23
Лют

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ СУПРОВОДУ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Психолого-педагогічні аспекти супроводу учнів з особливими потребами в професійно-технічних навчальних закладах [методичні рекомендації] / уклад. О. М. Молчанова. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 24 с.

У  методичних рекомендаціях  аналізується  категорія учнів з особливими потребами, які навчаються в професійно-технічних навчальних закладах, окреслені основні етапи психолого-педагогічного супроводу учнів зазначеної категорії та особливості його організації з досвіду роботи педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів м. Кропивницького й Кіровоградської області.

Видання розраховане на практичних психологів, соціальних педагогів, вихователів та педагогічних працівників різних категорій професійно-технічних навчальних закладів.

Завантажити

22
Лют

Формування підприємливості учня як ключової компетентності для життя

Гельбак А.М. Формування підприємливості учня як ключової компетентності для життя : [методичні рекомендації] / А.М. Гельбак. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 24 с.

У методичних рекомендаціях розглядається питання компетентнісного та діяльнісного підходів до навчально-виховного процесу як педагогічного явища, визначеного державними освітніми стандартами та європейськими орієнтирами. Запропоновано шляхи формування ключової компетентності «підприємливість», яка забезпечує навчання протягом усього життя.

Для науковців, методистів, викладачів закладів системи післядипломної освіти, педагогів загальноосвітніх навчальних закладів.

Завантажити

7
Лют

Використання фразеологізмів у творах письменників Кіровоградщини

Використання фразеологізмів у творах письменників Кіровоградщини: [науково-методичний посібник для вчителів української мови і літератури] / за наук. ред. О.М. Вікторіної. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 88 с.

У посібнику зібрано результати роботи творчої групи. Їх використання у практичній діяльності педагогів сприятиме розширенню знань учнів про фразеологізм як одиницю мови, розвитку усного мовлення учнів, їх критичного та креативного мислення, виховуватиме пошану до скарбниці народної мудрості, інтерес до вивчення рідної мови. Поєднання літературно-краєзнавчого й мовного аспектів у процесі вивчення мови та літератури сприятиме естетично-художньому вихованню учнів, розвитку їх емоційного світу й художніх смаків.

Посібник адресовано вчителям української мови і літератури, магістрантам, студентам філологічних факультетів.

Завантажити

3
Лют

Ребуси на уроках інформатики та в позаурочний час

Чала М.С. Ребуси на уроках інформатики та в  позаурочний час: [навчально-методичний посібник] / М. С. Чала. – Кропивницький : комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2016. – 68с.

Мета даного видання – допомогти вчителям інформатики більш ефективно використовувати в своїй роботі ті можливості, які надають складання та розгадування ребусів, а також стимулювати використання ребусів як методу формування понятійного апарату. В ньому розкриваються особливості складання та розв’язування ребусів, їх дидактичні можливості. Пропонуються 111 ребусів з теми «Безпечний інтернет» з алгоритмом розв’язування та тлумаченням понять.

Завантажити

3
Лют

На шляху до нової школи: матеріали регіональної школи новаторства

На шляху до нової школи : матеріали регіональної школи новаторства / уклад. Л.М. Кірішко. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 136 с.

У збірнику представлені технологічні паспорти методичних проектів учасників регіональної школи новаторства, реалізованих у навчальних закладах та методичних установах Кіровоградської області.

Матеріали мають стати у нагоді завідувачам (директорам), методистам методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, педагогам.

Завантажити

28
Гру

Розв’язування задач на виведення формул органічних речовин

Швець Н.М., Ціперко Т.В. Розв’язування задач на виведення формул органічних речовин. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 24 с.

Запропонований посібник укладено згідно з навчальною програмою з хімії, що розроблена на основі положень Державного стандарту базової та повної  середньої освіти і передбачає вивчення найважливіших органічних речовин як у 9-их, так і в 11-их класах. Зважаючи на те, що однією з ключових вимог до загальноосвітньої підготовки учнів є вміння розв’язувати задачі на виведення формул органічних речовин, матеріали видання зорієнтовані на формування основних навичок самостійного і раціонального розв’язування задач такого типу. Даний вид роботи сприяє розвиткові логічного мислення, формує навички самостійної роботи, слугує критерієм рівня засвоєння знань і практичних умінь. Задачі в посібнику систематизовані за вихідними даними (густиною і молекулярною масою; відомими масовими частками елементів; відомими масою, об’ємами або кількістю речовини продуктів згоряння тощо).

