбувся на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».

Науковим, науково-педагогічним, педагогічним працівникам.

Завантажити

.

.

.

Celadon theme by the Themes Boutique,переклад на українську wordpress.co.ua