Архів категорії ‘Видання за 2012 рік’12
Жов

Методичний вісник № 48

120Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. Методичний вісник № 48 / Укладачі А.Б.Іванко, А.С.Бик. – Кіровоград: Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2012. – 320 с.

У книзі на основі аналізу діяльності дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів області протягом 2011-2012 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2012-2013 навчального року. Стрижнева ідея усіх чотирьох розділів збірника – науково-методичне забезпечення рівного доступу до якісної освіти в умовах її модернізації, формування сучасного освітнього середовища.

Науково-методичні матеріали адресовані районним (міським) методичним кабінетам (центрам), начальникам відділів освіти, керівникам районних (міських) методичних об’єднань, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, учителям, вихователям, практичним психологам, класним керівникам.

12
Жов

Відкриття світу літератури

Котляренко Н.М. Відкриття світу літератури. – Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2012.– с. 116: іл.

У посібнику представлена поетапна дослідницька робота вивчення української літератури. Розроблені рекомендації щодо використання методів та прийомів, які сприяють формуванню та розвитку творчого мислення учнів.

Цей практичний матеріал допоможе вчителям-словесникам, студентам-філологам.

12
Жов

В.О.Сухомлинський – шістдесятник (Еволюція суспільно-політичних та педагогічних поглядів)

119Іванко А.Б. В.О.Сухомлинський – шістдесятник (Еволюція суспільно-політичних та педагогічних поглядів). Навчальний посібник. – Кіровоград: Видавництво Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2011. – 28 с.

У посібнику зроблено спробу аналізу з історико-філософських позицій життєвого шляху та науково-педагогічної діяльності В.О.Сухомлинського. З використанням широкого кола джерел, зокрема, прижиттєвих видань праць В.О.Сухомлинського, його епістолярної спадщини робиться висновок про належність всесвітньо відомого педагога до плеяди шістдесятників, аргументовано розкрито сутність принципових розходжень поглядів педагога з тодішніми канонами радянської педагогіки. Особливий наголос робиться на значимості ідей павлиського директора для сучасної української системи освіти, на необхідності прочитання праць В.О.Сухомлинського з україноцентричних позицій.

Видання розраховане на керівників та педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів, методистів МК (НМЦ) відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міських рад.

12
Жов

Методичні рекомендації з планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу

118Методичні рекомендації з планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу / уклад. О.Е.Жосан. – Кіровоград : Вид-во КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2012. – 36 с.

У методичних рекомендаціях визначені сучасні вимоги до змісту й структури планування роботи загальноосвітнього навчального закладу на основі чинних нормативних документів та з використанням результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних учених, ідей керівників-практиків.

Для директорів, заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів, завідувачів та методистів МК відділів, управлінь освіти.

12
Жов

Планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу

117Жосан О.Е. Планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу : [навч.-метод. посіб. для системи післядипл. освіти] / О.Е.Жосан. – Кіровоград : Вид-во КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2012. – 152 с.

У посібнику здійснено спробу аналізу однієї з управлінських функцій – планування роботи загальноосвітнього навчального закладу. Визначені сучасні вимоги до змісту й структури планування, з’ясовано вплив інформаційно-комунікаційних та інших технологій на цей процес.

Автором використані результати досліджень вітчизняних і зарубіжних учених, ідеї керівників-практиків та власний досвід роботи директором загальноосвітньої школи.

Посібник призначений для директорів, заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів, завідувачів, методистів МК відділів, управлінь освіти, викладачів вищих навчальних закладів.

12
Жов

Система образів героїв і символів, художній часопростір роману А. Камю „Чума”

116Небеленчук І. О. Система образів героїв і символів, художній часопростір роману А. Камю „Чума”. – Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2012. – 79 с.

У посібнику розглядаються основні положення теорії екзистенціалізму, які співвідносяться з текстом. Зосереджується увага на атеїстичному напряму філософії екзистенціалізму. Визначено екзистенцію через часовість і скінченність. Розкривається жанрова специфіка роману як філософського, роману-притчі, роману-хроніки, подаються ознаки зазначених жанрів. Подається система образів героїв і символів, аналізується художній часопростір, показується його вплив на психологічний стан героїв.

Показується герменевтичний підхід щодо з’ясування проблеми морального вибору героїв у пограничній ситуації, при цьому розкривається зміст понять „дух”, „душа”, „духовне”, „душевне”, з’ясовується сутність буття людини з позицій „я для себе”, „я для інших”.

