18
Тра

Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія

Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія : збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 07-10 лютого 2022 року / уклад. С.М. Єфіменко; за заг. ред. Г.В.Скрипки. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2022. – 36 с.

Збірник матеріалів конференції містить основні результати науково-практичних пошуків освітян, правоохоронців, представників громадських організацій та державних органів різних областей України щодо осмислення, виявлення та поширення ефективних практик, які сприяють забезпеченню безпеки дітей в Інтернеті, а також розвитку кіберграмотності педагогічної спільноти.

Матеріали опубліковані в авторській редакції.

Завантажити

18
Тра

Модернізація змісту проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

Тетяна Желєзнова. Модернізація змісту проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності: [навчально-методичний посібник] / Желєзнова Тетяна. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені  Василя Сухомлинського», 2022. – 44 с.

Навчально-методичний посібник спрямовано на допомогу в реалізації безперервного навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів, вихованців, працівників закладів освіти з метою забезпечення належних, безпечних і здорових умов навчання та праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням. Рекомендації містять основні нормативні документи державної, галузевої чинності, що є обов’язковими для виконання керівниками закладів освіти, завідувачами кабінетів (лабораторій) підвищеної небезпеки, учителями, іншими педагогічними працівниками, які несуть особисту відповідальність за їх порушення, а також зразки локальних нормативних актів, інструкції тощо. Ці матеріали мають значно полегшити організацію безпечного навчально-виховного процесу в структурних підрозділах закладу, кабінетах підвищеної небезпеки та під час проведення позакласних, позашкільних заходів.

Видання адресоване керівникам (фахівцям) органів управління освітою міських, селищних, сільських рад, директорам закладів освіти, працівникам, відповідальним за охорону праці та безпеку життєдіяльності, завідувачам кабінетів (лабораторій) підвищеної небезпеки.

Завантажити

17
Тра

Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів, турнірах юних географів, юних інформатиків (2021/2022 н.р.)

Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у  Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів, турнірах юних географів, юних інформатиків (2021/2022 н. р.) / укладач Наталія ЧУЙ –Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2022. – 84 с.
У виданні містяться аналітичні матеріали про підсумки проведення
обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, турнірів юних географів, юних інформатиків у 2021/2022 навчальному році.

Матеріали адресовані керівникам органів управління освітою міських,
селищних, сільських рад, завідувачам ЦПРПП, методистам, керівникам закладів освіти, учителям.

.

.

Завантажити

22
Кві

Регіональна школа новаторства як інноваційна форма підвищення професійної компетентності педагогів

Регіональна школа новаторства як інноваційна форма підвищення професійної компетентності педагогів (досвід роботи) / уклад. Людмила КІРІШКО, Олена ПОЛОВЕНКО. – Кропивницький: комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2022. – 56 с.

У посібнику висвітлено основну діяльність регіональної школи новаторства як інноваційної форми підвищення професійної компетентності і педагогічної майстерності вчителів. Відображено досвід, проблеми і перспективи методичної роботи такого виду в період реформаційних змін в освіті.

Матеріал стане у нагоді науково-педагогічним, педагогічним працівникам, керівникам закладів загальної середньої освіти, центрам професійного розвитку педагогічних працівників.

Завантажити

22
Кві

Застосування педагогічної технології «Щоденні 5» під час роботи над текстом у початковій школі (3-4 класи)

Застосування педагогічної технології «Щоденні 5» під час роботи над текстом у початковій школі (3-4 класи) : [навчально-методичний  посібник] / Упорядник Наталія ТІХОНОВА. – Кропивницький, 2022. – 96 с.

У навчально-методичному посібнику представлено розробки вчителів практиків Кіровоградської області – учасників семінару-практикуму з проблеми: «Розвиток компетентностей як вимога сьогодення щодо соціалізації та успішної навчальної діяльності молодших школярів». Це творчі розробки вчителів початкових класів, спрямовані на дотримання та розкриття основних компонентів (етапів, видів діяльності) ротаційної моделі «Щоденні 5» та зорієнтовані на власне втілення педагогічного досвіду з метою забезпечення активної участі в читанні та письмі учнів початкової школи.

Це видання є продовженням роботи над темою «Застосування  педагогічної технології «Щоденні 5» у роботі над текстом у початковій школі (1-2 класи)» і включає частину текстів, що використовуються на уроках у 3-4 класах за підручником «Хрестоматія сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4 класах серії “Шкільна бібліотека”. Укладання Тетяни Стус. Львів, “Видавництво Старого Лева”, 2016».

Для всіх учасників освітнього процесу та небайдужих, хто цікавиться  різноманітними видами діяльності з читання та письма для підвищення інтересу пізнання сучасної дитячої літератури.

Завантажити

20
Кві

STREAM-проєкти в роботі з дошкільниками

STREAM-проєкти в роботі з дошкільниками: [навчально-методичний посібник] / авт.-уклад.: Ганна Скрипка, Наталія Гагаріна; за заг. ред. Наталії Тарапаки. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2022. –   92 с.

