13
Кві

Освіта Кіровоградщини: творчі здобутки, педагогічні ідеї та технології

Освіта Кіровоградщини: творчі здобутки, педагогічні ідеї та технології (за результатами вивчення, узагальнення і впровадження педагогічного досвіду, 2011-2015 роки): анотований каталог / укладач: Тетяна Шаповалова. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 88 с.

Узагальнення зроблене на основі матеріалів, поданих науково-педагогічними й педагогічними працівниками кафедр, відділів, центрів, лабораторій комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» (С.В. Буртовий, Т.П. Желєзнова, О.Е. Жосан, В.В. Кондратова, М.Г. Коробов, І.Т. Коса, Ю.В. Кравченко, С.М. Литвин, І.А. Маранська, Г.В. Мінич, Ю.В. Міцай, П.В. Побережний, О.В. Половенко, О.В. Ревнивцева, Н.В. Тарапака, Л.А. Ткаченко, Л.М. Хлань, Т.В. Ціперко, М.С. Чала, Н.С. Черткова).

Завантажити

13
Бер

Психолого-педагогічний супровід дітей з затримкою психічного розвитку

Войтко В. В. Психолого-педагогічний супровід дітей з затримкою психічного розвитку : [методичні рекомендації] / В. В. Войтко. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 48 с.

Методичні рекомендації щодо попередження, усунення та корекції затримки психічного розвитку  дітей.

Матеріали носять науково-практичний характер. Науковий аспект – для загального використання в плані поповнення інформації щодо затримки психічного розвитку, практичні рекомендації потребують фахового використання.

Видання розраховане на вчителів, батьків, вихователів дошкільних закладів, психологів, соціальних педагогів, класних керівників.

Завантажити

13
Бер

Корекційна робота з учнями професійно-технічних навчальних закладів з профілактики девіантної поведінки

Корекційна робота з учнями професійно-технічних навчальних закладів з профілактики девіантної поведінки. Збірник корекційних програм / укладач В.В. Войтко. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 140 с.

Збірник укомплектовано корекційними програмами практичних психологів та соціальних педагогів з профілактики девіантної поведінки учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Видання розраховане на практичних психологів, соціальних педагогів, викладачів, майстрів виробничого навчання закладів професійно-технічної освіти та може бути корисним для інших працівників, які працюють з учнівською молоддю.

Завантажити

13
Бер

Експертиза проектів шкільних підручників

Експертиза проектів шкільних підручників : [методичні рекомендації] / уклад. О. Е. Жосан. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 24 с.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до сучасних тенденцій у розвитку шкільного підручникознавства, нормативних документів Міністерства освіти і науки України та мають стати у нагоді вчителям і методистам, які беруть участь в експертизі рукописів підручників, їх апробації та під час підготовки до професійних конкурсів.

Завантажити


23
Лют

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ СУПРОВОДУ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Психолого-педагогічні аспекти супроводу учнів з особливими потребами в професійно-технічних навчальних закладах [методичні рекомендації] / уклад. О. М. Молчанова. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 24 с.

У  методичних рекомендаціях  аналізується  категорія учнів з особливими потребами, які навчаються в професійно-технічних навчальних закладах, окреслені основні етапи психолого-педагогічного супроводу учнів зазначеної категорії та особливості його організації з досвіду роботи педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів м. Кропивницького й Кіровоградської області.

Видання розраховане на практичних психологів, соціальних педагогів, вихователів та педагогічних працівників різних категорій професійно-технічних навчальних закладів.

Завантажити

22
Лют

Формування підприємливості учня як ключової компетентності для життя

Гельбак А.М. Формування підприємливості учня як ключової компетентності для життя : [методичні рекомендації] / А.М. Гельбак. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 24 с.

У методичних рекомендаціях розглядається питання компетентнісного та діяльнісного підходів до навчально-виховного процесу як педагогічного явища, визначеного державними освітніми стандартами та європейськими орієнтирами. Запропоновано шляхи формування ключової компетентності «підприємливість», яка забезпечує навчання протягом усього життя.

Для науковців, методистів, викладачів закладів системи післядипломної освіти, педагогів загальноосвітніх навчальних закладів.

Завантажити

7
Лют

Використання фразеологізмів у творах письменників Кіровоградщини

Використання фразеологізмів у творах письменників Кіровоградщини: [науково-методичний посібник для вчителів української мови і літератури] / за наук. ред. О.М. Вікторіної. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 88 с.

У посібнику зібрано результати роботи творчої групи. Їх використання у практичній діяльності педагогів сприятиме розширенню знань учнів про фразеологізм як одиницю мови, розвитку усного мовлення учнів, їх критичного та креативного мислення, виховуватиме пошану до скарбниці народної мудрості, інтерес до вивчення рідної мови. Поєднання літературно-краєзнавчого й мовного аспектів у процесі вивчення мови та літератури сприятиме естетично-художньому вихованню учнів, розвитку їх емоційного світу й художніх смаків.

Посібник адресовано вчителям української мови і літератури, магістрантам, студентам філологічних факультетів.

Завантажити

3
Лют

Ребуси на уроках інформатики та в позаурочний час

Чала М.С. Ребуси на уроках інформатики та в  позаурочний час: [навчально-методичний посібник] / М. С. Чала. – Кропивницький : комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2016. – 68с.

Мета даного видання – допомогти вчителям інформатики більш ефективно використовувати в своїй роботі ті можливості, які надають складання та розгадування ребусів, а також стимулювати використання ребусів як методу формування понятійного апарату. В ньому розкриваються особливості складання та розв’язування ребусів, їх дидактичні можливості. Пропонуються 111 ребусів з теми «Безпечний інтернет» з алгоритмом розв’язування та тлумаченням понять.

Завантажити

3
Лют

На шляху до нової школи: матеріали регіональної школи новаторства

На шляху до нової школи : матеріали регіональної школи новаторства / уклад. Л.М. Кірішко. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 136 с.

У збірнику представлені технологічні паспорти методичних проектів учасників регіональної школи новаторства, реалізованих у навчальних закладах та методичних установах Кіровоградської області.

Матеріали мають стати у нагоді завідувачам (директорам), методистам методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, педагогам.

Завантажити

28
Гру

Розв’язування задач на виведення формул органічних речовин

Швець Н.М., Ціперко Т.В. Розв’язування задач на виведення формул органічних речовин. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 24 с.

Запропонований посібник укладено згідно з навчальною програмою з хімії, що розроблена на основі положень Державного стандарту базової та повної  середньої освіти і передбачає вивчення найважливіших органічних речовин як у 9-их, так і в 11-их класах. Зважаючи на те, що однією з ключових вимог до загальноосвітньої підготовки учнів є вміння розв’язувати задачі на виведення формул органічних речовин, матеріали видання зорієнтовані на формування основних навичок самостійного і раціонального розв’язування задач такого типу. Даний вид роботи сприяє розвиткові логічного мислення, формує навички самостійної роботи, слугує критерієм рівня засвоєння знань і практичних умінь. Задачі в посібнику систематизовані за вихідними даними (густиною і молекулярною масою; відомими масовими частками елементів; відомими масою, об’ємами або кількістю речовини продуктів згоряння тощо).

Видання спрямоване на розвиток пізнавального інтересу учнів, на забезпечення успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання з предмета «Хімія». Учитель може використовувати запропоновані матеріали для поглибленої підготовки учнів до олімпіад.

Посібник адресований учителям хімії загальноосвітніх навчальних закладів та учнів 9-их, 11-их класів.

Завантажити

Celadon theme by the Themes Boutique,переклад на українську wordpress.co.ua