Для вчителів-словесників, учнів профільних філологічних класів, студентів педагогічних закладів.

12
Жов

Проектування ІКТ-супроводу уроку як компонента інформаційно-освітнього середовища

115Голодюк Л.С. Проектування ІКТ-супроводу уроку як компонента інформаційно-освітнього середовища : метод. посіб. / Л.С.Голодюк. – Кіровоград: Видавництво Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2012. – 116 с.

Посібник містить теоретичні засади проектування ІКТ-супроводу уроку та методичні рекомендації з його розробки за допомогою використання програмного забезпечення SMART Notebook 10.

У виданні запропоновані алгоритми створення елементів ІКТ-супроводу уроку на змісті навчального матеріалу курсів математики, алгебри, геометрії.

Призначений для вчителів, які впроваджують інформаційно-комунікаційні технології у навчальний процес.

12
Жов

Від теорії до практики

114Чернецька Т.І. Від теорії до практики (за результатами проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня на базі комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання №25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» з проблеми «Формування пізнавальних інтересів учнів 3-7 класів у процесі підготовки та виконання ними завдань Всеукраїнського природничого інтерактивного конкурсу «Колосок») / Автор, керівник проекту та головний редактор Т.І.Чернецька. – Кіровоград: Видавництво Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2012. – 100с.

Посібник укладено за результатами проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня на базі комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання №25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» з проблеми «Формування пізнавальних інтересів учнів 3-7 класів у процесі підготовки та виконання ними завдань Всеукраїнського природничого інтерактивного конкурсу «Колосок».

У виданні представлено способи активізації учнів в урочній діяльності з використанням засобів Всеукраїнського інтерактивного природничого конкурсу «Колосок», подано конспекти уроків, що стосуються організації процесу навчання.

Посібник буде корисним для вчителів початкових класів, а також учителів біології, фізики, хімії, студентів педагогічних ВНЗ, викладачів закладів системи післядипломної освіти.

12
Жов

Ключові аспекти зростання професійних компетентностей бібліотекарів: погляд методиста

113Дяченко Н.І. Ключові аспекти зростання професійних компетентностей бібліотекарів: погляд методиста. З досвіду роботи С.І.Тацієнко, методиста методичного кабінету з бібліотечних фондів відділу освіти Компаніївської райдержадміністрації: Методичний посібник /Н.І.Дяченко. – Кіровоград: Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2012. – 52 с.

У посібнику розкрито досвід роботи методиста методичного кабінету з бібліотечних фондів відділу освіти Компаніївської райдержадміністрації С.І.Тацієнко з питань підвищення інноваційного потенціалу науково-методичної роботи зі шкільними бібліотекарями.

Даний досвід розкриває особливості науково-методичного забезпечення професійного становлення і розвитку творчого потенціалу бібліотекарів району, їх мотивацію до впровадження інновацій, передового досвіду у практичну діяльність та готовність до трансформування бібліотек у сучасні інформаційні центри, здатні до повноцінного інформаційного забезпечення процесу модернізації освітянської галузі району.

Видання призначене для працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів), методичного активу, керівників навчальних закладів та методичних формувань бібліотекарів.

12
Жов

Підвищення професійної компетентності вчителя: інноваційний підхід

112Половенко О.В., Хлань Л.М. Підвищення професійної компетентності вчителя: інноваційний підхід (З досвіду роботи методиста МК відділу освіти Олександрійської райдержадміністрації О.В.Даценка). – Кіровоград: Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2012. – 32 с.

У виданні розкривається діяльність методичного кабінету відділу освіти Олександрійської райдержадміністрації з удосконалення професійної підготовки вчителів в умовах застосування інноваційних підходів. Увага акцентується на авторських рішеннях методиста О.В.Даценка щодо підвищення професійного рівня вчителя, що зумовлено потребами сучасного учня до реалізації особистісного потенціалу, ефективної організації навчально-виховного процесу в умовах технологізації, а саме: створення єдиного інформаційного простору і регулювання інформаційних потоків науково-методичної документації, концентрація передового педагогічного досвіду вчителів, забезпечення ефективної й оперативної інформації про нові методики, технології, організацію та діагностику навчального процесу, створення науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

Celadon theme by the Themes Boutique,переклад на українську wordpress.co.ua