Навчально-методичний посібник спрямований на ознайомлення з альтернативною програмою «STREAM – освіта, або Стежинки у Всесвіт», її завданнями, напрямами роботи, структурою.  Розкрите програмово-методичне забезпечення шляхів формування культури інженерного мислення в дошкільників, висвітлені навчальні ресурси та інструменти реалізації STREAM в закладах дошкільної освіти.

Видання містить методичні рекомендації науковців з означеної проблеми, а також приклади STREAM-проєктів, які створені на основі інтеграції, що розуміється як взаємопроникнення, взаємодія різних наук. Авторами-упорядниками пропонується широке коло тем, які належать до різних складових: математики, інженерії, технологій, мистецтва та ін.

Посібник рекомендовано для творчого використання педагогами в роботі з дітьми дошкільного віку, початкової школи, гувернерам, студентам, які навчаються за напрямом «Дошкільна освіта».

Завантажити

21
Бер

Методика розв’язання генетичних задач. Задачі з розв’язком

Ганна ПАРФЕНТЬЄВА. Методика розв’язання генетичних задач. Задачі з розв’язком : [методичний посібник] / Парфентьєва Ганна. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2022. – 36 с.

У методичному посібнику визначені основні розділи генетики з коротким теоретичним матеріалом та задачі до кожного розділу. Усього 49 задач відповідно до вимог навчальної програми з біології.

Розв’язок супроводжується доступним поясненням. Переважна більшість задач супроводжуються тематичними фотографіями або малюнками.

Посібник допоможе учням, які прагнуть стати студентами вищих навчальних закладів, якісно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання.

Рекомендовано для вчителів біології, учнів закладів загальної середньої освіти, гімназій, ліцеїв, училищ.

Завантажити

10
Лют

Тетяна ПАШАНОВА. Шість цеглинок – сходинки успішного вивчення математики у початковій школі

Тетяна ПАШАНОВА. Шість цеглинок – сходинки успішного вивчення математики у початковій школі: [методичні рекомендації] / ПАШАНОВА Тетяна. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2022. – 44 с.

У виданні містяться методичні рекомендації щодо використання методики компетентнісного навчання «Шість цеглинок» в освітньому просторі початкової школи, зокрема на уроках математики.

Запропоновані матеріали містять добірки вправ та розробки проєктів, які спрямовані на формування ключових компетентностей учнів початкових класів відповідно до Державного стандарту початкової освіти, а саме математичної компетентності. Теоретична інформація та приклади практичних завдань можуть легко інтегруватися в освітній процес початкової школі, оскільки орієнтовані на діяльнісний та ігровий підходи.

Методичні рекомендації адресовані учасникам освітнього процесу та усім небайдужим, хто цікавиться різноманітними новітніми технологіями та методиками на уроках математики.

Завантажити

31
Гру

Розвиток творчого потенціалу педагога шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін (з досвіду роботи вчителів історії, правознавства та громадянської освіти Кіровоградщини)

Розвиток творчого потенціалу педагога шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін (з досвіду роботи вчителів історії, правознавства та громадянської освіти Кіровоградщини): методичний посібник для вчителів історії, правознавства та громадянської освіти / уклад.: Наталія Черткова, Інна Відіборенко. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 100 с.

У посібнику висвітлено питання практичного впровадження інноваційних освітніх технологій на уроках суспільствознавчих дисциплін з досвіду роботи вчителів Кіровоградщини. У виданні наведено короткі теоретичні відомості про інноваційні освітні технології, розміщено розробки уроків, які можна використати в роботі вчителів історії України, всесвітньої історії, основ правознавства та курсу «Громадянська освіта».

Видання розраховане на вчителів, які викладають історію, основи правознавства та громадянську освіту.

Завантажити

31
Гру

Компетентнісна спрямованість розвивального навчання в початковій школі

Компетентнісна спрямованість розвивального навчання в початковій школі: збірник матеріалів учителів початкових класів, які працюють за системою розвивального навчання ДРіМ (В. В. Давидова, В. В. Рєпкіна, С. Д. Максименка та ін.) / упорядник Наталія ТІХОНОВА.  Кропивницький, 2021.  68 с.
 
 
У збірнику представлено матеріали вчителів початкових класів, які працюють за системою розвивального навчання ДРіМ (В. В. Давидова, В. В. Рєпкіна, С. Д. Максименка та ін.). Видання проілюстровано педагогічними розробками учителів-практиків Кіровоградської області – учасників семінару-практикуму з проблеми: «Компетентнісна спрямованість розвивального навчання ДРіМ в сучасній школі».
Матеріали можуть стати у нагоді керівникам та усім учасникам освітнього процесу, хто цікавиться впровадженням системи розвивального навчання в освітній процес сучасної початкової школи.

Завантажити

Celadon theme by the Themes Boutique,переклад на українську wordpress.co.ua