Видання спрямоване на розвиток пізнавального інтересу учнів, на забезпечення успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання з предмета «Хімія». Учитель може використовувати запропоновані матеріали для поглибленої підготовки учнів до олімпіад.

Посібник адресований учителям хімії загальноосвітніх навчальних закладів та учнів 9-их, 11-их класів.

Завантажити

28
Гру

Історичний календар Кіровоградщини на 2017 рік

Історичний календар Кіровоградщини на 2017 рік. Люди. Події. Факти [Текст] : довідник / Автор-упоряд. В.М. Босько. – Кропивницький: Центрально-Українське видавництво, 2016. – 260 с.

12-й випуск альманаху містить відомості про ювілеї понад400 визначних осо-бистостей як минулих часів, так і сьогодення (від середини 18-го століття до наших часів), пов’язаних з Єлисаветградським і Олександрійським повітами та сучасною Кіровоградською областю. Історико-краєзнавчі нариси і розвідки роз-повідають про перейменування міста, його вулиць та драматичні долі відомих людей Степової Еллади. Зокрема представлено 23 біографічні довідки про наших земляків, героїв АТО, які віддали життя за суверенітет і територіальну цілісність України. Видання ілюстроване, розраховане на широке коло читачів.

Завантажити

29
Лис

Психолого-педагогічний супровід учнів з девіантною поведінкою в умовах професійно-технічної освіти

252_16Молчанова Оксана. Психолого-педагогічний супровід учнів з девіантною поведінкою в умовах професійно-технічної освіти: [методичний посібник] / Оксана Молчанова. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 64 с.

У посібнику презентовано теоретико-метологічні питання вивчення девіантної поведінки особистості, розглянуто її основні види, форми й особливості прояву в підлітковому та юнацькому віці, звертається увага на дисгармонійну сім’ю як фактор формування поведінкових девіацій. Пропонується система психолого-педагогічного супроводу учнів з відхиленнями в поведінці, окреслені основні напрямки діагностики та корекції зазначених проявів.

Посібник адресований педагогічним працівникам системи професійно-технічної освіти, практичним психологам та соціальним педагогам, слухачам курсів підвищення кваліфікації.

Завантажити

29
Лис

Характерні особливості суїциду та суїцидальної поведінки:

251_16Войтко В. Характерні особливості суїциду та суїцидальної поведінки: [навчально-методичний посібник] / В. Войтко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 44 с.

Навчально-методичний посібник містить теоретичні характеристики суїциду й суїцидальної поведінки; чинники суїцидальної поведінки та суїцидальні прояви; ознаки, що свідчать про суїцидальну загрозу. Подано перелік типових помилок у спілкуванні з особами, які скоїли суїцид чи  мають суїцидальні характеристики.

У посібнику подано методичні рекомендації щодо профілактики суїциду та надання першої допомоги дитині в суїцидальному стані.

Посібник рекомендовано для вчителів, батьків, підлітків, психологів, соціальних педагогів.

Завантажити

29
Лис

Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами: сучасні підходи

250_16Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами: сучасні підходи : [навчально-методичний посібник] / В. Войтко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 84 с.

Навчально-методичний посібник містить теоретичні характеристики дітей з особливими освітніми потребами та практичні рекомендації щодо роботи з ними. Визначаються напрямки навчальної діяльності, форми виховної та компенсаторної робіт.

У навчально-методичному посібнику надаються методичні рекомендації з  профілактики  і превентивні заходи щодо запобігання вторинних ускладнень у розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Посібник рекомендовано для вчителів, батьків, психологів.

Завантажити

 

Celadon theme by the Themes Boutique,переклад на українську wordpress.co.ua